UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2752
Назва: Особливості формування професійної компетентності студентів-іноземців під час вивчання дитячої хірургічної стоматології
Інші назви: Особенности формирования профессиональной компетентности студентов-иностранцев во время изучения детской хирургической стоматологии
Development of professional competence in foreign students during studying of pediatric surgical dentistry
Автори: Ткаченко, Павло Іванович
Лохматова, Наталія Михайлівна
Гуржій, Олена Вікторівна
Білоконь, Сергій Олександрович
Доленко, Ольга Борисівна
Ткаченко, Павел Иванович
Лохматова, Наталия Михайловна
Гуржий, Елена Викторовна
Белоконь, Сергей Александрович
Доленко, Ольга Борисовна
Tkachenko, P. I.
Lokhmatova, N. M.
Gurzhiy, O. V.
Bilokon, S. O.
Dolenko, O. B.
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Особливості формування професійної компетентності студентів-іноземців під час вивчання дитячої хірургічної стоматології / П. І. Ткаченко, Н. М. Лохматова, О. В. Гуржій [ та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2. – С. 177–180.
Короткий огляд (реферат): Кафедра дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології є випускаюча і відіграє вагому роль у процесі становлення майбутнього лікаря-стоматолога. Результатом цього складного та тривалого процесу є формування високої професійної компетентності майбутнього фахівця незалежно від місця проживання та національної належності. Тому завданням педагогічного колективу кафедри ми вбачаємо запровадження нових методологічних підходів та застосування новітніх технологій при вивченні дитячої хірургічної стоматології з метою підвищення результативності навчання.Кафедра детской хирургической стоматологии с пропедевтикою хирургической стоматологии является выпускающей и играет весомую роль в процессе становления будущего врача-стоматолога. Результатом этого сложного и длительного процесса является формирование высокой профессиональной компетентности будущего специалиста независимо от местожительства и национальной принадлежности. Поэтому заданиям педагогического коллектива кафедры мы видим повышения результативности обучения путем внедрения новых методологических подходов и применение современных технологий при изучении детской хирургической стоматологии.Department of Pediatric Surgical Dentistry is graduating and plays a key role in the process of becoming a dentist in the transition from theoretical knowledges to independent practice. The formation of high professional competence of future specialists, regardless of place of residence and nationality is result their complex and lengthy process. Therefore, the introduction of new methodological approaches and the application of new technologies in the study of pediatric surgical dentistry to improve the effectiveness of training are the objectives of the teaching staff of the department.
Ключові слова: професійна компетентність
студенти-іноземці
дитяча хірургічна стоматологія
студенты-иностранцы
профессиональная компетентность
professional competence
детская хирургическая стоматология
foreign students
pediatric surgical dentistry
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2752
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.