UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2769
Назва: Структурно-функціональна та морфометрична характеристка змін в тканинах нирки в Ранні строки після експериментальної нефротомії при використанні стандартного Кетгуту та кетгуту, модифікованому L-аргініном
Інші назви: Структурно-функциональная и морфометрическая характеристка изменений в тканях Почки в ранние сроки после экспериментальной нефротомии при использовании Стандартного кетгута и кетгута, модифицированного L -аргинином
Structural, functional and morphological characteristics of changes in kidney tissues in Early period after experimental nephrotomy and application of standard catgut and l­ Arginine modified catgut
Автори: Гончар, С. В.
Проніна, Олена Миколаївна
Гончар, С. В.
Пронина, Елена Николаевна
Gonchar, S.
Pronina, Е.
Дата публікації: 2011
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія
Бібліографічний опис: Гончар С. В. Структурно-функціональна та морфометрична характеристка змін в тканинах нирки в ранні строки після експериментальної нефротомії при використанні стандартного кетгуту та кетгуту, модифікованому L-аргініном / С. В. Гончар, О. М. Проніна // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011. – Т. 11, Вип. 2. – С. 15–19.
Короткий огляд (реферат): В роботі представлена динаміка структурно-функціональних змін в тканинах нирки в ранні строки після нефротомії при використанні стандартного кетгуту в порівнянні з кетгутом, модифікованим L-аргініном та проведений морфометричний аналіз їх показників. Експеримент був проведений на 36 безпородних, статевозрілих собаках обох статей вагою 7-12 кг. Тварини були розподілені на три групи: контрольну та експериментальні (з використанням стандартного кетгуту і кетгуту, модифікованого Ь-аргініном. Морфофункціональний стан тканин вивчався за допомогою комплексу морфологічних, гістологічних, гістохімічних і морфометричних методів. Дані оброблялися статистичним методом. Встановлено, що структурні зміни нирки при використанні різних шовних матеріалів, що розсмоктуються, мають загальні закономірності і чіткий стадійний характер. Це проявляється на третю добу запальною реакцією у вигляді крово виливу, просочення фібрином і лейкоцитарної інфільтрації паравульнарної зони у всіх вивчених ек спериментальних групах. Однак клітинний склад інфільтрату, оптичні властивості фібринового згустку, стан шовного матеріалу мають більш позитивний прогностичний характер при використані кетгуту, модифікованого L-аргініном. В ранні терміни після оперативного втручання кетгут, модифікований L-аргініном, стимулює активність макрофагів, що проявляється приско ренням руйнування шовного матеріалу і його утилізації; В работе представлена динамика структурно-функциональных изменений в тканях почки в ранние сроки после нефротомии при использовании стандартного кетгута в сравнении с кетгутом, модифицированным 1_ -аргинином, и проведен морфометрический анализ их показателей. Эксперимент был проведен на 36 беспородных, половозрелых собаках обоего пола весом 7 - 12 кг. Животные были распределены на три группы: контрольную и экспериментальные (с использованием стандартного кетгута и кетгута, модифицированного L-аргинином). Морфофункциональное состояние тканей изучалось с помощью комплекса морфологических, гистологических, гистохимических и морфометрических методов. Данные обрабатывались статистическим методом. Установлено, что структурные изменения почки при использовании различных рассасывающихся шовных материалов имеют общие закономерности и четкий стадийный характер. Это проявляения, пропитки фибрином и лейкоцитарной инфильтрацией паравульнарной зоны во всех изученных экспериментальных группах. Однако клеточный состав инфильтрата, оптические свойства фибринового сгустка, состояние шовного материала имеют более позитивный прогностический характер при использовании кетгута, модифицированного L-аргинином. В ранние сроки после оперативного вмешательства кетгут, модифицированный L-аргинином, стимулирует активность макрофагов, что проявляется ускорением разрушения шовного материала и его утилизаци; he paper presents the dynamics of structural and functional changes in renal tissues early after nephrotomy using stan dard catgut versus L-arginine modified catgut, and morphometric analysis of their indices. The experiment was carried out on 36 mongrel adult dogs of either sex weighing 7-12 kg. Animals were divided into three groups: control and ex perimental (application of standard catgut and L-arginine modified catgut. Morphological and functional state of renal tis sues was studied by morphological, histological, histochemical and morphometric methods. The data were processed by statistical methods. It has been found out the structural changes in kidneys under the application of different absorbable sutures have common patterns and clear step-wise character. This becomes apparent on the third day of the inflamma tory response by hemorrhage, fibrin and leukocyte infiltration of paravulnar zone in all experimental groups. However, the infiltrate cellular composition, the optical properties of fibrin clot, the condition of suture material are of more positive pre dictive nature under the application of L-arginine modified catgut. In the early period after surgery L-arginine modified catgut stimulates the activity of macrophages, which is manifested by accelerated destruction of suture material and its utilization.
Ключові слова: структурно-функціональна характеристика
модифікований L-аргініном
кетгут стандартний
кетгут
нефротомія
морфометрія
нирка
структурно-функциональная характеристика
модифицированный L -аргинином
кетгут станда­ртный
почка
кетгут
нефротомия
морфометрия
catgut L­ arginine modified catgut
structural and functional characteristics
morphometry
kidney
nephrotomy
standard catgut
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2769
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND MORPHOLOGICAL.pdf5,51 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.