UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2820
Назва: Стан гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної слинної залози щурів при введенні кріоконсервованої плаценти та експериментальному сіаладеніті
Інші назви: Состояние гемомикроциркуляторного русла поднижнечелюстной слюнной железы крыс при введении криоконсервированной плаценты и экспериментальном сиаладените
State of haemomicrovascular rate of rats’ submandibular salivary gland at introduction of cryopreserved placenta and experimental sialadenitis
Автори: Шепітько, Ігор Володимирович
Шепитько, Игорь Владимирович
Shepit'ko, І.
Шепітько, Володимир Іванович
Шепитько, Владимир Иванович
Shepit'ko, V.
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G.
Лисаченко, Ольга Дмитрівна
Лисаченко, Ольга Дмитриевна
Lisachenko, O.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Стан гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної слинної залози щурів при введенні кріоконсервованої плаценти та експериментальному сіаладеніті / І. В. Шепітько, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко, О. Д. Лисаченко // Світ медицини та біології. — 2012. — № 1. — С. 162—166.
Короткий огляд (реферат): На щурах-самцях лінії „Вістар” досліджувалась реакція гемомікроциркуляторного русла при введенні кріоконсервованої плаценти, гострому сіаладеніту та корекції його одноразовим введенням кріоконсервованої плаценти. Тварин виводили з експерименту через 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21 і 30 дiб. Встановлено, що на одноразове введення плаценти гемомікроциркуляторне русло реагує суттєвими змінами діаметрів протягом 2-7 доби експерименту. На 14-у добу відмічається відновлення вивчених параметрів до показників контролю, що вказує на незначну імунну відповідь та реакцію в межах фізіологічної. При гострому сіаладеніті реакція гемомікроциркуляторного русла визначається протягом всіх термінів експерименту. Введення кріоконсервованої плаценти на тлі експериментального сіаладеніту викликає відновлення діаметрів гемомікроциркуляторного русла до значень групи контролю вже з 5-7 доби, що вказує на лікувальні властивості біологічно активних речовин плаценти; На крысах-самцах линии "Вистар" исследовалась реакция гемомикроциркуляторного русла при введении криоконсервированной плаценты, остром сиаладените и коррекции его введением криоконсервированной плаценты. Животных выводили из эксперимента через 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21 и 30 суток. Установлено, что на однократное введение криоконсервированной плаценты гемомикроциркуляторное русло реагирует существенным уменьшением и увеличением диаметров на протяжении 2-7 суток эксперимента. На 14-е сутки отмечается восстановление изученных параметров до значений в контроле, что указывает на незначительный иммунный ответ и реакцию в пределах физиологической. При остром сиаладените изменения со стороны гемомикроциркуляторного русла выявляются на всех сроках эксперимента. Введение криоконсервированной плаценты на фоне эксперимен-тального сиаладенита приводит к восстановлению значений диаметров гемомикроциркуляторного русла до показателей в контроле уже с 5-7 суток, что указывает на лечебные свойства биологически активных веществ плаценты; On rats-males of “Vistar” line the reaction of haemomicrovascular rate was investigated at introduction of cryopreserved placenta, acute sialadenitis and it’s correction by introduction of cryopreserved placenta. Animals were destroyed from an experiment on 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21 and a 30 day. It is set that on single introduction of cryopreserved placenta a haemomicrovascular rate reacts the substantial diminishing and increase of diameters during a 2-7 days of experiment. On 14th day renewal of the studied parameters is marked to the values in control, that specifies on an insignificant immune answer and reaction within the limits of physiological. At the acute sialadenitis of change outside of haemomicrovascular rate come to light on all terms of experiment. Introduction of cryopreserved placenta on a background an experimental sialadenitis results in renewal of values of diameters of haemomicrovascular rate to the indexes in control already from a 5-7 days, that specifies on medical properties of bioactive matters of placenta.
Ключові слова: плацента
сіаладеніт
гемомікроциркуляторне русло
плацента
сиаладенит
гемомикроциркуляторное русло
placenta
sialadenitis
haemomicrovascular rate
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2820
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
State_of_haemomicrovascular_rate.pdf356,61 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.