UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2824
Назва: Аналіз поширеності та захворюваності на основні класи хвороб у населення Полтавської області та в Україні (2006 – 2015 рр.)
Автори: Плужнікова, Тетяна Владиславівна
Плужникова, Татьяна Владиславовна
Pluzhnikova, T. V.
Костріков, Анатолій Васильович
Костриков, Анатолий Васильевич
Kostrikov, A. V.
Дата публікації: 1-вер-2017
Бібліографічний опис: Плужнікова Т. В. Аналіз поширеності та захворюваності на основні класи хвороб у населення полтавської області та в Україні (2006 – 2015 РР.) / Т. В. Плужнікова, А. В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 3 (59). – С. 153–156.
Короткий огляд (реферат): Стан здоров’я населення є показником соціально-економічного розвитку країни, невід’ємною складовою рівня та якості життя людей. Одним із найважливіших завдань держави є збереження здоров’я населення як основного потенціалу виробничих ресурсів країни. Вивчення тенденцій захворюваності та поширеності хвороб серед населення є важливою складовою планування стратегічних напрямків розвитку як системи охорони здоров’я, так і держави в цілому. Чоловіки та жінки виконують різні ролі у суспільстві, що зумовлює схильність до різних захворювань. При вивченні системи охорони здоров’я необхідно об’єктивно оцінювати стан здоров’я чоловіків та жінок, виявляти особливі потреби залежно від статі. Метою даного дослідження було вивчити динамічні особливості показників поширеності і захворюваності на різні хвороби у чоловіків і жінок Полтавської області та по Україні в цілому за 2006 – 2015 рр. Дослідження проводилось епідеміологічним та статистичним методами. Використані статистичні дані галузевої статистики за 2006 – 2015 роки, дані Державної служби статистики України, а також Головного управління статистики у Полтавській області. В результаті дослідження були встановлені тенденції показників первинної захворюваності та поширеності на основні класи хвороб у чоловіків та жінок (18 років і старше), структура показників, а також темп приросту і темп росту цих показників серед населення Полтавської області та по Україні в цілому за період 2006 – 2015 рр.; Состояние здоровья населения является показателем социально-экономического развития страны, неотъемлемой составляющей уровня и качества жизни людей. Одной из важнейших задач государства является сохранение здоровья населения как основного потенциала производственных ресурсов страны. Изучение тенденций заболеваемости и распространенности болезней среди населения является важной составляющей планирования стратегических направлений развития, как системы здравоохранения, так и государства в целом. Мужчины и женщины выполняют разные роли в обществе, обуславливает их предрасположенность к различным заболеваниям. При изучении системы здравоохранения необходимо объективно оценивать состояние здоровья мужчин и женщин, выявлять особые потребности в зависимости от пола. Целью данного исследования было изучить динамические особенности показателей распространенности и заболеваемости различными болезнями у мужчин и женщин по Полтавской области и по Украине в целом за 2006 – 2015 гг. Исследование проводилось эпидемиологическим и статистическим методами. Использованы статистические данные отраслевой статистики за 2006 – 2015 годы, данные Государственной службы статистики Украины, а также Главного управления статистики в Полтавской области. В результате исследования были установлены тенденции показателей первичной заболеваемости и распространенности на основные классы болезней у мужчин и женщин (18 лет и старше), структура показателей, а также темп прироста и темп роста этих показателей среди населения Полтавской области и по Украине в целом за период 2006 –2015 годы.; The health status of the population is an indicator of the state social and economic development, an integral part of the quality of life of people. One of the most important tasks of the state is to preserve the health of the population, as the main potential of the country labour resources. The study of trends in the incidence and prevalence of disease among the population is an important component of planning strategies for the development of both the health system and the state as a whole. Men and women play different roles in the society that determines their predisposition to particular diseases. When studying the health care system, it is necessary to objectively assess the health status of men and women, to identify special needs depending on gender. The purpose of this study was to investigate the dynamic features regarding the prevalence and incidence rates of various diseases in men and women in the Poltava region and in Ukraine for 2006 – 2015 years. The study was based on applying epidemiological and statistical methods. The statistical data of sectoral statistics for 2006 - 2015, the data of the State Statistics Service of Ukraine, as well as the Main Department of Statistics in the Poltava region were used. As a result of the study, trends were established for primary incidence and prevalence rates for the main disease classes in men and women (18 years and older), the structure of the indicators, and the rate of growth and growth rate of these indicators among the population of the Poltava region and Ukraine as a whole for the period 2006 -2015 years.
Ключові слова: поширеність
захворюваність
аналіз
населення
хвороби
распространенность
заболеваемость
анализ
население
болезни
prevalence
incidence
analysis
population
diseases
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2824
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
analiz.pdf357,1 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.