UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2863
Назва: Зміни адипоцитокінів у щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння
Інші назви: Изменения адипоцитокинов у крыс в условиях глутамат-индуцированного ожирения
Changes of adipocytokines in rats under glutamate-induced obesity
Автори: Гордієнко, Людмила Петрівна
Фалалєєва, Тетяна Михайлівна
Гордиенко, Людмила Петровна
Фалалеева, Татьяна Михайловна
Hordiienko, L. P.
Falalyeyeva, T. M.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”
Бібліографічний опис: Гордієнко Л. П. Зміни адипоцитокінів у щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння / Л. П. Гордієнко, Т. М. Фалалєєва // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 13, Вип. 2 (46). – С. 130–132.
Короткий огляд (реферат): За оцінками ВООЗ ожиріння набуває характеру епідемії: більше мільярда людей на планеті мають надлишкову масу тіла, що безумовно пов’язано з низьким рівнем фізичної активності, зростанням в раціоні висококалорійних продуктів, а також безконтрольним використанням харчових добавок, насамперед глутамату натрію. Метою дослідження було вивчення вмісту адипонектину у крові та лептину у жировій тканині щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння. Експерименти виконані на 20 щурах обох статей, у яких моделювали глутамат-індуковане ожиріння. На початку експерименту щури були розділені на 2 групи. I – інтактний контроль. Новонародженим щурам II групи підшкірно у об’ємі 4 мг/г вводили глутамат натрію на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Через 4 місяці у піддослідних тварин визначали ІМТ. Після чого тварин декапітували. У сироватці крові щурів визначали вміст адипонектину. У жировій тканині визначали вміст лептину. У щурів II групи, яким моделювали ожиріння, викликане глутаматом натрію, отримано достовірне підвищення ІМТ порівняно з тваринами контрольної групи, що свідчить про розвиток ожиріння. За умов глутамат-індукованого ожиріння, у жировій тканині щурів отримано достовірне підвищення вмісту лептину, а також у сироватці крові щурів спостерігалось достовірне зниження рівня адипонектину. Таким чином, моделювання глутамат-індукованого ожиріння у щурів призводить до дисбалансу продукції гормонів жирової тканини – лептину та адипонектину; По оценкам ВОЗ, ожирение приобретает характер эпидемии: более миллиарда человек на планете имеют избыточную массу тела, что безусловно связано с низким уровнем физической активности, увеличением в рационе высококалорийных продуктов, а также бесконтрольным использованием пищевых добавок, прежде всего глутамата натрия. Целью исследования было изучение содержания адипонектина в крови и лептина в жировой ткани крыс в условиях глутамат-индуцированного ожирения. Эксперименты выполнены на 20 крысах обоих полов, у которых моделировали глутамат - индуцированное ожирение. В начале эксперимента крысы были разделены на 2 группы. I - интактный контроль. Новорожденным крысам II группы подкожно в объеме 4 мг/г вводили глутамат натрия на 2, 4, 6, 8, 10 день жизни. Через 4 месяца у подопытных животных определяли ИМТ. После чего животных декапитировали. В крови крыс определяли содержание адипонектина. В жировой ткани определяли содержание лептина. У крыс II группы, которым моделировали ожирение, вызванное глутаматом натрия, получено достоверное повышение ИМТ по сравнению с животными контрольной группы, что свидетельствует о развитии ожирения. В условиях глутамат - индуцированного ожирения, в жировой ткани крыс получено достоверное повышение содержания лептина, а также в сыворотке крови крыс наблюдалось достоверное снижение уровня адипонектина. Таким образом, моделирование глутамат- индуцированного ожирения у крыс приводит к дисбалансу продукции гормонов жировой ткани – лептина и адипонектина; The World Health Organization has recognized obesity as new noncommunicable epidemic of XXI century. According to its latest estimates, over a billion people in the world are overweight. In recent years, the number of obese people is continuing to increase especially among the working population therefore the obesity is one of the urgent medical concerns that mainly associated with low physical activity, the growth of high-caloric feeding as well as the uncontrolled use of food additives, especially monosodium glutamate (MSG). The aim of the study was to investigate the level of adiponectin in blood serum and leptin in adipose tissue of rats under conditions of glutamate-induced obesity. The experiments were performed on 20 rats of both sexes. The rats were exposed to MSG-induced obesity. At the beginning of the experiment the rats were divided into 2 groups. The 1st group was an intact control group. Newborn rats of the group II were administered MSG in a dose of 4 mg / g subcutaneously on the 2, 4, 6, 8, 10-day of life. In 4 months BMI was determined in the experimental animals. The anesthetized animals were decapitated and afterwards the adiponectin content in blood serum and leptin content in adipose tissue were assessed. In rats of group II, subjected to MSG-induced obesity BMI significantly increased in 1.21 times in comparison with the animals in the control group that proved the development of obesity. It was revealed that under glutamate-induced obesity the level of leptin in adipose tissue of the rats reliably increased in 1.55 times compared with the control. Thus, glutamate-induced obesity in rats results in an imbalance in production of leptin, adipokines and adiponectins by adipose tissue.
Ключові слова: ожиріння
глутамат натрію
адипокіни
лептин
адипонектин
ожирение
глутамат натрия
адипокины
лептин
адипонектин
monosodium glutamate
modeled obesity
adipocytokines
leptin
adiponectin
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2863
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Hordiienko_apsm_2014_14_2_36.pdf333,23 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.