UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2915
Назва: Моделювання індивідуальних реоенцефалографічних показників в залежності від конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок Поділля ектоморфного соматотипу
Інші назви: Моделирование индивидуальных реоэнцефалографических показателей в зависимости от конституциональных параметров тела практически здоровых женщин Подолья эктоморфного соматотипа
Modeling of individual rheoencephalography indicators depending on constitutional parameters of a body in practically healthy women from Podilia of ectomorphic somatotypes
Автори: Гунас, Ігор Валерійович
Гунас, Игорь Валерьевич
Gunas, I.
Серебреннікова, Оксана Анатоліївна
Серебренникова, Оксана Анатольевна
Serebrennikova, О.
Семенченко, Віталій Валентинович
Семенченко, Виталий Валентинович
Semenchenko, V.
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Моделювання індивідуальних реоенцефалографічних показників в залежності від конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок Поділля ектоморфного соматотипу. / І. В. Гунас, О. А. Серебреннікова, В. В. Семенченко, Г. А. Єрошенко // Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). - С. 29–33.
Короткий огляд (реферат): В статті описані регресійні моделі індивідуальних показників церебрального кровообігу у практично здорових жінок ектоморфного соматотипу на основі урахування їх конституціональних показників. Побудовано усі 5 можливих моделей амплітудних показників реоенцефалограми із коефіцієнтом детермінації R2 від 0,799 до 0,906; усі 8 можливих похідних показників реоенцефалограми з коефіцієнтом детермінації R2 від 0,733 до 0,909; із 5 можливих часових показників реоенцефалограми побудовано 4 із коефіцієнтом детермінації R2 від 0,820 до 0,842. До побудованих моделей із коефіцієнтом детермінації більше 0,7 найбільш часто входили: для амплітудних показників реоенцефалограми – обхватні розміри тіла (34,3 %), товщина шкірно-жирових складок (ТШЖС) (20,0 %), кефалометричні показники й діаметри тіла (по 14,3 %) та ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок (ШДЕ) (11,4 %); для часових показників реоенцефалограми – обхватні розміри тіла (39,3 %), ТШЖС (17,9 %) та кефалометричні показники й діаметри тіла (по 14,3 %); для похідних показників реоенцефалограми – кефалометричні показники й обхватні розміри тіла (по 20,8 %), ТШЖС (18,9 %), діаметри тіла (15,1 %) та ШДЕ (11,3 %); В статье описаны регрессионные модели индивидуальных показателей мозгового кровообращения у практически здоровых женщин эктоморфного соматотипа на основе учета их конституциональных показателей. Построены все 5 возможных модели амплитудных показателей реоэнцефалограммы с коэффициентом детерминации R2 от 0,799 до 0,906; все 8 возможных производных показателей реоэнцефалограммы с коэффициентом детерминации R2 от 0,733 до 0,909; из 5 возможных временных показателей реоэнцефалограммы построено 4 с коэффициентом детерминации R2 от 0,820 до 0,842. В построенные модели с коэффициентом детерминации более 0,7 наиболее часто входили: для амплитудных показателей реоэнцефалограммы – обхватные размеры тела (34,3%), толщина кожно-жировых складок (ТШЖС) (20,0%), кефалометрические показатели и диаметры тела (по 14,3%) и ширина дистальных эпифизов длинных трубчатых костей конечностей (ШДЭ) (11,4%); для временных показателей реоэнцефалограммы – обхватные размеры тела (39,3%), ТШЖС (17,9%) и кефалометрические показатели и диаметры тела (по 14,3%); для производных показателей реоэнцефалограммы – кефалометрические показатели и обхватные размеры тела (по 20,8%), ТШЖС (18,9%), диаметры тела (15,1%) и ШДЭ (11,3%); The article describes the individual performance regression models of cerebral blood flow in practically healthy women ectomorphic somatotype based on consideration of their constitutional parameters. Built all 5 indicators rheoencephalography possible amplitude with determination coefficient R2 from 0.799 to 0.906; all 8 possible derived indicators rheoencephalography with determination coefficient R2 from 0.733 to 0.909; of 5 possible time rheoencephalography performance built 4 with a coefficient of determination R2 from 0.820 to 0.842. Constructed models with a coefficient of determination more than 0.7 most often includes: for peak performance of rheoencephalography - covering body size (34.3%), thickness of skin and fat folds (TSFF (20.0%), cephalometric measurements and diameters of the body (by 14.3%) and width of distal epiphysis of long bones of the extremities (WDE) (11.4%); time rheoencephalography indicators - covering body size (39.3%), TSFF (17.9%) and cephalometric measurements and diameters of the body (by 14.3%); for derivatives rheoencephalography indicators - cephalometric indicators and covering body size (by 20.8%), TSFF (18.9%), the diameter of the body (15.1%) and WDE (11.3%).
Ключові слова: здорові жінки ектоморфного соматотипу
церебральна гемодинаміка
антропометричні показники
регресійні моделі
здоровые женщины эктоморфного соматотипа
церебральная гемодинамика
антропометрические показатели
регрессионные модели
healthy women of ectomorphic somatotype
cerebral hemodynamics
anthropometric indices
regression models
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2915
Розташовується у зібраннях:Наукові праці
Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Modeling_of_individual_rheoencephalography_indicators_depending.pdf177,96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.