UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2925
Назва: Перевага штамів m. Tuberculosis родини Вeijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом в Полтавській області
Інші назви: Преимущество штаммов m. Tuberculosis семейства Вeijing среди впервые выявленных больных туберкулёзом в Полтавской области
Prevalence of m. Tuberculosis strains of Вeijing genus among patients with firstly diagnosed tuberculosis in Poltava region
Автори: Цапенко, Юлія Павлівна
Бойко, Микола Григорович
Алієва, Наталія Миколаївна
Красношапка, Юлія Олексіївна
Буслик, Тетяна Володимирівна
Краєвська, Олеся Олексіївна
Новіков, Сергій Вікторович
Цапенко, Юлия Павловна
Бойко, Николай Григорьевич
Алиева, Наталия Николаевна
Красношапка, Юлия Алексеевна
Буслик, Татьяна Владимировна
Краевская, Алеся Алексеевна
Новиков, Сергей Викторович
Tsapenko, Y.
Boiko, M.
Alieva, N.
Krasnoshapka, Y.
Buslyk, T.
Kraevska, O.
Novikov, S.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Перевага штамів M. Tuberculosis родини Beijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом в Полтавській області / Ю. П. Цапенко, М. Г. Бойко, Н. М. Алієва [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2012. – Т. 12, Вип. 3 (39). – С. 101–104.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було проведення генотипічного аналізу та вивчення розповсюдженості штамів M. Tuberculosis родини Beijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом в Полтавській області. У дослідженні брали участь хворі із вперше виявленим туберкульозом легень (n=100). Визначення належності ізолятів М. Tuberculosis до родини Beijing проводилося за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Продукт ампліфікації аналізували за допомогою електрофорезу в 1%-му агарозному гелі.. Частота інфікування штамами родини Beijing у досліджуваній групі хворих на вперше виявлений туберкульоз по Полтавській області сягала 70,8 %. Серед вперше виявлених хворих ту- беркульозом резистентність в 2 рази частіше спостерігалася в ізолятів родини Beijing порівняно з іншими штамами M. Tuberculosis. Також спостерігався більший показник полірезистентності серед штамів родини Beijing. . Виражена асоційованість генотипу Beijing з резистентністю до основних протитуберкульозних препаратів потребує впровадження молекулярно-генетичної діагностики в фтизіатричну практику; Целью исследования было проведение генотипического анализа и изучение распостранения штаммов M. Tuberculosis семейства Beijing среди впервые выявленных больных туберкулёзом в Пол- тавской области. Материалы и методы. У исследовании принимали участие больные с впервые вы- явленным туберкулёзом лёгких (n=100). Определение отношения изолятов M. Tuberculosis к семейст- ву Beijing проводилось с помощью полимеразной цкпной реакции (ПЦР). Продукт аплификации ана- лизировали с помощью электрофореза в 1% -ом аграрном геле. Частота инфицирования штаммами семейства Beijing у исследованной группе больных на впервые выяв- ленный туберкулёз по Полтавской области становила 70,8 %. Среди впервые выявленных больных туберкулёзом резистентность в 2 раза чаще наблюдалось у изолятов семейства Beijing в сравнении с другими штамамми M. Tuberculosis. Также наблюдался больший показатель полирезистентности сре- ди штаммов семейства Beijing.. Выраженная ассоциативность генотипа Beijing с резистентно- стью к основным противотуберкулёзным препаратам требует внедрения молекулярно-генетической диагностики во фтизиатрическую практику; The objective of the research is to carry out genotypic analysis and study of M. Tuberculosis strains of Beijing genus distribution among the patients with firstly diagnosed tuberculosis in Poltava region. The investigation involved patients with firstly diagnosed tuberculosis (n=100). The polymerase chain reaction (PCR) has been used to determine isolates of M. Tuberculosis strains be- longing to Beijing genus. Amplification products have been analyzed by electrophoresis in 1% of agarose gel. . The frequency of M. Tuberculosis strains of Beijing genus infecting in research group of patients with firstly diagnosed tuberculosis was 70,8 % in Poltava region. Among the pa- tients with firstly diagnosed tuberculosis the resistance has been observed to be twice frequent in isolates of Beijing genus compared with other M. Tuberculosis strains. Higher index of polyresistance among strains of Beijing genus has been also observed. Marked associativity of Beijing genotype with the resis- tance to the main anti-tubercular pharmaceuticals requires molecular genetic diagnostics introduction into phthisiology practice.
Ключові слова: туберкульоз
молекулярна біологія
родина Beijing
туберкулёз
молекулярная биология
семейство Beijing
tuberculosis
molecular biology
Beijing genus
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2925
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ZAPSHT.pdf642,32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.