Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2986
Назва: Досвід лікування дисплазії шийки матки у жінок з метаболічним синдромом
Інші назви: Опыт лечения дисплазии шейки матки у женщин с метаболическим синдромом
Experience of treatment of uterinecervical dysplasia in women with metabolic syndrome
Автори: Громова, Антоніна Макарівна
Яременко, Олексій Олегович
Ляховська, Тетяна Юріївна
Громова, Антонина Макаровна
Яременко, Алексей Олегович
Ляховская, Татьяна Юрьевна
Gromova, A. M.
Yaremenko, A. O.
Lyakhovska, T. Y.
Талаш, Валентин Васильович
Талаш, Валентин Васильевич
Talash, V. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Рівне ПП Естеро 2017
Бібліографічний опис: Досвід лікування дисплазії шийки матки у жінок з метаболічним синдромом / А. М. Громова, О. О. Яременко, Т. Ю. Ляховська, В. В. Талаш // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – Рівне : ПП Естеро, 2017. – С. 109–112.
Короткий огляд (реферат): В нашій країні залишається актуальним вирішення питання профілактики раку шийки матки, а також метаболічного синдрому. Ми припустили, що саме прогресування метаболічного синдрому може слугувати основою для рецидивуючого перебігу дисплазії шийки матки і в подальшому появи раку шийки матки. Мета дослідження - покращити результати лікування дисплазії шийки матки у жінок з метаболічним синдромом за рахунок розробленого комплексного методу лікування. Матеріал і методи дослідження Нами було обстежено 100 жінок у віці від 18 до 48 років, сформовано дві групи пацієнток з гістологічно підтвердженим діагнозом дисплазії шийки матки легкого та помірного ступеню і клінічно підтвердженим метаболічним синдромом. Група А (20 жінок) - отримували лікування згідно діючого протоколу + індол-ф та ендофарм, займалися дозованим фізичним навантаженням та дотримувалися дієти, тоді як група В (20 жінок) лікувалися тільки згідно діючого протоколу. Результати дослідження та їх обговорення. Призначення комплексного лікування, дозованого фізичного навантаження та дотримання дієти достовірно знижує інсулінорезистентність за рахунок зниження показників індексу HOMA, нормалізує індекс атерогенності, знижує кількість ЛПНЩ і тригліцеридів, підвищує ЛПВЩ і дозволяє домогтися стабілізації даних показників через 6 місяців після завершення лікування. В групі А було виявлено 1 (5%) випадок рецидиву дисплазії шийки маткиа в групі В 4 (20%) випадки рецидиву даного захворювання що підтверджує ефективність запропонованого нами методу у жінок з дисплазією шийки матки на фоні метаболічного синдрому. Висновки. Розроблений комплексний метод лікування дисплазії шийки матки та метаболічного синдрому з включенням індолу-ф та ендофарму на 6 місяців, дозованого фізичного навантаження та дотримання дієти позитивно впливає на процес лікування дисплазії шийки матки зменшує кількість рецидивів та нівелює прояви метаболічного синдрому; В нашей стране остается актуальным решение вопроса профилактики рака шейки матки, а также метаболического синдрома. Мы допустили, что прогрессирование метаболического синдрома может служить основой для рецидивирования дисплазии шейки матки и в дальнейшем появления рака шейки матки. Цель исследования - улучшить результаты лечения дисплазии шейки матки у женщин с метаболическим синдромом за счет разработанного комплексного метода лечения. Материал и методы исследования. Нами было обследовано 100 женщины в возрасте от 18 до 48 лет, сформированы две группы пациенток с гистологически подтвержденным диагнозом дисплазии шейки матки легкой и умеренной степени и клинически подтвержденным метаболическим синдромом. Группа А (20 женщины) - получали лечение согласно действующего протокола индол-ф и эндофарм, занимались дозированной физической нагрузкой и соблюдали диету, тогда как группа В(20 женщины) лечились только согласно действующего протокола. Результаты исследования и их обсуждение. Назначение комплексного лечения, дозированной физической загрузки и соблюдение диеты достоверно снижает инсулинорезистентность за счет снижения показателей индекса НОМА, нормализирует индекс атерогенности, снижает количество ЛПНП ЛПНЩ и триглицеридов, повышает ЛПВП, что позволяет добиться стабилизации даннях показателей через 6 месяцев после завершения лечения. В группе А был выявлен 1 (5%) случай рецидива дисплазии шейки матки, а в группе В 4(20%) случая рецидива данного заболевания, что подтверждает эффективность предложенного нами метода лечения. Выводы. Разработанный комплексный метод лечения дисплазии шейки матки и метаболического синдрома с включеним индола-ф и эндофарма положительно влияет на процесс лечения дисплазии шейки матки, уменьшает количество рецидивов ы нивелирует проявления метаболического синдрома; Background. In our country, the solution of the problem of cervical cancer prevention, as well as metabolic syndrome, remains topical. The progression of the metabolic syndrome can be a basis for the recurrence of cervical dysplasia and the subsequent occurrence of cervical cancer. The aim of the study was to improve the results of treatment of cervical dysplasia in women with metabolic syndrome due to developed complex treatment method. Material and methods. 100 women with histologically confirmed diagnosis of cervical dysplasia of mild to moderate degree and clinically confirmed metabolic syndrome aged 18 to 48 years were examined and divided to 2 groups. Group A (20 women) received treatment according to the current indole-f and endopharm protocol, did exercise and followed a diet, while group B (20 women) were treated only according to the current protocol. Results and discussion. Complex treatment, dosed physical exercises and diet significantly reduces insulin resistance by decreasing the index of HOMA, normalizes the atherogenicity index, reduces LDLP of LPLP and triglycerides, and increases HDL, which allows achieving stabilization of these indices. In 6 months after finishing treatment cervical dysplasia was revealed in 1 (5%) person of group A, and in group B 4 (20%) cases of cervical dysplasia was revealed, what confirms the effectiveness of our proposed treatment method. Conclusions. The developed complex method of treatment of cervical dysplasia and metabolic syndrome with the inclusion of indole-ph and endopharm has a positive effect on the treatment of cervical dysplasia, reduces the number of relapses and neutralizes the manifestations of the metabolic syndrome.
Ключові слова: дисплазія шийки матки
инсулинорезистентность.
insulin resistance.
інсулінорезистентність
метаболічний синдром,
дисплазия шейки матки
метаболическийц синдром
cervical dysplasia
metabolic syndrome
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2986
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Experience_of_treatment_of_uterinecervical_dysplasia_in_women_with_metabolic_syndrome.pdf455,21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.