UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2991
Назва: Модифікована абдомінопластика при хірургічному лікуванні хворих зі складними дефектами черевної стінки
Інші назви: Модифицированная абдоминопластика при хирургическом лечении больных со сложными дефектами брюшной стенки
Modified abdominoplasty in the surgical treatment of patients with complex abdominal wall defects
Автори: Лисенко, Руслан Борисович
Лысенко, Руслан Борисович
Lysenko, R. B.
Дата публікації: 2016
Видавець: ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ"
Бібліографічний опис: Лисенко Р. Б. Модифікована абдомінопластика при хірургічному лікуванні хворих із складними дефектами черевної стінки / Р. Б. Лисенко // Хірургія України. – 2016. – № 2 (58). – С. 70–75.
Короткий огляд (реферат): Мета роботи — визначити ефективність використання модифікованої абдомінопластики при хірургічному лікуванні складних дефектів черевної стінки. Матеріали і методи. У хірургічній клініці 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтави за період із 2005 до 2015 рр. прооперо- вано 360 хворих зі складними дефектами черевної стінки. Серед пацієнтів переважали жінки — 309 (85,8 %). Середній вік хворих — 61 рік. Тривалість захворювання — від 2 міс до 47 років, у середньому — 6,5 року. Деформацію черевної стінки виявлено у 289 (80,3 %) пацієнтів. Локалізація дефекту черевної стінки: серединна — 306 (85 %), бічна — 31 (8,6 %), комбіно- вана — 23 (6,4 %) випадки. Розміри дефекту: W1 — 103 (28,6 %), W2 — 188 (52,2 %), W3 — 69 (19,2 %) спостережень. Супутній діастаз прямих м’язів живота І ст. виявлено у 179 (49,7 %) пацієнтів, ІІ — у 114 (31,7 %), ІІІ — у 17 (4,7 %). Поєднані хірургіч- ні захворювання діагностовано у 332 (92,2 %) хворих, у 18,1 % із них — інтраабдомінальну патологію. Результати та обговорення. У пацієнтів зі складними дефектами черевної стінки виконано модифіковану абдоміноплас- тику: 1) дерматоліпектомію, 2) герніотомію або герніолапаротомію з можливою корекцією інтраабдомінальної патології (за показаннями), 3) алопластику черевної стінки. Види виконаних дерматоліпектомій: поздовжня — 77 (28,1 %), за Бебкоком — 114 (41,6 %), за Келлі — 6 (2,2 %), за Фернандесом — 63 (22,9 %), модифікована Фернандес — 7 (2,5 %), за Берсоном — 3 (1,1 %), за Тореком — 2 (0,8 %), за Гразером — 2 (0,8 %). Симультанні операції проведено у 65 (18,1 %) хворих. Застосовано такі види алопластики: onlay — 3 (0,8 %), sublay — 289 (80,3 %), sublay-inlay — 38 (10,6 %), inlay — 3 (0,8 %), Ramirez — 4 (1,1 %), інтраабдомінальна — 2 (0,6 %), комбінована — 21 (5,8 %) випадок. Висновки. Термін «абдомінопластика» має ширше значення, ніж вважалося раніше. Виконання модифікованої абдоміно- пластики потребують 76,1 % пацієнтів зі складними дефектами черевної стінки, причому 23,7 % із них — симультанних операцій з приводу захворювань органів черевної порожнини. Застосування модифікованої абдомінопластики у хворих зі складними дефектами черевної стінки поліпшує результати лікування. Цель работы — определить эффективность использования модифицированной абдоминопластики при хирургическом лечении сложных дефектов брюшной стенки. Материалы и методы. В хирургической клинике 1-й городской клинической больницы г. Полтавы за период с 2005 по 2015 гг. прооперировано 360 больных со сложными дефектами брюшной стенки. Среди пациентов преобладали женщины — 309 (85,8 %). Средний возраст больных — 61 год. Длительность заболевания — от 2 мес до 47 лет, в среднем — 6,5 года. Дефор- мацию брюшной стенки выявлено у 289 (80,3 %) пациентов. Локализация дефекта брюшной стенки: срединная — 306 (85 %), боковая — 31 (8,6 %), комбинированная — 23 (6,4 %) случая. Размеры дефекта: W1 — 103 (28,6 %), W2 — 188 (52,2 %), W3 — 69 (19,2 %) наблюдений. Сопутствующий диастаз прямых мышц живота І ст. диагностирован у 179 (49,7 %) пациентов, ІІ — у 114 (31,7 %), ІІІ — у 17 (4,7 %). Сочетанные хирургические заболевания выявлены у 332 (92,2 %) больных со сложными дефектами брюшной стенки, у 18,1 % из них — интраабдоминальная патология. Результаты и обсуждение. У пациентов со сложными дефектами брюшной стенки выполнена модифицированная абдо- минопластика: 1) дерматолипэктомия; 2) герниотомия или герниолапаротомия с возможной коррекцией интраабдоминаль- ной патологии (по показаниям), 3) аллопластика брюшной стенки. Виды выполненных дерматолипэктомий: продольная — 77 (28,1 %), по Бебкоку — 114 (41,6 %), по Келли — 6 (2,2 %), по Фернандесу — 63 (22,9 %), модифицированная Фернандес — 7 (2,5 %), по Берсону — 3 (1,1 %), по Тореку — 2 (0,8 %), по Гразеру — 2 (0,8 %). Симультанные операции проведены у 65 (18,1 %) больных. Выполнены такие виды аллопластики: onlay — 3 (0,8 %), sublay — 289 (80,3 %), sublay-inlay — 38 (10,6 %), inlay — 3 (0,8 %), Ramirez — 4 (1,1 %), интраабдоминальная — 2 (0,6 %), комбинированная — 21 (5,8 %) случай. Выводы. Термин «абдоминопластика» имеет более широкое значение, чем считалось ранее. Выполнения модифициро- ванной абдоминопластики требуют 76,1 % пациентов со сложными дефектами брюшной стенки, причем 23,7 % из них — симультанных операций по поводу заболеваний органов брюшной полости. Применение модифицированной абдоминопла- стики у больных со сложными дефектами брюшной стенки улучшает результаты лечения. Purpose — determine the efficiency of the modified abdominoplasty in the surgical treatment of complex abdominal wall defects. Materials and methods. In the surgical clinic of 1st Poltava hospital in the period from 2005 to 2015 operated 360 patients with complex abdominal wall defects. The average age — 61 years. Various deformations of abdominal wall was detected in 289 patients (80,3 %). Localization defects: M — 306 (85 %), L — 31 (8,6 %), ML — 23 (6,4 %). The size of the defects: W1 — 103 (28,6 %), W2 — 188 (52,2 %), W3 — 69 (19,2 %). Additional diastase rectus mascls was detected in 179 patients (49,7 %). The combined surgical diseases found in 332 patients (92,2 %), 18,1 % of them — intra-abdominal pathology. Results and discussion. Patients with complex abdominal wall defects, whose surgery included: 1) dermatolipektomy; 2) herniotomy or herniolaparotomy with possible correction intra-abdominal pathology (if indicated); 3) alloplasty of abdominal wall, we called modified abdominoplasty. Types dermatolipektomy: longitudinal — 77 (28,1 %), by Babcock — 114 (41,6 %), by Kelly — 6 (2,2 %), by Fernandes — 63 (22,9 %), modified Fernandez — 7 (2,5 %), by Berson — 3 (1,1 %), by Torek — 2 (0,8 %), by Hrazer — 2 (0,8 %). Simultaneous operation performed in 65 patients (18,1 %). Types alloplasty: «onlay» — 3 (0,8 %), «sublay» — 289 (80,3 %), «sublayinlay » — 38 (10,6 %), «inlay» — 3 (0,8 %), Ramirez — 4 (1,1 %), intra-abdominal — 2 (0,6 %), combine — 21 (5,8 %). Conclusions. The term abdominoplasty has a wider definition than previously considered. 76.1 % of patients with complex abdominal wall defects requiring implementation of the modified abdominoplasty, and 23.7 % of them — conducting simultaneous operations for diseases of the abdominal cavity. The use of modified abdominoplasty patients with complex abdominal wall defects improves results of their treatment.
Ключові слова: абдомінопластика
черевна стінка
дефекти
абдоминопластика
брюшная стенка
дефекты
abdominoplasty
abdominal wall
defects
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2991
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
MODIFIED ABDOMINOPLASTY IN THE SURGICAL TREATMENT - 1!pdf.pdf84,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.