UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3019
Назва: Характеристика поліморфних варіантів ядерного фактора транскрипції NF-kB1 як предикторів розвитку генералізованого пародонтиту
Інші назви: Характеристика полиморфных вариантов ядерного фактора транскрипции NF-kB1 как предикторов развития генерализованного пародонтита
Characteric of Polymorphic Variants of NF-kB1 Nuclear Factor Transcription as Predictors of Generalized Periodontitis Development
Автори: Гасюк, Наталія Володимирівна
Гасюк, Наталия Владимировна
Gasyuk, N.
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G.
Дата публікації: 2015
Видавець: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Бібліографічний опис: Гасюк Н. В. Характеристика поліморфних варіантів ядерного фактора транскрипції NF-kB1 як предикторів розвитку генералізованого пародонтиту / Н. В. Гасюк, Г. А. Єрошенко // Галицький лікарський вісик. – 2015. – № 3. – С. 51–53.
Короткий огляд (реферат): В статті приведені результати молекулярно-генетичного дослідження патогенетичних механізми виникнення запальних захворювань тканин пародонта через поліморфізм ядерного фактора транскрипції NF-kB1, який контролює експресію генівімунної відповіді, апоптозу і клітинного циклу. Отримані дані дають можливість стверджувати, що визначені поліморфні варіанти гену NF-kB1 дають можливість формування груп ризику на захворюваність генералізованим пародонтитом. Контингент осіб з генотипом (Del/del) рекомендуємо взяти під диспансерний нагляд. Особи з поліморфним варіантом NF-kB1 (Del/Ins) складають групу ризику у випадку наявності шкідливих звичок та супутньої соматичної патології, що є предикторами для розвитку індукованого генералізованого пародонтиту на тлі судинних розладів власної пластинки ясен. Особи із поліморфним варіантом NF-kB1 (Ins/Ins), складають групу ризику у випадку впливу місцевих несприятливих факторів та наявних зубо-щелепних аномалій і деформацій. Приведений розподіл поліморфних варіантів дає можливість прогнозування та своєчасного попередження виникнення генера-лізованого пародонтиту; В статье приведены результаты молекулярногенетического исследования патогенетических механизмов возникновения воспалительных заболеваний тканей пародонта через полиморфизм ядерного фактора транскрипции NF-kB1, который контролирует экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла. Полученные данные дают возможность утверждать, что определенные полиморфные варианты гена NF-kB1 дают возможность формирования групп риска на заболеваемость генерализованным пародонтитом. Контингент лиц с генотипом (Del/Del) рекомендуем взять под диспансерное наблюдение. Лица с полиморфным вариантом NFkB1 (Del/Ins) составляют группу риска в случае наличия вредных привычек и сопутствующей соматической патологии, являются предикторами для развития индуцированного пародонтита на фоне сосудистых расстройств собственной пластинки десен. Лица с полиморфным вариантом NF-kB1 (Ins/Ins), составляют группу риска в случае влияния местных неблагоприятных факторов и имеющихся зубо-челюстных аномалий и деформаций. Приведенный распределение полиморфных вариантов дает возможность прогнозирования и своевременного предупреждения возникновения генерализованного пародонтита; In the article results of molecular genetic studies of pathogenetic mechanisms of inflammatory diseases periodontal tissues through polymorphism nuclear transcription factor NF kB1, which controls the expression of immune response genes, apoptosis and cell cycle. The data make it possible to state that certain polymorphic variants of the gene NF-kB1 enable the formation of groups at risk of morbidity of generalіzed parodontitis. The contingent of people with genotype (Del/del) to recommend under medical observation. Persons with polymorphic variant of NF-kB1 (Del/Ins) constitute risk in the event of bad habits and concomitant somatic pathology that are predictors for the development of general parodontitis induced vascular disorders against the background of lamina propria gums. Persons with polymorphic variant of NF-kB1 (Ins / Ins), constitute a risk group in case of adverse impact of local factors and existing teeth-jaw abnormalities and deformities. Adjusted distribution of polymorphic variants enables timely prediction and prevention of generalized periodontitis.
Ключові слова: генотип
пародонтит
поліморфізм
ядерний фактор транскрипції
генотип
пародонтит
полиморфизм
ядерный фактор транскрипции
genotype
periodontitis
polymorphism
nuclear faktr transcription
ISSN: 2306-4285
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3019
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Characteric of Polymorphic Variants of NFB1 Nuclear Factor.pdf996,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.