UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3057
Назва: Взаємозв’язок вмісту маркерів запалення та добових коливань артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою
Інші назви: Взаимосвязь содержания маркеров воспаления и суточных колебаний артериального давления у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с гипертонической болезнью
Correlation between contents of inflammatory markers and daily fluctuations of arterial pressure in patients with coronary artery disease combined with essential hypertension
Автори: Кудря, Ірина Павлівна
Кудря, Ирина Павловна
Kudrya, I. P.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Кудря І. П. Взаємозв’язок вмісту маркерів запалення та добових коливань артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою / І. П. Кудря // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2012. – Т. 12, вип. 1–2 (37–38). – С. 114–117.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було визначення взаємозв'язку між вмістом прозапальних та протизапальних цитокінів, хронічною серцевою недостатністю та добовими коливаннями артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Досліджено 35 хворих з вище згаданою патологією. Проводили цілодобове моніторування електрокардіограми та артеріального тиску, досліджували прозапальні та протизапальні цитокіни. Згідно отриманих результатів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою спостерігається взаємозв’язок між маркерами запального процесу - пряма залежність між прозапальними (інтерлейкін-1β, -6, -8) та протизапальним цитокінами (інтерлейцін-10), зворотня між рівнем С-реактивного білка і фактором некрозу пухлин-альфа. Установлено підвищення рівня інтерлейкіну-6 у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, ускладнених хронічною серцевою недостатністю ІІ-А, ІІ-Б стадій за М.Д. Стражеском, В.Х. Василенком та ІІІ-ІV функціональним класом за NYHA. Визначено достовірний кореляційний зв'язок між інтерлейкінами-1β, -6, -10 та добовими коливаннями артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою ; Целью исследования было определение взаимосвязи между содержанием провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, хронической сердечной недостаточностью и суточными колебаниями артериального давления у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с гипертонической болезнью. Исследовано 35 больных с выше упомянутой патологией. Проводили круглосуточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления, исследовали провоспалительные и противовоспалительные цитокины. Согласно полученным результатам у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с гипертонической болезнью наблюдается взаимосвязь между маркерами воспалительного процесса - прямая зависимость между провоспалительными (интерлейкин-1β, -6, -8) и противовоспалительным цитокинами (интерлейцин-10), обратная между уровнем С- реактивного белка и фактором некроза опухолей-альфа. Установлено повышение уровня интерлейкина-6 у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с гипертонической болезнью, осложненных хронической сердечной недостаточностью II-А, II-Б стадий по Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко и III-IV функциональным классом по NYHA. Определена достоверная корреляционная связь между интерлейкина-1β, -6, -10 и суточными колебаниями артериального давления у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с гипертонической болезнью ; The study was aimed to determine the correlation between the content of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, chronic heart failure and daily fluctuations in arterial pressure in patients with ischemic heart disease combined with essential hypertension. 35 patients with the above mentioned pathology were subjected to round the clock ECG and blood pressure monitoring. We also studied pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. According to the results obtained patients with coronary artery disease combined with essential hypertension show the correlation between inflammatory markers as a direct relationship between pro-inflammatory (interleukin-1β, -6, -8) and anti-inflammatory cytokines (interleytsin-10), between the level of new C-reactive protein and tumor necrosis factor-alpha. There has been established the increase of interleukin-6 in the patients with coronary artery disease combined with essential hypertension complicated by congestive heart failure II-A, II-B stages by N.D. Strazhesko, W.H. Vasilenko and III-IV functional class by NYHA. We have determined the reliable correlation between interleukins-1β, -6, -10 and daily fluctuations in arterial pressure in these patients.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця
ишемическая болезнь сердца
сoronary artery disease
гіпертонічна хвороба
гипертоническая болезнь
essential hypertension
цитокіни
цитокины
cytokines
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3057
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
vzajem_vmistu_markeriv.pdf702,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.