UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3133
Назва: Ефективність лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень з первинною резистентністю МБТ
Інші назви: Зффективность лечения больных впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких с первичной резистентностью МБТ
Effectiveness of therapy in patients with primary destructive pulmonary tuberculosis and primary mycobacterial tb resistanc
Автори: Ярешко, Анатолій Григорович
Вородюхіна, Алла Кирилівна
Куліш, Марина Володимирівна
Пось, Оксана Анатоліївна
Філатова, Олена Вікторівна
Ярешко, Анатолий Григорьевич
Вородюхина, Алла Кирилловна
Кулиш, Марина Владимировна
Пось, Оксана Анатольевна
Филатова, Елена Викторовна
Yareshko, A.
Vorodiukhina, A.
Kulish, M.
Los', O.
Filatova, O.
Дата публікації: 2009
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Ефективність лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень з первинною резистентністю МБТ / А. Г. Ярешко, А. К. Вородюхіна, М. В. Куліш [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – Т. 9, Вип. № 3 (27). – С. 171–173.
Короткий огляд (реферат): Оцінкою ефективності різних режимів хіміотерапії вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень з МБТ чутливими та з первинною резистентністю до протитуберкульозних препаратів встановлено, що 5-компонентний режим, лікування з використанням, основних протитуберкульозних препаратів в порівнянні з 3-х та 4-х компонентними режимами є найбільш ефективним в лікуванні цих хворих, так як забезпечує абацилювання мокроти хворих (96,43%) і подолання первинної резистентності МБТ до хіміопрепаратів, підвищує частоту закриття каверн (92,50%) і скорочує тривалість стаціонарного етапу лікування; Оценкой зффекгивности разных режимов химиотерапии впервые диагностированного деструктивного туберкулеза легких с МБТ чувствительными и с первичной резистентностью к противотуберкулезным препаратам установлено, что 5-компонентный режим лечения с использованием основных противотуберкулезных препаратов по сравнению с 3-х и 4-х компонентними режимами является наиболее зффективным в лечении зтих больных, так как обеспечивает абацилирование мокроты больных (96,43%) и преодолении первичной резистентности МБТ к химиопрепаратам, повышает частоту закрытия каверн (92,50.%) и сокращает длительность стационарного зтапа лечения; Due to the evaluation of the effectiveness of various chemotherapy conditions of primary destructive pulmonary tuberculosis with mycobacterial TB sensibility and primary resistance to antituberculous drugs it has been found out the 5-component therapeuticregimen including the principal antituberculous medicines in comparison with 3- and 4-component therapeutic regimens is seemed tobe more effective in the treatment of above-mentioned patients as it provides producing of abacillary sputum (96,43%) and overcoming the primary mycobacterial TB resistance to the drugs, increases the rate of cavern closing (92,50%), and reduces the term of hospital staying.
Ключові слова: туберкульоз легень
деструктивний
хіміорезистентність
лікування
туберкулез легких
деструктивний
химиорезистентность
лечение
pulmonary tuberculosis
destructive
chemoresistance
therapy
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3133
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.