UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3175
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЮдіна, Ксенія Євгеніївна-
dc.contributor.authorYudina, K.-
dc.contributor.authorЮдина, Ксения Евгеньевна-
dc.date.accessioned2017-11-21T06:46:32Z-
dc.date.available2017-11-21T06:46:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationЮдіна К. Є. Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача Петра Григоровича [Електронний ресурс] / К. Є. Юдіна // Історія науки і біографістика. — 2017. — № 3. — Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2017-3/17.pdf – Назва з екрану.uk_UA
dc.identifier.issn2519 1888-
dc.identifier.urihttp://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3175-
dc.description.abstractУ статті викладено основний доробок академіка П.Г. Богача – відомого фахівця ХХ ст. в царині фізіології травлення та гіпоталамічних механізмів регуляції вісцеральних функцій. Ним створені наукові напрями вивчення нейрогуморальних механізмів регуляції моторної діяльності травного апарату, ролі гіпоталамічної ділянки і лімбічної системи головного мозку в регуляції вегетативних функцій. Він описав цілий ряд раніше невідомих моторних рефлексів шлунково-кишкового тракту і створив теорію його періодичної діяльності, запропонував нові варіанти датчиків рухової активності шлунково- кишкового тракту, спростував дуже поширену у середині XX ст. концепцію про передачу збудження на різні ділянки кишечника тільки по стінках травної трубки. П.Г. Богач відкрив основний закон рефлекторної регуляції рухової діяльності травного апарату, описав новий вид електричної активності гладеньких м’язів і розробив низку питань генерації біопотенціалів. Встановив розташування центру споживання води в гіпоталамусі, вперше показав, що гіпоталамічні нервові структури регулюють виділення соку підшлункової залози і жовчі, а також всмоктування речовин слизовою оболонкою тонкого кишечнику. Теоретичні роботи академіка П.Г. Богача тісно пов’язані з практикою. Значна частина з них мають безпосереднє прикладне значення і впроваджені в практику лікувальних установ. Він дав низку практичних рекомендацій для хірургічної і терапевтичної клінік. ; The article describes the main heritage of Academician Peter G. Bogach – wellknown specialist of twentieth St. in physiology of digestion and of hypothalamic mechanisms of regulation of visceral functions. They created the scientific direction of the study of neurohumoral mechanisms of regulation of motor activity of the digestive system and the role of the hypothalamic area and limbic system of the brain in regulation of vegetative functions. He described a number of previously known motor reflexes of the gastrointestinal tract and created the theory of periodic activities, proposed new versions of the sensors the motor activity of the gastrointestinal tract, were very common in the mid-twentieth century, the concept of transfer of excitation on different parts of the intestine only on the walls of the digestive tube. Peter G. Bogach opened the main law of the reflex regulation of motor activity of the digestive apparatus, have described a new species of the electrical activity of smooth muscle and developed a series of questions generation of biopotentials. Set the location of the center of water consumption in the hypothalamus, showed that hypothalamic neural structures regulate the secretion of pancreatic juice and bile, and absorption of substances by the mucous membrane of the small intestine. The theoretical work of academician Peter G. Bogach closely associated with the practice. A significant portion of them are of direct practical value and implementation in practice of medical institutions. He gave a number of practical recommendations for surgical and therapeutic clinics. ; В статье изложено основное наследие академика П.Г. Богача – известного специалиста ХХ ст. в области физиологии пищеварения и гипоталамических механизмов регуляции висцеральных функций. Им созданы научные направления изучения нейрогуморальных механизмов регуляции моторной деятельности пищеварительного аппарата, роли гипоталамической области и лимбической системы головного мозга в регуляции вегетативных функций. Он описал целый ряд ранее неизвестных моторных рефлексов желудочно-кишечного тракта и создал теорию его периодической деятельности, предложил новые варианты датчиков двигательной активности желудочно-кишечного тракта, опроверг очень распространенную в середине XX в. концепцию о передаче возбуждения на различные участки кишечника только по стенках пищеварительной трубки. П.Г. Богач открыл основной закон рефлекторной регуляции двигательной деятельности пищеварительного аппарата, описал новый вид электрической активности гладких мышц и разработал ряд вопросов генерации биопотенциалов. Установил расположения центра потребления воды в гипоталамусе, впервые показал, что гипоталамические нервные структуры регулируют выделение сока поджелудочной железы и желчи, а также всасывание веществ слизистой оболочкой тонкого кишечника. Теоретические работы академика П.Г. Богача тесно связанные с практикой. Значительная часть из них имеют непосредственное прикладное значение и внедрены в практику лечебных учреждений. Он дал ряд практических рекомендаций для хирургической и терапевтической клиник.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЕлектронне наукове фахове видання "Історія науки і біографістика"uk_UA
dc.relation.ispartofseries3;-
dc.subjectфізіологіяuk_UA
dc.subjectтравленняuk_UA
dc.subjectБогач П.Г.uk_UA
dc.subjectфизиологияuk_UA
dc.subjectпищеварениеuk_UA
dc.subjectБогач П.Г.uk_UA
dc.subjectphysiologyuk_UA
dc.subjectdigestionuk_UA
dc.subjectPETER G. BOGHACHuk_UA
dc.titleЖиттєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача Петра Григоровичаuk_UA
dc.title.alternativeLife way and scientific activity of academician Peter G. Boghachuk_UA
dc.title.alternativeЖизненный путь и научная деятельность академика Богача Петра Григорьевичаuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17.pdf464,45 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.