Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/321
Назва: Оптимізація лікування алергічного риніту у хворих на інтермітуючу бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах
Інші назви: Optimization of allergic rhinitis therapy for patients with bronchial asthma in the outpatient setting
Оптимизация терапии аллергического ринита у больных с интермитирующей бронхиальной астмой в амбулаторно-поликлинических условиях
Автори: Потяженко, Максим Макарович
Потяженко, Максим Макарович
Potyazhenko, М.
Іщейкін, Костянтин Євгенович
Ищейкин, Константин Евгеньевич
Isheikin, К.
Настрога, Тетяна Вікторівна
Настрога, Татьяна Викторовна
Nastroga, Т.
Соколюк, Ніна Людвігівна
Соколюк, Нина Людвиговна
Sokolyuk, N.
Величко, Євген Олександрович
Величко, Евгений Александрович
Velichko, Е.
Ключові слова: алергічний риніт,
галотерапія.
allergic rhinitis
halotherapy
нтермітуюча бронхіальна астма,
intermittent asthma
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Бібліографічний опис: Оптимізація лікування алергічного риніту у хворих на інтермітуючу бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип 3 (51), Ч. 2. – С. 156–160.
Короткий огляд (реферат): Алергічний риніт дуже часто є початковим проявом системної алергії дихальних шляхів. За наявності алергічного риніту бронхіальна астма контролюється у два рази гірше. Мета дослі- дження - підвищити ефективність лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах хворих на комор- бідну патологію: алергічний риніт у поєднанні з інтермітуючою бронхіальною астмою з викорис- танням у комплексній терапії хворих додатково - курсу галотерапії. Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 50 хворих на алергічний риніт у поєднанні з інтермітуючою бронхіа- льною астмою. Середній вік пацієнтів становив 38,2±2,46 р., середня тривалість захворювання 1,8±0,3р. Порівняльний аналіз показав, що у хворих основної групи, які отримували окрім базисної терапії сеанси галотерапії, порівняно з контрольною групою, відмічено достовірні розбіжності в термінах зникнення задишки, кашлю (р<0,05), спостерігалось суттєве зростання ОФВ1, та вірогі- дне зниження рівня IgЕ в крові (р<0,05). Це сприяло скороченню термінів лікування, покращенню якості життя пацієнтів;.Аллергический ринит очень часто является начальным проявлением системной аллергии дыхательных путей. При наличии аллергического ринита бронхиальная астма контролируется в два раза хуже. Цель исследования - повысить эффективность лечения в амбулаторно-поликлинических условиях больных с коморбидной патологией: аллергический ринит в сочетании с интермитирующей бронхиальной астмой с использованием в комплексной терапии больных дополнительно - курса галотерапии. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 50 больных с аллергическим ринитом в сочетании с интермитирующей бронхиальной астмой. Средний возраст пациентов составил 38,2±2,46г., средняя продолжительность аболевания 1,8±0,3 г. Сравнительный анализ показал, что у больных основной группы, которые получали кроме базисной терапии сеансы галотерапии, по сравнению с контрольной группой, отмечено достоверные различия в сроках исчезновения одышки, кашля (р<0,05), наблюдалось существенное увеличение ОФВ1 и достоверное снижение уровня ІgЕ в крови (р<0,05). Это способствовало сокращению сроков лечения, улучшению качества жизни пациентов;Allergic rhinitis is often an initial manifestation of systemic allergy of airways. Asthma is controlled doubled worse in case of allergic rhinitis. The aim of the study was aimed to increase the effectiveness of the therapy for outpatients with following comorbidities: allergic rhinitis with intermittent asthma using the additional halotherapy course. Materials and methods. The study included 50 patients with allergic rhinitis and intermittent asthma. The average age of patients was 38,2 ± 2,46 years. The average disease duration was1,8 ± 0,3 years. Comparative analysis showed the patients who received standard treatment and the halotherapy showed a significant difference in terms of disappearance of dyspnoea, coughing (p < 0.05), There was a significant increase in FEV1, and reducing IgE levels (p < 0.05) in comparison with the control group of the patients. It led to the reduction of treatment terms, improved the quality of patients’ life..
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/321
ISSN: 2077-1096
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2015_.pdf213,65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.