UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3218
Назва: Застосування нових діагностичних методів у прогнозуванні ризику виникнення запальних захворювань пародонта
Інші назви: Использование новых диагностических методов в прогнозировании риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта
New diagnostic techniques to assess risk of inflammatory periodontal diseases
Автори: Череда, Вікторія Володимирівна
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Череда, Виктория Владимировна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Tchereda, V.
Petrushanko, T.
Дата публікації: 2015
Видавець: Міністерство охорони здоров’я України, Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”
Бібліографічний опис: Череда В. В. Застосування нових діагностичних методів у прогнозуванні ризику виникнення запальних захворювань пародонта / В. В. Череда, Т. О. Петрушанко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, № 2 (50). – С. 74–78.
Короткий огляд (реферат): Сучасним напрямком наукових розробок у пародонтології є поліпшення якості діагностики запальних захворювань пародонта. Метою дослідження було вивчення прогностичної ефективності способів скринінгової оцінки колонізаційної резистентності порожнини рота та оцінки ризику запальних захворювань пародонта як маркерів адаптаційної стійкості осіб молодого віку з різним рівнем нейротизму до розвитку запальних захворювань пародонта. Нами обстежені 182 студенти (93 чо- ловіків, 89 жінок) віком 19-29 років. Скринінгову оцінку колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота та визначення ризику розвитку запальних захворювань пародонта проводи- ли за власними методиками. Запропоновані нами способи мають високу діагностичну ефективність і об’єктивно відображають адаптаційну стійкість осіб молодого віку з різним рівнем нейротизму до розвитку запальних захворювань пародонта. Відхилення профілю особистості у бік висо- кого нейротизму є фактором ризику розвитку гінгівіту як у чоловіків так і у жінок. Рівень нейротизму вищий у жінок; Современным направленим научных разработок в пародонтологии является улучшение качества диагностики воспалительных заболеваний пародонта. Целью исследования было изучение прогностической эффективности методов скрининговой оценки колонизационной резистентности полости рта и оценки риска воспалительных заболеваний пародонта как маркеров адаптационной стойкости лиц молодого возраста с разным уровнем нейротизма к развитию воспалительных заболеваний пародон- та. Нами было обследовано 182 студента (93 мужчин, 89 женщин) в возрасте 19-29 лет. Скрининговую оценку колонизационной резистентности слизистой оболочки полости рта и определение риска развития воспалительных заболеваний пародонта проводили по собственным методикам. Предложеные нами способы имеют высокую диагностическую эффективность и объективно отражают адаптационную стойкость лиц молодого возраста с разным уровнем нейротизма к развитию воспалительных заболеваний пародонта. Отклонение профиля личности в сторону высокого нейротизма является фактором риска развития гингивита, как у мужчин, так и у женщин. Уровень нейротизма у женщин выше; Present-day directions of researches in periodontology are aimed to improve the quality of diagnosis of inflammatory periodontal diseases. The purpose of the study was to investigate the prognostic effectiveness of methods for screening oral colonization resistance evaluation and to assess the risk of inflammatory periodontal diseases as markers of adaptive resilience in adolescents with different levels of neuroticism to the development of inflammatory periodontal diseases. We examined 182 students (93 males, 89 females) aged 19 – 29 years. Screening assessment of oral mucosa colonization resistance and identifying the risk of inflammatory periodontal diseases were carried out by our own methods. Methods we suggested are of high diagnostic efficacy and objectively reflect the adaptive resistance in adolescent with different levels of neurotism to the development of inflammatory periodontal diseases. Deviation of personality profile towards high neurotism is a risk factor for the development of gingivitis, both in males and females. The level of neurotism is higher in women.
Ключові слова: нейротизм
гінгівіт
прогнозування
діагностика
мікроекологія
нейротизм
гингивит
прогнозирование
диагностика
микроэкология
neurotism
gingivitis
prognosis
diagnosis
microecology
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3218
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
New diagnostic techniques to assess .pdf1,05 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.