UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3340
Назва: Спосіб хірургічного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми
Автори: Бездітко, Павло Андрійович
Безкоровайна, Ірина Миколаївна
Дата публікації: 2011
Видавець: Укрмедпатентінформ
Бібліографічний опис: Пат. 90070 UA, МПК A 61F9/00 A 61F 9/007 Спосіб хірургічного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми / Бездітко П. А. Безкоровайна І. М.; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». — U201012622 ; заявл. 25.10.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
Короткий огляд (реферат): Запропонований спосіб відноситься до галузі медицини, а саме до офтальмології та може бути використаний при хірургічному лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми. Відомі способи хірургічного лікування вторин-ної неоваскулярної глаукоми: Пат. 2248191 Рос-сийская Федерация, МПК A61F9/007, Способ хи-рургического лечения неоваскулярной глаукомы вторичной глаукомы /Мулдашев Е.Р., Родионов О.В., Корнілаєва М.П., Мусін У .К..- № 2002135551/14; заявлено 26.12.2002; опубл. 20.03.2006; Пат. 2289372 Российская Федерация, МПК A61F9/007, Способ хирургического лечения неоваскулярной глаукомы. Мачехин В. А., Ченчик А. Д..-№ 2004129899/14; заявлено 14.10.2004; опублик. 20.03.2006. Найбільш близьким до запропонованого спо-собу є спосіб хірургічного лікування вторинної не-оваскулярної глаукоми, що представляє собою операцію аутодренування [А. М. Петруня, М.С. Петруня. Эффективность применения комплекс-ной антиглаукоматозной опера- ции./Офтальмохирургия.- 1994 r.-N 2-е. 17]. Цей спосіб полягає у формуванні та заправленні в фіс-тулу між передньою камерою та супрациліарним простором, склеральних "ніжок". Однак відомий спосіб має недостатню ступінь ефективності через те, що операційне поле аутод- ренируючих операцій розташовується в зоні пато-генетично зумовленого розповсюдження неовас- куляризації і можливий тік внутрішньоочної рідини посилює це розповсюдження. В основу корисної моделі поставлене завдан-ня розробити спосіб хірургічного лікування вторин-ної неоваскулярної глаукоми шляхом удоскона¬ лення відомого, досягти уникнення внутрішньооч- них, крововиливів та склерозуючих післяоперацій-них процесів, які викликають подальше підвищен-ня внутрішньоочного тиску. Поставлене завдання вирішують створенням способу бар'єрної іридоциклоретракції, що вклю¬чає проведення хірургічного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми, яке відрізняється тим, що для припинення поширення вазопроліферати- вних факторів із заднього відрізка ока в передній та зниження внутрішньоочного тиску, виконуються іридоциклоретракції в чотирьох квадрантах між прямими м'язами, паралельно лімбу. Запропонований спосіб здійснюють слідуючим чином: виконуються кругові розрізи довжиною бли-зько 10 мм, та відсепаровують кон'юнктиву від лі-мба в чотирьох квадрантах очного яблука в 10 - 12 мм від лімба, між місцями прикріплення прямих м’язів. В 10 мм від лімба, паралельно до нього виконують два розрізи склери на 2/3 її товщини на відстані 3 мм один від одного. Навколо розрізів проводять діатермокоагуляцію склери. У основі викроєної полоски проводять наскрізний розріз глибоких шарів склери до судинної оболонки, в який мікрошпателем вправляють полоску з повер-хневих шарів склери в напрямку - по окружності очного яблука. Кон’юнктиву ушивають безперерв-ними швами. Епібульбарно проводять інстиляції антибактеріальних препаратів. Приклад: для ви-вчення ефективності хірургічного лікування вто-ринної неоваскулярної глаукоми запропонованим способом, було проведене експериментальне до-слідження шляхом оперативного втручання на 10 кролях. Через 3 дні після операції, в зонах її про-ведення визначаються 4 достатньо високі (від 0,32 58932 до 0,43 мм) фільтраційні подушки, величиною від 2,2 до 3,5 мм на 4,0 - 5,0 мм з помірно розмитими внутрішніми краями. З часом їх висота зменшуєть-ся до утворення пластких в терміні 3 міс після операції та їх збереженням при спостереженні до 6 міс після операції (висотою від 0,17 до 0,22 мм) з достатньо чіткими краями. Морфологічні дослі-дження прооперованих очей показали утворення кругового рубця в зоні задньогіалоїдної мембрани скловидного тіла при переході заднього відрізка ока в передній та наявність циркулярно розташо-ваних субсклеральних -супраувеальних щелевид- них каналів шириною від 0,2 до 0,4 мм і довжиною від 0,5 до 0,75 мм, котрі зберігаються при спосте-реженні до 6 міс після операції. Склера в зоні опе-ративного втручання фенестрована. Мікропорож- нини супраувеального канала кореспондують із склеральним каналом. Товщина циліарного тіла в зоні операції схожа з інтактними зонами. Запропонована операція проведена на 3-х очах (у 3-х хворих) з вторинною неоваскулярною глаукомою в закритокутовій стадії при гостроті зору 0 (нуль). Ускладнень операції, раннього чи пізнього післяопераційного періоду не спостеріга- лос у зв'язку з віддаленістю операційної зони від кута передньої камери. В післяопераційному пері-оді, зник больовий синдром, при терміні спостере-ження до 6 місяців, спостерігалося зниження внут- рішньоочного тиску в середньому на 11,7±1,1 мм.рт.ст. Через 3-4 місяці після операції відміча-лося спадіння новоутворених судин райдужної оболонки. Запропонований спосіб впливає на патогене-тичні механізми вторинної неоваскулярної глауко-ми, сприяючи утворенню кругового бар'єрного ру-бця в зоні задньогіалоїдної мембрани скловидного тіла для проникнення вазопроліферативних фак-торів із заднього відрізка ока в передній, забезпе-чує стабільне зниження внутрішньоочного тиску, зниження секреторної функції циліарного тіла. Спосіб дозволяє значно зменшити ризик інтра - та післяопераційних ускладнень.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3340
Розташовується у зібраннях:Інтелектуальна власність
Патенти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
sposib_hirurgichnogo.pdf158,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.