UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3399
Назва: Робота у студентському науковому товаристві – перша ланка у процесі формування сучасного лікаря
Інші назви: Работа в студенческом научном обществе – первое звено в процессе формирования современного врача
Participation in students’ scientific society as the first step in up-to-date healthcare professional career
Автори: Свінцицька, Наталія Леонідівна
Шерстюк, Олег Олексійович
Устенко, Роман Леонідович
Рогуля, Василь Олександрович
Пілюгін, Андрій Валентинович
Білаш, Валентина Павлівна
Свинцицкая, Наталья Леонидовна
Шерстюк, Олег Алексеевич
Устенко, Роман Леонидович
Рогуля, Василий Александрович
Пилюгин, Андрей Валентинович
Билаш, Валентина Павловна
Svintsitska, N. L.
Sherstiuk, O. A.
Ustenko, R. L.
Rogulia, V. A
Pilyugin, A. V.
Bilash, V. P.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Робота у студентському науковому товаристві – перша ланка у процесі формування сучасного лікаря / Н. Л. Свінцицька, О. О. Шерстюк, Р. Л. Устенко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Вип. 2 (50), т. 15. – С. 39–43.
Короткий огляд (реферат): В даній статті розглянуті питання щодо необхідності пошуку нових форм та методів, що сприяють розвитку творчих здібностей студентів і формуванню у них клінічного мислення. Доведено, що залучення майбутніх фахівців до роботи у студентському науковому гуртку розвиває у студентів самостійний і креативний підхід до вивчення дисципліни, якнайбільше задовольняє потребу студентів у самовдосконаленні, самодисципліні та самонавчанні, навчає працювати в команді. Тому найважливішим завданням перед кожним викладачем є встановлення та налагодження педагогічного і психологічного контактів із студентами. Необхідно відмітити, що спостерігається підвищення зацікавленості до вивчення дисципліни «Анатомія людини» у студентів після того, як на засіданнях студентського науково-дослідного гуртка вони можуть бачити роботи своїх однокурсників, прослухати про методику виготовлення препаратів, про їх наукову, навчальну та практичну цінність; В данной статье рассмотрены вопросы относительно необходимости поиска новых форм и методов, способствующих развитию творческих способностей студентов и формированию у них клинического мышления. Доказано, что привлечение будущих специалистов к работе в студенческом научном кружке развивает у студентов самостоятельный и креативный подход к изучению дисциплины, максимально удовлетворяет их потребность в самосовершенствовании, самодисциплине и самообучении, учит работать в команде. Поэтому важнейшей задачей перед каждым преподавателем является установление и налаживание педагогического и психологического контактов со студентами. Наблюдается повышение интереса к изучению дисциплины «Анатомия человека» у студентов после того, как на заседаниях студенческого научно-исследовательского кружка они могут видеть работы своих однокурсников, прослушать методику изготовления анатомических препаратов, об их научной, учебной и практической ценности; This article focuses on the necessity to find new approaches and methods to promote the development of students’ creative abilities and their clinical thinking. It has been proven that the engagement of future professionals into the students 'scientific circle activities encourages students' independent and creative approach to the learning, as much as possible satisfies their need for self-improvement, self-discipline and selflearning, teaches them to work as team players. Therefore, the most important task for each teacher is to establish pedagogical and psychological connections with the students. There has been increasing interest in learning the course of Human Anatomy after students saw the research presentations of their group mates, got to know more about techniques of anatomical specimen preparations, about their scientific, educational and practical value.
Ключові слова: освіта у вищих медичних закладах
студентське наукове товариство
формування клінічного мислення
анатомія
морфологія
образование в высших медицинских заведениях
студенческое научное общество
формирование клинического мышления
анатомия
морфология
instruction in higher medical schools
students' scientific society
development of clinical thinking
anatomy
morphology
ISSN: 2077-1096 (Print)
2077-1126 (Online)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3399
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2015_kaf_anat_stud.pdf362,2 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.