Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3448
Назва: Інноваційні методики викладання клінічної біохімії в сучасній вищій освіті
Інші назви: Инновационные методики преподавания клинической биохимии в современном высшем образовании
Innovative methods of teaching clinical biochemistry in modern higher education
Автори: Непорада, Каріне Степанівна
Тарасенко, Лідія Мусіївна
Білець, Марина Володимирівна
Нетюхайло, Лілія Григорівна
Омельченко, Олександр Євгенійович
Манько, Анна Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Гордієнко, Людмила Петрівна
Собіна, Михайло Вікторович
Непорада, Каринэ Степановна
Тарасенко, Лидия Моисеевна
Билец, Марина Владимировна
Нетюхайло, Лилия Григорьевна
Омельченко, Александр Евгеньевич
Манько, Анна Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Гордиенко, Людмила Петровна
Собина, Михаил Викторович
Neporada, K. S.
Tarasenko, L. M.
Bilets, М. V.
Netukhaylo, L. G.
Omelchenko, А. Е.
Manko, A. M.
Sukhomlyn, A. A.
Hordiienko, L. P.
Sobina, M. V.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Інноваційні методики викладання клінічної біохімії в сучасній вищій освіті / К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, М. В. Білець [та ін.] // «Інноваційні інформаційні технології у вишій медичній освіті» : Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Полтава, 2012. – С. 28–29.
Короткий огляд (реферат): В сучасних умовах підготовка лікаря загальної практики потребує розширення кола знань та практичних навичок в галузі медико-біологічних дисциплін. Використання мультимедійних технологій дозволяє істотно підвищити ефективність навчального процесу в цілому та, зокрема, на кафедрі біохімії. Мультимедійне подання лекційного матеріалу є перспективним і високоефективним засобом, що дозволить надати інформацію у більшому обсязі, ніж традиційні джерела. Вирішення проблемних питань під час лекції дозволяє перевести процес навчання на новий якісний рівень; В современных условиях подготовка врача общей практики нуждается в расширении круга знаний и практических навыков в области медико-биологических дисциплин. Использование мультимедийных технологий позволяет существенно повысить эффективность учебного процесса в целом и, в частности, на кафедре биохимии. Мультимедийное представление лекционного материала является перспективным и высокоэффективным средством, позволит предоставить информацию в большем объеме, чем традиционные источники. Решение проблемных вопросов во время лекции позволяет перевести процесс обучения на новый качественный уровень; In modern conditions, the training of a general practitioner requires a broader range of knowledge and practical skills in the field of medical and biological disciplines. The use of multimedia technologies can significantly improve the effectiveness of the educational process in general and, in particular, on the Department of Biochemistry. The multimedia presentation of the lecture material is a promising and highly effective tool that will provide more information than traditional sources. Solving problem issues during the lecture allows you to transfer the learning process to a new high-quality level.
Ключові слова: мультимедійні технології
ефективність навчання
біологічна хімія
інноваційні освітні технології
мультимедийные технологии
эффективность обучения
биологическая химия
инновационные образовательные технологии
multimedia technologies
learning efficiency
biological chemistry
innovative educational technologies
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3448
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
conf_Innovaciyni_Tehnology_2012.pdf64,95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.