Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3508
Назва: Регресійні моделі трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги у дівчат-брахіцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників
Інші назви: Регрессионные модели трансверзальных размеров верхней и нижней челюстей и сагиттальных характеристик зубной дуги у девушек-брахицефалов в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей
Regression models transversal sizes upper and lower jaw and dental arch sagittal characteristics in brachycephalic girls, depending on the characteristics of cephalometric and odontometric indicators
Автори: Марченко, Алла Володимирівна
Марченко, Алла Владимировна
Marchenko, A. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Міністерство охорони здоров’я України, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Бібліографічний опис: Марченко А. В. Регресійні моделі трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги у дівчат-брахіцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників / А. В. Марченко // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2017. – № 1 (99). – С. 66–70.
Короткий огляд (реферат): В статті описані і проаналізовані регресійні математичні моделі транзверзальних розмірів верхньої і нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в залежності від особливостей одонтомет- ричних і кефалометричних показників дівчат-брахіцефалів із ортогнатичним прикусом, із 18 можливих лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат-брахіцефалів з ортогна¬тичним прикусом в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників по¬будовані усі 18 достовірних моделей (коефіцієнт детермінації від 0,803 до 0,934). До побудованих моде¬лей із коефіцієнтом детермінації більше 0,6 більш часто входять розміри зубів (72,3 %, з яких 20,5 % приходиться верхні різці, 20,5 % - на нижні різці, 4,5 % - на верхні ікла, 11,6 % - на нижні ікла, 5,4 % - на верхні малі кутні зуби, 8,0 % - на нижні малі кутні зуби, 1,8 % - на верхні перші велики кутні зуби), ніж кефалометричні показники (27,7 %). Серед розмірів верхніх і нижніх різців, іклів, малих та перших великих кутніх зубів до моделей найбільш часто входять наступні показники: мезіодистальні розміри коронки зубів (17,9 %, з яких 10,7 % на верхній щелепі); довжина зубів (13,4 %, з яких 5,4 % на верхній щелепі); ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистапьному напрямку (11,6 %, з яких 5,4 % на верхній щелепі); присінково- язикові розміри коронки зубів (10,7 %, з яких 4,5 % на верхній щелепі). Серед кефалометричних показників до моделей найбільш часто входить міжочноямкова ширина (3,6 %); В статье описаны и проанализированы регрессион¬ные математические модели транзверзальных разме¬ров верхней и нижней челюсти и сагиттальных характе¬ристик зубной дуги в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей девушек-брахицефалов с ортогнатическим прикусом. Из 18 возможных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у девушек- брахицефалов с ортогнатическим прикусом в зависимо¬сти от особенностей одонтометричних и кефалометри¬ческих показателей построены все 18 достоверных моделей (коэффициент детерминации от 0,803 до 0,934). В построенные модели с коэффициентом детер¬минации более 0,6 более часто входят размеры зубов (72,3%, из которых 20,5% приходится на верхние резцы, 20,5% - на нижние резцы, 4,5% - на верхние клыки, 11,6% - на нижние клыки, 5,4% - на верхние малые ко¬ренные зубы, 8,0% - на нижние малые коренные зубы, 1,8% - на верхние первые большие коренные зубы), чем кефалометрические показатели (27,7 %). Среди размеров верхних и нижних резцов, клыков, малых и первых больших коренных зубов в модели наиболее ча¬сто входят следующие показатели: мезиодистальные размеры коронки зубов (17,9%, из которых 10,7% на верхней челюсти), длина зубов (13,4%, из которых 5,4% на верхней челюсти) ширина дентинно-эмалевой грани¬цы в мезиодистальном направлении (11,6%, из которых 5,4% на верхней челюсти), преддверно-языковые раз¬меры коронки зубов (10,7%, из которых 4,5% на верхней челюсти). Среди кефалометрических показателей в мо¬дели наиболее часто входит межглазничная ширина (3,6%); The article presents described and analyzes regression mathematical models of transversal dimensions of the upper and lower jaw and sagittal characteristics of the dental arc, depending on the cephalometric and odontometric characteristics of brachycephalic girls with orthognathic bite. Of the 18 possible linear sizes needed to construct the correct form of the dental arc in brachycephalic girls with orthognathic bite, all 18 reliable models (determination coefficient from 0.803 to 0.934) were constructed, depending on the odontometric and cephalometric characteristics. Constructed models with a determination coefficient more than 0.6 more often include the size of teeth (72.3%, of which 20.5% accounted for the upper incisors, 20.5% for the lower incisors, 4.5% for the upper canine, 11,6% - on the canine, 5,4% - on the upper small corner teeth, 8,0% - on the lower small corner teeth, 1,8% - on the upper first large angular teeth) than the cephalometric indices (27,7 %). Among the sizes of upper and lower incisors, canines, small and first large angular teeth models most often include the following indicators: mesiodistal dimensions of crowns of teeth (17,9%, of which 10,7% on the upper jaw); length of teeth (13.4%, of which 5.4% on the upper jaw); the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal direction (11.6%, of which 5.4% in the upper jaw); vestibule-tongue sizes crowns of teeth (10.7%, of which 4.5% on the upper jaw). Among the cephalometric indices models most commonly included intra-orbital width (3.6%)
Ключові слова: дівчата-брахіцефали з ортогнатичним прикусом
регресійний аналіз
одонтометричні і кефалометричні показники
коректна форма зубної дуги
девушки-брахицефалы с ортогнатическим прикусом
регрессионный анализ
одонтометрические и кефалометрические показатели
корректная форма зубной дуги
brachycephalic girls with orthognathic bite
regression analysis
cephalometric and odontometric indices
correct form of dental arc
ISSN: 1996-353X
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3508
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Regression models transversal sizes .pdf715,64 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.