UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3512
Назва: Genetic polymorphism of Toll-like receptor 4 - predictors of susceptibility to recurrent course of chronic pyelonephritis among children
Інші назви: Генетический полиморфизм Toll-подобного рецептора 4 - предиктор склонности к рецедивирующему течению хронического пиелонефрита у детей
Генетичний поліморфізм Toll-подібного рецептора 4 – предиктор схильності до рецидивуючого перебігу хронічного пієлонефриту у дітей
Автори: Kryuchko, T. A.
Ostapenko, V. P.
Kushnereva, T. V.
Крючко, Татьяна Александровна
Остапенко, Вера Петровна
Кушнерева, Татьяна Викторовна
Крючко, Тетяна Олександрівна
Остапенко, Віра Петрівна
Кушнерева, Тетяна Вікторівна
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Kryuchko T. A. Genetic polymorphism of Toll-like receptor 4 - predictors of susceptibility to recurrent course of chronic pyelonephritis among children / T. А. Kryuchko, V. P. Ostapenko, T. V. Kushnereva // Здоровье ребенка. – 2013. – №7. – С. 13–16.
Короткий огляд (реферат): There were revealed significantly higher prevalence of Toll-like receptor 4 Asp299Gly gene polymorphism among children with chronic pyelonephritis (n = 60), identified a statistically significant correlation of mutant genotypes Asp299Gly, Gly299Gly with manifestation of the disease before the age of 3, and frequent episodes of acute respiratory viral infections, torpid urinary syndrome, unstable remission and increased secretion of interleukin-6 (p < 0.001). Thus, genetically determined Toll-like receptor 4 Asp299Gly gene polymorphism is a marker of high risk of early manifestation of chronic inflammation in the kidney interstitium and prolonged recurrent clinical course of the disease in children; Выявлена достоверно более высокая распространенность полиморфизма гена TLR4 Asp299Gly среди детей с хроническим пиелонефритом (n = 60), определена статистически значимая связь мутантных генотипов Asp299Gly, Gly299Gly с манифестацией заболевания до 3-летнего возраста, частыми эпизодами острой респираторной вирусной инфекции, торпидным мочевым синдромом, нестойкой ремиссией и повышением секреции интерлейкина-6 (р < 0,001). Таким образом, генетически детерминированный полиморфизм Asp299Gly Toll-подобного рецептора 4 является маркером, определяющим высокий риск ранней манифестации хронического воспалительного процесса в интерстиции почек и затяжное рецидивирующее течение заболевания у детей; Виявлено вірогідно вищу поширеність поліморфізму гена TLR4 Asp299Gly серед дітей із хронічним пієлонефритом (n = 60), визначено статистично значимий зв’язок мутантних генотипів Asp299Gly, Gly299Gly з маніфестацією захворювання до 3-річного віку, частими епізодами гострої респіраторної вірусної інфекції, торпідним перебігом сечового синдрому, нестійкою ремісією і підвищенням секреції інтерлейкіну-6 (р < 0,001). Таким чином, генетично детермінований поліморфізм Asp299Gly Toll-подібного рецептора 4 є маркером високого ризику ранньої маніфестації хронічного запального процесу в інтерстиції нирок і тривалого рецидивуючого перебігу захворювання в дітей.
Ключові слова: gene
polymorphism
Toll- like receptor 4
chronic pyelonephritis
children
ген
полиморфизм
Toll-подобный рецептор 4
хронический пиелонефрит
дети
ген
поліморфізм
Toll- подібний рецептор 4
хронічний пієлонефрит
діти
ISSN: ISSN 2224-0551
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3512
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.