UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3556
Назва: Особливості викладання клінічної анатомії на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією
Інші назви: Особенности преподавания клинической анатомии на кафедре медицины чрезвычайных ситуаций оперативной хирургией и топографической анатомией
Features of the teaching of clinical anatomy at the Department of Emergency Medicine with operative surgery and topographic anatomy
Автори: Проніна, Олена Миколаївна
Шевченко, Вікторія Володимирівна
Данільченко, Світлана Іванівна
Пронина, Елена Николаевна
Шевченко, Виктория Владимировна
Данильченко, Светлана Ивановна
Pronina, O.
Shevchenko, V.
Danilchenko, S.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Проніна О. М. Особливості викладання клінічної анатомії на кафедрі медицини надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією / О. М. Проніна, В. В. Шевченко, С. І. Данильченко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – № 4. – С. 223–225.
Короткий огляд (реферат): Викладання декількох навчальних дисциплін в умовах однієї кафедри вимагає постійного вдосконалення навчального процесу від викладачів, одночасно полегшуючи цей обов'язок можливостю безпосереднього спілкування та обміну досвідом, зокрема під час проведення методичних кафедральних засідань та при роботі в позааудиторной час над створенням нової методичної документації відповідно до вимог інтеграції вітчизняної вищої освіти до Європейського освітнього середовища. Досвід послідовноговикладання дисциплін - "оперативна хірургія та топографічна анатомія", "медицина надзвичайних ситуацій »,« цивільна оборона » в умовах однієї кафедри свідчить про підвищення якості їх професійної підготовки , що досягнута інтеграцією та профілізацією дисциплін; Преподавание нескольких учебных дисциплин в условиях одной кафедры требует постоянного совершенствование учебного процесса от преподавателей, одновременно облегчая эту обязанность возможностью непосредственного общения и обмена опытом, в частности при проведении методических кафедральных заседаний и работе в позааудиторной время над созданием новой методической документации в соответствии с требованиями интеграции отечественного образования в Европейское образовательное среды. Опыт послидовноговикладання дисциплин - "топографическая анатомия человека", "медицина чрезвычайных ситуаций», «гражданская оборона» в условиях одной кафедры свидетельствует о повышении качества их профессиональной подготовки, достигнута интеграцией и профилированием дисциплин; Teaching of a few educational disciplines in the conditions of one department requires permanent perfection of educational process from teachers, simultaneously facilitating this duty possibility of direct intercourse and exchange experience in particular during the methodical cathedral meetings and to work in out of audience time above creation of new methodical document in accordance with the requirements of integration of domestic higher education to the European educational environment. Experience of the successive teaching of disciplines is «operative surgery and topographical anatomy», «medicine of extraordinary situations», «civil defence» in the conditions of one department testifies to upgrading them professional preparation which is attained integration and profiling of disciplines;
Ключові слова: Клінічна анатомія
оперативна хірургія і топографічна анатомія
медицина надзвичайних ситуацій
цивільний захист
клиническая анатомия
оперативная хирургия и топографическая анатомия
медицина чрезвычайных ситуаций
гражданская защита
clinical anatomy
operative surgery and topographical anatomy
medicine of extraordinary situations,
civil defence
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3556
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
proni1.pdf247,4 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.