UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/357
Назва: Питання педагогічної майстерності викладача у творчій спадщині М. І. Пирогова
Автори: Бєляєва, Олена Миколаївна
Дата публікації: 2017
Видавець: Лвівський державний університет безпеки життєдіяльності
Бібліографічний опис: Бєляєва О. М. Питання педагогічної майстерності викладача у творчій спадщині М. І. Пирогова / О. М. Бєляєва // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2017. — №15. — С. 180–185.
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано питання педагогічної та науково-педагогічної діяльності викладачів у творчій спадщині М.І. Пирогова, екстрапольовано педагогічні ідеї М.І. Пирогова на розв’язання проблеми розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих медичних навчальних закладів. Показано, що не зважаючи на те, що термін «педагогічна майстерність» безпосередньо не зустрічаються у творах ученого, основні положення щодо трактування цього поняття у сучасному педагогічному дискурсі імпліцитно присутні у більшості його праць. У роботі підкреслюється, що особливого значення набуває думка М.І. Пирогова про те, що викладач повинен бути озброєний загальнопедагогічними, спеціальними та практичними (предметними) знаннями, бути високо моральною особистістю, володіти такими невідʼємними складовими педагогічної майстерності, як педагогічний такт, педагогічне мислення і педагогічна культура. У висновках зазначається, що більшість педагогічних ідей, згенерованих ученим (часто у лапідарній формі) ще у другій половині ХІХ ст., і нині не втрачає своєї актуальності й педагогічної цінності та слугують підґрунтям педагогічної теорії та керівництвом для педагогічної практики; Анализируются вопросы педагогической и научно-педагогической деятельности преподавателей в творческом наследии Н.И. Пирогова, педагогические идеи которого экстраполированы на решение проблемы формирования педагогического мастерства преподавателей высших медицинских учебных заведений. Показано, что несмотря на то, что собственно термин «педагогическое мастерство» непосредственно не встречается в произведениях ученого, основные положения касательно трактовки этого понятия в современном педагогическом дискурсе имплицитно присутствуют в большинстве его произведений. В работе подчеркивается, что мысль Н.И. Пирогова о том, что преподаватель должен владеть общепедагогическими, специальными и практическими (предметными) знаниями, быть высокоморальной личностью, владеть такими неотъемлемыми составляющими педагогического мастерства, как педагогический такт, педагогическое мышление и педагогическая культура имеет особое значение. В заключении указывается, что большая часть педагогических идей, сгенерированных ученым (часто в лапидарной форме) еще во второй половине ХІХ в., ныне не теряют своей актуальности и педагогической ценности, являясь основой для педагогической теории и руководством для педагогической практики; The issues of pedagogical and scientific-pedagogical activity of teachers in the creative heritage of M.I. Pirogov have been analyzed; M.I. Pirogov's pedagogical ideas have been projected to address the development of pedagogical skills of teachers at higher education institutions. It is shown that despite the fact that the term “teaching skills” is not directly found in the works of the scientist, the basic provisions for the interpretation of the concept of modern pedagogical discourse are implicitly present in most of his works. The paper emphasizes that special importance belongs to the idea of M.I. Pirogov that the teacher should be armed by general, specific and practical (substantive) knowledge, be a highly moral person, possess such integral parts of teacher's skills as pedagogical tact, pedagogical thinking and pedagogical culture. The findings indicate that most pedagogical ideas, generated by the scientist (often in lapidary form) back in the late nineteenth century, even now have not lost their relevance and educational value and serve as a basis for educational theory and guidance for teaching practice.
Ключові слова: педагогічна майстерність
М. І. Пирогов
додаткова педагогічна освіта
педагогічна практика
педагогічне покликання
педагогическое мастерство
Н. И. Пирогов
дополнительное педагогическое образование
педагогическая практика
педагогическое призвание
pedagogical skills
M. I. Pirogov
supplementary pedagogical education
pedagogical practice
pedagogical vocation
ISSN: 2078-4643
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/357
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
pedahohichna_maisternist.pdf167,63 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.