UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3580
Назва: Показники карієсу постійних зубів у дітей із зубощелепними аномаліями
Інші назви: Показатели кариеса постоянных зубов у детей с зубочелюстными аномалиями
Indicators of caries of permanent teeth in children with dental anomalies
Автори: Каськова, Людмила Федорівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Kaskova, L. F.
Марченко, Костянтин Валентинович
Марченко, Константин Валентинович
Marchenko, K. V.
Дата публікації: 2010
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Каськова Л. Ф. Показники карієсу постійних зубів у дітей із зубощелепними аномаліями / Л. Ф. Каськова, К. В. Марченко // Актуальні проблеми медицини. – 2010. – Т. 10, вип. № 3 (31). – С. 24–27.
Короткий огляд (реферат): Одним із факторів ризику, щодо виникнення карієсу, є зубощелепні аномалії: 67,8% обстежених нами дітей мають порушення прикусу та 39,8% дітей мають шкідливі звички, що є фактором виникнення зубощелепних аномалій. Нами обстежено 600 дітей 12-річного віку, які були розподілені на 4 групи згідно наявності чи відсутності патології прикусу та шкідливих звичок та на 6 груп – по відношенню до лікування ортодонтичної патології. У цих дітей визначали показники поширеності та інтенсивності карієсу постійних зубів. Дослідження показали, що найбільша поширеність та інтенсивність карієсу спостерігається у дітей із зубощелепними аномаліями та шкідливими звичками. Найгірші показники карієсу серед дітей із зубощелепними аномаліями відмічені у тих груп дітей, які не знають, що у них є ортодонтична патологія. Діти, які знають про наявність зубощелепної патології та діти, які лікуються у ортодонта мають нижчі показники інтенсивності карієсу, оскільки вони постійно знаходяться під наглядом стоматолога та певною мірою виконують їх поради. Тобто виникає необхідність залучення батьків, вчителів, лікарів-стоматологів до проведення санітарно-просвітницької роботи та профілактичних заходів, спрямованих на зниження показників поширеності та інтенсивності карієсу у дітей із зубощелепними аномаліями; Одним из факторов риска, относительно возникновения кариеса, являются зубочелюстные аномалии: у 67,8% обследованных нами детей есть нарушение прикуса и у 39,8% детей есть вредные привычки, которые являются фактором возникновения зубочелюстных аномалий. Нами обследовано 600 детей 12-летнего возраста, которые были распределены на 4 группы согласно наличию или отсутствию патологии прикуса и вредных привычек и на 6 групп - по отношению к лечению ортодонтичной патологии. У этих детей определяли показатели распространенности и интенсивности кариеса постоянных зубов. Исследования показали, что наибольшая распространенность и интенсивность кариеса наблюдается у детей с зубочелюстными аномалиями и вредными привычками. Наихудшие показатели кариеса, среди детей с ортодонтической патологией, отмечены у тех групп детей, которые не знают, что у них есть зубочелюстные аномалии. Дети, которые знают про наличие ортодонтической патологии и дети, которые лечатся у ортодонта, имеют более низкие показатели кариеса, поскольку они постоянно находятся под наблюдением стоматолога и в некоторой степени выполняют их рекомендации. То есть возникает необходимость привлечения родителей, учителей, врачей-стоматологов к проведению санитарно-просветительской работы и профилактических мероприятий, направленных на снижение показателей распространенности и интенсивности кариеса у детей с зубочелюстными аномалиями; One of the risk factors for caries disease beginning are dentofacial anomalies: in 67,8% of surveyed by us children is a violation of the bite and 39,8% of children have bad habits, which are factors for dentofacial anomalies onset. We examined 600 children 12 years of age, who were divided into 4 groups according to presence or absence of pathological bite and bad habits, and in 6 groups - in relation to treatment of maloclusions. In these children were determined prevalence and intensity of caries in permanent teeth. Studies have shown that the highest prevalence and intensity of dental caries observed in children with dentofacial anomalies and bad habits. The worst rates of caries among children with malocclusions were observed in those groups of children, who don`t know that they have dentofacial anomalies. Children who know about there malocclusions and children who are treating at orthodontist, have lower rates of caries intensity, since they are constantly under the supervision of a dentist, and they are following recommendations from there dentist. That is, there is need to involve parents, teachers, dentists to conduct health education activities and interventions aimed at reducing the prevalence and intensity of caries in children with dentofacial anomalies.
Ключові слова: діти
карієс
інтенсивність
поширеність
зубощелепні аномалії
дети
кариес
интенсивность
распространенность
зубочелюстные аномалии
children
dental caries
the intensity
prevalence
dentofacial anomalies
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3580
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
pkd.pdf454,75 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.