UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3591
Назва: Modern approaches to treatment of comorbid pathology bronchopulmonary and the cardiovascular system
Інші назви: Сучасні підходи до лікування коморбідної патології бронхолегеневої та серцевосудинної систем
Современные подходы к лечению коморбидной патологии бронхолегочной и сердечнососудистой систем
Автори: Moiseeva, N. V.
Vakhnenko, A. V.
Rumyantseva, M. O.
Моісєєва, Наталія Віталіївна
Вахненко, Андрій Вікторович
Рум'янцева, Марія Олександрівна
Моисеева, Наталья Витальевна
Вахненко, Андрей Викторович
Румянцева, Мария Александровна
Дата публікації: 2017
Видавець: Світ медицини та біології
Бібліографічний опис: Moiseeva N. V. Modern approaches to treatment of comorbid pathology bronchopulmonary and the cardiovascular system / N. V. Moiseeva, A. V. Vakhnenko, M. O. Rumyantseva // Світ медицини та біології. – 2017. – № 1 (59). – С. 64-68.
Короткий огляд (реферат): Chronic obstructive pulmonary disease is a weighty social health and economic importance, and remains one of the major causes of morbidity and mortality worldwide. Presently, special attention is paid to comorbid conditions, when the patient has a combination of pathology respiratory and cardiovascular systems. This research has been devoted to finding ways to optimize the treatment of moderate acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease with the complication of bronchoectasis on the background of arterial hypertension; Хронічне обструктивне захворювання легень має вагоме медико-соціальне та економічне значення, і залишається однією з основних причин захворюваності і смертності в усьому світі. На сьогодні особливу увагу привертають коморбідні стани, коли у пацієнта поєднуються патології бронхолегеневої та серцевосудинної систем. Дане дослідження присвячено пошуку шляхів оптимізації лікування середньотяжкого загострення хронічного обструктивного захворювання легень, ускладненого бронхоектазією на тлі ішемічної хвороби серця. Серед основних порушень Т-клітинного імунітету у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, ускладненим бронхоектазією, на тлі артеріальної гіпертензії визначається Т- клітинний імунодефіцит, з переважно Т-хелперною або Т-супресорною імунною недостатністю. Виявлені типи імунологічних порушень є підставою для проведення імунологічної корекції препаратом Глутоксим. Застосування препарату Глутоксим виявилося ефективним і покращувало імунологічні показники у хворих з різновекторними порушеннями клітинної ланки імунітету. Доповнення стандартної терапії комбінацією Глутоксима і L-аргініну аспартату призводило не тільки до поліпшення показників імунологічного захисту організму, але і до істотного покращeння всіх параметрів якості життя хворих. Поліпшення цих показників сприятливо позначалося і на встановленні комплаенса. Довгострокові спостереження у даних хворих демонстрували зниження кількості загострень, що можливо пов'язано з підвищенням стійкості до стресу у них; Хроническое обструктивное заболевание легких имеет весомое медико-социальное и экономическое значение, и остается одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. На сегодня особое внимание привлекают коморбидные состояния, когда у пациента сочетаются патологии бронхолегочной и сердечнососудистой систем. Данное исследование посвящено поиску пути оптимизации лечения среднетяжелого обострения хронического обструктивного заболевания легких осложненного бронхоектазией на фоне ишемической болезни сердца. Среди основных нарушений Т-клеточного иммунитета у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких осложненным бронхоектазией, на фоне артериальной гипертензии определяется Т-клеточный иммунодефицит, с преимущественно Т-хелперной или Т- супрессорной иммунной недостаточностью. Выявленные типы иммунологических нарушений являются основанием для проведения иммунологической коррекции препаратом Глутоксим. Применение препарата Глутоксим оказалось эффективным и улучшало иммунологические показатели у больных с разновекторными нарушениями клеточного звена иммунитета. Дополнение стандартной терапии комбинацией Глутоксима и L-аргинина аспартата приводило не только к улучшению показателей иммунологической защиты организма, но и к достоверному улучшению всех параметров качества жизни больных. Улучшение данных показателей благоприятно сказывались и на установлении комплаенса. Долгосрочные наблюдения у данных больных демонстрировали снижение количества обострений, что возможно связано с повышением стрессоустойчивости больных.
Ключові слова: obstructive bronchitis
bronchiectasis
glutoksim
arterial hypertension
L-arginine
обструктивний бронхіт
бронхоектази
артеріальна гіпертензія
глутоксим
L- аргінін
обструктивный бронхит
бронхоэктазы
артериальная гипертензия
глутоксим
L- аргинин
ISSN: ISSN 2079-8334.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3591
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Modern approaches to treatment of comorbid pathology bronchopulmonary and the cardiovascular system.pdf173,66 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.