Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/360
Назва: Порівняльна оцінка різних способів шинування рухомих зубів у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом
Інші назви: Сравнительная оценка различных способов шинирования подвижных зубов у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом
Comparative evaluation of various splinting techniques of loose teeth in patients with chronic generalized periodontitis
Автори: Попович, Іван Юрійович
Попович, Иван Юрьевич
Popovych, I.
Ключові слова: шинування зубів
скловолоконна стрічка
генералізований пародонтит
рухомість зубів
стабілізація зубів
шинирование зубов
стекловолоконная лента
генерализованный пародонтит
подвижность зубов
стабилизация зубов
splinting of teeth
fiberglass strip
general periodontitis
loose teeth
stabilization of the teeth
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”
Бібліографічний опис: Попович І. Ю. Порівняльна оцінка різних способів шинування рухомих зубів у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом / І. Ю. Попович // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 3 (59). – С. 239–242.
Короткий огляд (реферат): Генералізований пародонтит займає значне місце серед усіх захворювань тканин пародонта. Основними симптомами даного захворювання є наявність симптоматичного гінгівіту, пародонтальних карманів, над- та під’ясеневих зубних відкладень і безумовно прогресуючої резорбції кісткової тканини з появою патологічної рухливості зубів вже на початкових стадіях розвитку даного захворювання. Усунення всіх цих симптомів є дуже важливим етапом для досягнення довготривалої ремісії генералізованого пародонтиту. Обов`язковим етапом лікування генералізованого пародонтиту є шинування рухомих зубів. Метою нашої роботи стало порівняння різних способів шинування рухомих зубів у пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом 2 ступеня тяжкості. Для досягнення поставленої мети нами було проведено стоматологічне клінічне, рентгенологічне, функціональне, лабораторне обстеження 20 пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом II ступеня тяжкості та комплексне лікування з шинуванням рухомих зубів різними способами. Результати проведеного дослідження свідчать про доцільність шинування рухомих зубів за допомогою скловолоконних конструкцій на етапі комплексного, поєднаного, диференційованого лікування пацієнтів на хронічний генералізований пародонтит II ступеня тяжкості. Даний підхід забезпечує раціональне, якісне лікування пародонтологічних пацієнтів та благоприємний клініко- функціональний прогноз як у найближчі, так і віддалені терміни спостережень; Генерализованный пародонтит занимает значительное место среди всех заболеваний тканей пародонта. Основными симптомами данного заболевания является наличие симптоматического гингивита, пародонтальных карманов, над- и поддесневых зубных отложений и безусловно прогрессирующей резорбцией костной ткани с появлением патологической подвижности зубов уже на начальных стадиях развития данного заболевания. Устранение всех вышеперечисленных симптомов является очень важным этапом для достижения длительной ремиссии генерализованного пародонтита. Обязательным этапом лечения генерализованного пародонтита является шинирование подвижных зубов. Целью нашей работы стала объективная оценка состояния тканей пародонта зубов у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом 2 степени тяжести, которым было проведено комплексное, дифференцированное, сочетанное лечение с обязательным шинированием подвижных зубов с помощью стекловолоконной конструкции в ближайшие и отдаленные сроки наблюдений. Данный подход обеспечивает рациональное, качественное лечение пародонтологических пациентов и благоприятный клинико-функциональный прогноз как в ближайшие, так и отдаленные сроки наблюдений; Generalized periodontitis ranks a leading place among all diseases of periodontium. The main symptoms of this disease include symptomatic gingivitis, formation of periodontal pockets, supra- and subgingival dental deposits and progressive resorption of bone tissue resulting in pathological teeth loosening even at the initial stages of the disease progression. Elimination of all the above symptoms is a very important stage for achieving long-term remission of generalized periodontitis. An obligatory stage of treatment of generalized periodontitis is splinting of loose teeth. The purpose of our work was to carry out an objective assessment of the condition of periodontal tissues in patients with chronic generalized periodontitis of II degree of severity who underwent integrated differentiated treatment with obligatory splinting of loose teeth by fiberglass appliance in the immediate and long-term follow-up periods. This approach provides rational and effective treatment of periodontal patients and favourable clinical and functional prognosis for patients in the immediate and long-term follow-up periods.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/360
ISSN: 2077-1096
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Comparative evaluation of various splinting techniques of loose teeth in patients with chronic.pdf1,54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.