UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3636
Назва: Особливості проведення клінічних розглядів хворих студентами-іноземцями на кафедрі терапевтичної стоматології
Інші назви: Особенности проведения клинических разборов больных студентами иностранцами кафедре терапевтической стоматологии
Features of conducting of clinical considerations of patients by studentsforeigners on department of therapeutic stomatology
Автори: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Іленко, Наталія Миколаївна
Литовченко, Ірина Юріївна
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Марченко, Алла Володимирівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Иленко, Наталия Николаевна
Литовченко, Ирина Юрьевна
Николишина, Элла Вячеславовна
Марченко, Алла Владимировна
Petrushanko, T. O.
Ilenko, N. M.
Litovchenko, I. Yu.
Nikolishina, E. V.
Marchenko, A. V.
Дата публікації: 2013
Видавець: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Бібліографічний опис: Особливості проведення клінічних розглядів хворих студентами-іноземцями на кафедрі терапевтичної стоматології / Т. О. Петрушанко, Н. М. Іленко, І. Ю. Литовченко [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2013. – № 2 (37). – С. 139–140.
Короткий огляд (реферат): Випускники факультетів підготовки іноземних студентів, приступаючи до самостійної роботи, мають деякі труднощі, пов’язані з процесом адаптації до нових умов професійної діяльності. Така ситуація зумовлює необхідність наявності глибоких знань з клініки, етапів діагностики, диференційної діагностики та способів лікування стоматологічних захворювань. Метою навчання студентів-іноземців в субординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології – є поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок, підвищення професійного рівня та ступеня готовності лікарів-стоматологів до самостійної роботи біля крісла хворого. Формуванню позитивних мотивів навчання дозволяє проведення клінічних розглядів амбулаторного стоматологічного хворого. Такий спосіб аналізу клінічних ситуацій активізує навчальну діяльність випускників, допомагає їм глибше засвоїти теоретичні знання та удосконалити навички з питань діагностичного процесу, що так необхідно для підготовки висококваліфікованих молодих лікарів-стоматологів; Выпускники факультетов подготовки иностранных студентов, приступая к самостоятельной работе, имеют некоторые трудности, связанные с процессом адаптации к новым условиям профессиональной деятельности. Такая ситуация предопределяет необходимость наличия глубоких знаний клиники, этапов диагностики, дифференциальной диагностики и способов лечения стоматологических заболеваний. Цель обучения студентовиностранцев в субординатуре на кафедре терапевтической стоматологии – есть углубление теоретических знаний, приобретение практических навыков, повышение профессионального уровня и степени готовности врачейстоматологов к самостоятельной работе возле кресла больного. Формированию положительных мотивов обучения позволяет проведение клинических разборов амбулаторного стоматологического больного. Такой способ анализа клинических ситуаций активизирует учебную деятельность выпускников, помогает им глубже усвоить теоретические знания и усовершенствовать навыки по вопросам диагностического процесса, что так необходимо для подготовки высококвалифицированных молодых врачейстоматологов; The graduating students of faculties of preparation of foreign students, proceeding to independent work, have some difficulties, related to the process of adaptation to the new terms of professional activity. Such situation predetermines the necessity of presence of thorough knowledges from a clinic, stages of diagnostics, differential diagnostics and methods of treatment of stomatological diseases. By the purpose of studies of students-foreigners in clinical substudies on the department of therapeutic stomatology – there is deepening of theoretical knowledges, acquisition of practical skills, increase of professional level and degree of readiness of doctors-stomatologies to independent work near an arm-chair sick. Allows conducting of clinical considerations of stomatology out-patient forming of positive reasons of studies. Such method of analysis of clinical situations activates educational activity of graduating students, helps them deeper to master theoretical knowledges and perfect skills on questions of diagnostic process, that it is so necessary for preparation of highly skilled young doctors-stomatologies.
Ключові слова: клінічний розгляд
студенти-іноземці
терапевтична стоматологія
клинический разбор
студенты-иностранцы
терапевтическая стоматология
clinical consideration
students-foreigners
therapeutic stomatology
ISSN: 2079-8334
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3636
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Features of conducting of clinical considerations .pdf112,28 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.