UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/369
Назва: Агоніст PPAR-γ як складова комбінованої терапії у хворих із метаболічним синдромом: оцінка клінічної ефективності
Інші назви: Aгонист PPAR-γ как составляющая комбинированной терапии у больных с метаболическим синдромом: оценка клинической эффективности
PPAR-γ agonist as part of combination therapy in patients with metabolic syndrome: assessment of clinical effectiveness
Автори: Винник, Наталія Іванівна
Винник, Наталия Ивановна
Vynnyk, N.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Винник Н. І. Агоніст PРAR-y як складова комбінованої терапії у хворих із метаболічним синдромом: оцінка клінічної ефективності / Н. І. Винник // Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 17–21.
Короткий огляд (реферат): Останнім часом значна увага приділяється дослідженню та застосуванню препаратів-сенситайзерів. Ці речовини є лігандами для пероксисомних проліфератор-активованих рецепторів γ – PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor). Впливаючи на всі компоненти метаболічного синдрому, глітазони знижують ризик розвитку та прогресування серцево-судинних захворювань. В даному дослідженні показана клінічна ефективність піоглітазону (ПГ) в комбінованій терапії у хворих з метаболічним синдромом (МС) поєднаним з ішемічною хворобою серця (ІХС). Виявлено, що додавання до стандартної терапії ПГ достовірно призвело до збільшення трудової та фізичної активності хворих, зменшення суб’єктивного болю у серці, частоти, тривалості та кількості ангінозних нападів, зниження добової кількості нітрогліцерину, зменшення скарг на відчуття нестачі повітря та задишку при фізичному навантаженні, зниження ФК стенокардії та вираженості серцевої недостатності (СН), не призводить до збільшення частоти серцево-судинних ускладнень, нормалізує АТ, покращує антропометричні та ЕКГ-показники. Це дає підстави рекомендувати включення ПГ до комбінованої терапії хворих з МС в сполученні з ІХС; В последнее время значительное внимание уделяется исследованию и применению препаратов-сенситайзеров. Эти вещества являются лигандами для пероксисомных пролифератор-активированных рецепторов γ – PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor). Оказывая влияние на все компоненты метаболического синдрома, глитазоны снижают риск развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. В данном исследовании показана клиническая эффективность пиоглитазона (ПГ) в комбинированной терапии больных метаболическим синдромом (МС) в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС). Выявлено, что добавление к стандартной терапии ПГ достоверно привело к увеличению трудовой и физической активности больных, уменьшению субъективной боли в сердце, частоты, продолжительности и количества ангинозных приступов, снижению суточного количества нитроглицерина, уменьшению жалоб на чувство нехватки воздуха и одышку при физической нагрузке, снижению ФК стенокардии и выраженности сердечной недостаточности (СН); не приводит к увеличению частоты сердечно-сосудистых осложнений, нормализует АД, улучшает антропометрические и ЭКГ-показатели. Это дает основания рекомендовать включение ПГ в комбинированную терапию больных с МС в сочетании с ИБС;Recently, much attention is paid to investigation and use of the sensitizer agents. These substances are the ligands for the γ – PPAR-γ peroxisome proliferator-activated receptors. Due to its effect on all components of the metabolic syndrome, glitazones reduce the risk for the development and progression of cardiovascular disease. The paper presents the clinical efficacy of pioglitazonum (PG) in the complex therapy of patients with coronary heart disease (CHD) in combination with metabolic syndrome (MS). It has been proved by evidence that standard therapy, supplemented with PG leads to the increase in labor and physical activity of patients, reduction of subjective pain in the heart, frequency, duration and number of anginous attacks, lowering of the daily amount of nitroglycerin, less complaints of dyspnea and shortness of breath on exertion. This gives the grounds to recommend the PG as a pathogenetically substantiated supplement to the complex therapy of patients with MS in combination with CHD.
Ключові слова: метаболічний синдром
проліфератор-активуючі рецептори-γ
стенокардія напруги
ішемічна хвороба серця
метаболический синдром
пролифератор-активирующие рецепторы-γ
стенокардия напряжения
ишемическая болезнь сердца
metabolic syndrome
exertional angina pectoris
peroxisome proliferator-activated receptor-γ
ischemic heart disease
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/369
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Agonist PPAR-y.pdf324,35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.