UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3693
Назва: Стан пародонта та зубів віл-інфікованих в залежності від рівня у крові СD4
Інші назви: Состояние пародонта и зубов вич-инфицированных в зависимости от уровня в крови CD4
Periodontal and dental status in hiv-patients related to CD4 level in blood
Автори: Іленко, Наталія Володимирівна
Иленко, Наталия Владимировна
Ilenko, N.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Іленко Н. В. Стан пародонта та зубів ВІЛ–інфікованих в залежності від рівня у крові CD4 / Н. В. Іленко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2012 – Т. 12, Вип. 4 (40). – С. 24–28.
Короткий огляд (реферат): Метою нашого дослідження став аналіз стану зубів та пародонта ВІЛ-інфікованих в залежності від критичного рівня у крові СD4-клітин. Було обстежено 36 ВІЛ-інфікованих осіб віком 2644 роки. Загальне клінічне обстеженню порожнини рота з проводили з визначенням індексів КПВ, ГІ за J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА в модифікації Parma, ПІ за Ramfjord, КПІ за Леусом, проби Писарєва-Шиллера, йодного числа Свракова, індексу кровоточивості за H.P.Muhlemann, тесту з флосом та галіметрії. Для всіх обстежених вивчався інфекційний анамнез. Враховували стадію ВІЛ/СНІДу, термін ВІЛ-статусу, знаходиться пацієнт на високоактивній атиретровірусній терапії (ВА АРВТ) чи ні та термін прийому препаратів ВА АРВТ. Проводився аналіз вірусного навантаження та кількості CD4-клітин. Вивчали результати біохімічного та загального клінічного аналізів крові обстежених ВІЛ-інфікованих осіб. Проведене дослідження виявило високу розповсюдженість одонтопатології (100%) та захворювань тканин пародонта (97,22%) у ВІЛ-інфікованих осіб. Вивчення інфекційного анамнезу ВІЛ-інфікованих осіб дозволяє констатувати досить розтягнуту в часі картину. Близько третини обстежених не приймають ВА АРВТ.В загальному аналізі крові ВІЛ-інфікованих виявлені зміни ряду показників. Так ознаки анемії спостерігаються у половини обстежених, а лейкоцитарний росток змінений у відсотковому співвідношенні елементів. Зміни біохімічних параметрів ротової рідини переважно відображають токсичний вплив специфічної терапії. При змінах в популяції CD4-клітин у пацієнтів зі статусом ВІЛ спостерігається підвищення активності каріозного процесу та погіршення показників пародонтологічного статуту; Целью нашего исследовании стал анализ состояния зубов и пародонта ВИЧ-инфицированных в зависимости от критического уровня в крови CD4-клеток. Было исследовано 36 ВИЧ-инфицированных возрастом 26-44 года. Общеклиническое обследование полости рта проводили с определением индексов КПУ, ГИ по J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА в модификации Parma, ПИ по Ramfjord, КПИ по Леусу, пробы Писарева-Шиллэра, йодного числа Свракова, индекса кровоточивости по H.P.Muhlemann, теста с флосом и галиметрии. Для всех обследованных изучался инфекционный анамнез. Учитывали стадию ВИЧ/СПИДа, срок ВИЧ-статуса, находиться пациент на высокоактивной антиретровирусной терапии (ВА АРВТ) или нет и срок прийома препаратов ВА АРВТ. Анализировали вирусную нагрузку и количество CD4-клеток. Изучали результаты биохимического и общего клинического анализов крови ВИЧ-инфицированных. Проведенное исследование выявило высокую распространенность одонтопатологии (100%) и заболеваний тканей пародонта (97,22%) у ВИЧ-инфицированных. Изучение инфекционного анамнеза людей со статусом ВИЧ позволяет констатировать достаточно растянутую во времени картину. Около трети обследованных не принимают ВА АРВТ. В общем анализе крови ВИЧ-инфицированных выявлены изменения ряда показателей. Так признаки анемии наблюдаются у половины обследованных, а лейкоцитарный росток изменен в процентном соотношении элементов. Изменения биохимических параметров крови преимущественно отображают токсическое влияние специфической терапии. При изменениях в популяции CD4-клеток у пациентов со статусом ВИЧ наблюдается повышение активности кариозного процесса и ухудшение показателе пародонтологического статуса; The aim of this research was to analyze dental and periodontal status in HIV-patients depending on the CD4 level in the blood. There were 36 HIV-infected persons aged 26-44 under the supervision. General clinical examination of oral cavity was performed by the evaluation of the following parameters as CPE, OHI-S J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА modified by Parma, PI by Ramfjord, CPI by Leus, test by Pisarev-Shiller indexes, determination of iodine number by Svrakov, bleeding index by H.P.Muhlemann, the test with floss and halimetria. The past infectious history was analyzed as well. We took into account the stage of HIV/AIDS, the period of HIV-status, whether the patient took the course of aggressive antiretroviral therapy (HAARVT) and the duration of HAARVT. The viral loading and the amount of CD4-cells as well as the parameters of biochemical and complete blood count of HIV-patients were studied. Our findings allow us to find out high prevalence of odontopathology (100%) and periodontal diseases (97,22%) in the patients. The evaluation of infectious anamnesis showed that clinical situation is extended in time. Approximately the third of the patients doesn’t take HAARVT. Complete blood count of HIV-patients showed the changes of several parameters. The signs of anemia were observed in a half of the patients, the percentage ratio of white blood cell blastema was changes. The shift in blood biochemical parameters and changes in CD4-cell population in HIV-patients resulted in the increase of carious cavitation activity and deterioration of periodontal status.
Ключові слова: ВІЛ-інфекція
одонтопатологія
пародонтопатологія
загальний клінічний аналіз крові
біохімічний аналіз крові
СD4-клітини
ВИЧ-инфекция
одонтопатология
пародонтопатология
общий клинический анализ крови
биохимический анализ крови
CD4-клетки
HIV-infection
odontopathology
periodontal diseases
complete blood count
biochemical blood analyses
CD4-cells
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3693
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Periodontal and dental status .pdf309,76 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.