UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3698
Назва: Упровадження новітніх інноваційно-інформаційних технологій – провідний напрям удосконалення й оптимізації підготовки медичних кадрів у сучасних умовах
Інші назви: Внедрение новейших инновационно-информационных технологий - ведущее направление совершенствования и оптимизации подготовки медицинских кадров в современных условиях
Implementation of the latest innovation and information technologies - a leading direction in improving and optimizing the training of medical personnel in modern conditions
Автори: Непорада, Каріне Степанівна
Тарасенко, Лідія Мусіївна
Нетюхайло, Лілія Григорівна
Омельченко, Олександр Євгенійович
Білець, Марина Володимирівна
Слободяник, Наталія Миколаївна
Сухомлин, Андрій Анатолійович
Гордієнко, Людмила Петрівна
Микитенко, Андрій Олегович
Приліпко, Поліна Євгеніївна
Непорада, Каринэ Степановна
Тарасенко, Лидия Моисеевна
Нетюхайло, Лилия Григорьевна
Омельченко, Александр Евгеньевич
Билец, Марина Владимировна
Слободяник, Наталия Николаевна
Сухомлин, Андрей Анатольевич
Гордиенко, Людмила Петровна
Микитенко, Андрей Олегович
Прилипко, Полина Евгеньевна
Neporada, K. S.
Tarasenko, L. M.
Netukhaylo, L. G.
Omelchenko, А. Е.
Bilets, М. V.
Slobodyanyk, N. M.
Sukhomlyn, A. A.
Hordiienko, L. P.
Mykytenko, A. O.
Prilipko, P. Y.
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Упровадження новітніх інноваційно-інформаційних технологій – провідний напрям удосконалення й оптимізації підготовки медичних кадрів у сучасних умовах / К. С. Непорада, Л. М. Тарасенко, Л. Г. Нетюхайло [та ін.] // «Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах» : матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю. – Полтава, 2015. – С. 172–173.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена питанням реформування вищої медичної освіти в Україні, її подальшої інтеграції в єдиний європейський освітній простір і вдосконалення підготовки медичних кадрів. Обстоюється думка про необхідність упровадження новітніх інноваційно-інформаційних технологій, зокрема розробки засад дистанційної форми навчання, особливо на кафедрах експериментального спрямування; Статья посвящена вопросам реформирования высшего медицинского образования в Украине, ее дальнейшей интеграции в единое европейское образовательное пространство и совершенствование подготовки медицинских кадров. Отстаивается мысль о необходимости внедрения новейших инновационно-информационных технологий, в частности разработки основ дистанционной формы обучения, особенно на кафедрах экспериментального направления; The article is devoted to the issues of reforming higher medical education in Ukraine, its further integration into a single European educational space and improving the training of medical personnel. The opinion on the necessity of introduction of the latest innovative information technologies, in particular, the development of the principles of distance learning, especially in the departments of experimental direction, is under discussion.
Ключові слова: інноваційно-інформаційні технології
дистанційне навчання
підготовка лікарів
инновационно-информационные технологии
дистанционное обучение
подготовка врачей
innovation-information technologies
distance learning
preparation of doctors
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3698
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
conf_OsnovniNapryamky_2015.pdf106,44 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.