UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3735
Назва: Рентгенологічні ознаки періодонтиту
Інші назви: Рентгенологические признаки периодонтита
The Х-гау signs of periodontits
Автори: Югов, Валерій Костянтинович
Бублій, Тетяна Дмитрівна
Югов, Валерий Константинович
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Дата публікації: 2003
Видавець: Асоціація радіологів України, м. Київ; ІВО «Медицина України»
Бібліографічний опис: Югов В. К. Рентгенологічні ознаки періодонтиту / В .К. Югов, Т. Д. Бублій // Променева діагностика, променева терапія. – 2003. – № 2. – С. 39–43.
Короткий огляд (реферат): Рентгенологічна характеристика періодонтиту неспецифічна і не може служити для виділення морфологічних типів. Порівняльні морфорентгенологічні дослідження показали, що за знімками найчастіше вдається диференціювати лише стадію загального процесу. Це робиться на базі оцінки чіткості контурів вогнища резорбції, характеру трабекулярного малюнка поруч нього, виявлення лізису або гіперцементозу коренів. При гострому серозному періодонтиті може визначатися тільки розширення періодонтальної щілини. При гострому гнійному періодонтиті рентгенологічна картина різна залежно від фази: періодонтальної, ендостальної, субперіостальної, субмукозної. За С.А. Вайндрухом (1962), хронічний періодонтит доцільно поділяти на проліферативний та гнійний. Для кожної форми періодонтиту характерні фази: активна, стабілізації, регенерації, При обох формах змінюються: ширина періодонтальної щілини; стан кортикальної пластини та губчастої речовини навколо кореня; стан кореня. При хронічному гнійному періодонтиті частіше зустрічаються: склероз навколо ділянки деструкції, більший ступінь її прозорості, а також зміни з боку коренів у вигляді узур, резорбції, гіперцементозу; Рентгенологическая характеристика периодонтита неспецифична и не может служить для выделения морфологических типов. Сравнительные морфорентгенологические исследования показали, что по снимкам чаще удаётся диференцировать лишь стадию процесса. Это осуществляется на основе оценки чёткости контуров очага резорбции, характера трабекулярного рисунка около него, выявления лизиса или гиперцементоза корней. При остром серозном периодонтите может определяться только расширение периодонтальной щели. При остром гнойном периодонтите рентгенологическая картина разная в зависимости от фазы: периостальной, ендостальной, (1962), хронический периодонтит целесообразно подразделять на пролиферативный и гнойный. Для каждой формы периодонтита характерны фазы: активная, стабилизации, регенерации. При обеих формах на рентгенограммах из¬меняются: ширина периодонтальной щели; состояние кортикальной пластинки и губчатого вещества вокруг корня; состояние корня, При хроническом гнойном периодонтите чаще встречаются: склероз вокруг области деструкции, большая степень её прозрачности, а также изменения со стороны корней в виде узур, резорбции, гиперцементоза; The Х-гау characteristics of periodontits is not specific and com not be the foundation for definying morphological types. Comparatiye morphological and X-research showed that due to the X-ray pictures only the stage of the current process can be differentiated more often. It is done on the basis of the clearness evaluation of the shapes of the resorption focus, the character of the trabecular picture next to it, the establishing of the lysis or root hypercementosis. At acute serous periodontitis onli the enlargement of the periodontal gap can be found, At acute purulent periodontitis the X-ray picture can be different in dependence on the phase type: periodontal, endostinal, subperiostal, submu-cous. n accordance with S.A. Waindruch (1962) chronical periodontitis shud be divided into proliferative and purulent. To each form of the periodontitis the following phases are characteristic: active, stabilisation, regeneration. At both phases the following changes take place: the width of periodontal gap, the state of cortical plate and spongy substance next to the root; the root state. At chronical purulent periodontitis one can more often see:sclerosis near the destruction region, the higher degree of its translucency, as well as the changes from the root side in the form of resorption, hypercementoses.
Ключові слова: рентгенологічні ознаки
періодонтит
стадії
фази
рентгенологические признаки
периодонтит
стадии
фазы
X-ray signs
periodontitis
stage
phases
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3735
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
The_Х-гау_signs_of_periodontits.pdf405,39 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.