UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3747
Назва: Клінічна ефективність використання фітнес-браслетів в амбулаторних умовах пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю
Інші назви: Клиническая эффективность фитнесс-браслетов в амбулаторных условиях у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
Clinical efficacy of using fitness bracelets by patients with chronic heart failure syndrome in outpatient settings
Автори: Катеренчук, Олександр Іванович
Катеренчук, Александр Иванович
Katerenchuk, O.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Катеренчук О. І. Клінічна ефективність використання фітнес-браслетів в амбулаторних умовах пацієнтами з хронічною серцевою недостатністю / О. І. Катеренчук // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 4(60), Ч. 2. – С. 164–168.
Короткий огляд (реферат): Більшість пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) після виписки зі стаціонару не дотримуються рекомендацій з вторинної профілактики епізодів декомпенсації через недостатню вмотивованість та складнощі здійснення самоконтролю за рівнем фізичної активності. Мета дослідження: оцінити клінічну ефективність використання фітнес-браслетів в амбулаторних умовах пацієнтами з ХСН з метою покращення фізичної активності як заходу з профілактики епізодів декомпенсації. Матеріали і методи дослідження. Використання параметрів фітнес-браслетів з метою оптимізації аеробних фізичних навантажень протягом 1- та 3-місячного періодів спостереження з супутнім аналізом змін психоемоційного фону та якості життя пацієнтів. Результати дослідження. В дослідження включено 38 хворих, розподілених на 2 співставні групі. Використання фітнес-браслетів в дослідній групі призводило до достовірного покращення показників фізичної тренованості, нормалізації сну, психоемоційного фону та якості життя через 1 та 3 місяці спостереження Висновки. Використання фітнес-браслету пацієнтами з серцевою недостатністю дозволяє покращити контроль за перебігом синдрому, нормалізувати адаптаційні процеси та покращити якість життя; Введение. Большинство пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) после выписки из стационара не соблюдают рекомендаций по вторичной профилактике эпизодов декомпенсации из-за недостаточной мотивированности и сложности осуществления самоконтроля за уровнем физической активности. Цель исследования: оценить клиническую эффективность фитнесс-браслетов в амбулаторных условиях у пациентов с ХСН с целью улучшения физической активности как мероприятия по профилактике эпизодов декомпенсации. Материалы и методы исследования. Использование параметров фитнесс-браслетов с целью оптимизации аэробных физических нагрузок в течение 1 и 3-месячного периодов наблюдения с сопутствующим анализом изменений психоэмоционального фона и качества жизни пациентов. Результаты исследования. В исследование включено 38 больных, распределенных на 2 сопоставимые группы. Использование фитнесс-браслетов в исследуемой группе приводило к достоверному улучшению показателей физической тренированности, нормализации сна, психоэмоционального фона и качества жизни через 1 и 3 месяца наблюдения. Выводы. Использование фитнесс-браслетов пациентами с сердечной недостаточностью позволяет улучшить контроль за течением синдрома ХСН, нормализовать адаптационные процессы и улучшить качество жизни; Introduction. After being discharged from the hospital, most patients with chronic heart failure (CHF) do not follow the recommendations for secondary prevention of episodes of decompensation due to lack of motivation and the difficulty of self-control over the level of physical activity. The purpose of the study: to assess the clinical efficacy of using fitness bracelets by patients with CHF in outpatient settings in order to improve physical activity as a measure of episodes of decompensation prevention. Materials and methods. Repeated analysis of fitness braceletsʼ parameters for optimization of aerobic exercise training during the 1- and 3-month follow-up periods with an accompanying analysis of changes in the psycho-emotional status and quality of life were carried out. Research results. 38 patients were enrolled to the study with further division into 2 comparable groups. The use of fitness bracelets in the experimental group resulted in significant improvement of the physical training indicators, normalized the duration of sleeping periods, improved psychoemotional status of patients and their quality of life in 1 and 3 months of follow-up. Conclusions. Using a fitness bracelets by patients with heart failure can improve control over the syndrome progression, normalizes processes of natural adaptation and improves quality of life.
Ключові слова: серцева недостатність
профілактика
фізичні навантаження
фітнес-браслет
якість життя
сердечная недостаточность
профилактика
физические нагрузки
фитнес-браслет
качество жизни
heart failure
prophylaxis
physical training
fitness bracelet
quality of life
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3747
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.