UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3754
Назва: Модернізація лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень у поєднані з ішемічною хворобою серця у осіб похилого віку
Інші назви: Модернизация лечения инфекционного обострения хронической обструктивной болезни легких в сочетании с ишемической болезнью у лиц пожилого возраста
Автори: Савченко, Леся Володимирівна
Хайменова, Галина Сергіївна
Савченко, Леся Владимировна
Хайменова, Галина Сергеевна
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий держаний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Савченко Л. В. Модернізація лікування інфекційного загострення хронічного обструктивного захворювання легень у поєднані з ішемічною хворобою серця у осіб похилого віку /Л. В. Савченко, Г. С. Хайменова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, Вип. 4 (48). – С. 92–96.
Короткий огляд (реферат): Прогресуюче збільшення кількості пацієнтів похилого віку з ХОЗЛ у поєднанні з серцево- судинною патологією, їх взаємообтяжливий перебіг з використанням великої кількості лікарських препараті та ятрогенний вплив останніх спонукають до пошуку нових методів модернізації лікування та реабілітації які б підвищували ефективність дії медикаментозних засобів, зменшуючи медикаментозне навантаження. Мета: вивчити ефективність застосування небулайзерного введення 0,02% розчину декаметоксину з сеансами галотерапії, як елементів комплексної терапії на якість життя та показники функції зовнішнього дихання хворих на інфекційне загострення ХОЗЛ ІІ-ІІІ стадій в поєднанні з ІХС у людей похилого віку. Матеріали та методи. В дослідження було включено 40 хворих на ХОЗЛ ІІ-ІІІ ст. в поєднані з ІХС в період інфекційного загострення. Відповідно до поставленої мети дослідження, всі хворі були розділені на дві групи. В І групі (основна) було 20 пацієнтів. Хворим даної групи в схему лікування поряд із базовою терапією (левофлоксацин 0,5г один раз на добу, аерофілін 0,4г два рази на добу, беродуал Н по 1 дозі три рази на день, амброксол 0,3г два рази на день ) та пролонгованими нітратами, статинами, включали небулізацію 4,0 мл 0,02% р-ну декаметоксину двічі на добу, протягом семи днів та сеанси галотерапії на 10 днів, тривалістю 45 хв. В ІІ групу (контрольна) увійшло 20 пацієнтів. Вони отримували базисну та небулайзерну терапію. Визначали якість життя пацієнтів за результатами проходження САТ-тесту (Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test), показники загального аналізу крові (ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів), лейкоцитарну формулу) та функцію зовнішнього дихання (функціональну життєву ємність легень (ФЖЕЛ), об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), індекс Тифно (ІТ) - (ОФВ1/ФЖЕЛ). Результати. Отримані результати свідчать про зменшення запального процесу, покращення стану прохідності дихальних шляхів та якості життя у пацієнтів І групи, де додатково були призначені сеанси галотерапії. Висновки: 1. В процесі дослідження мало місце достовірне покращення по САТ-тесту таких показників як інтенсивність кашлю, відчуття стиснення в грудній клітці, сон, енергія. 2.Дослідження показало, що застосування 0,02% розчину декаметоксину шляхом небулізації та сеансів галотерапії у хворих похилого віку з інфекційним загостренням ХОЗЛ ІІ-ІІІ ступенів в поєднанні з ІХС має позитивний вплив на перебіг захворювання, що відображається в покращенні загальноклінічних та спірометричних показників в обох группах; Прогрессирующее увеличение количества пациентов пожилого возраста с ХОБЛ в сочетании с сердечно-сосудистой патологией, их взаимотягощенное течение с использованием большого количества лекарственных препаратов и ятрогенное влияние последних побуждают к поиску новых методов модернизации лечения и реабилитации, которые повышали бы эффективность действия медикаментозных средств, уменьшая медикаментозную нагрузку. Цель: изучить эффективность применения небулайзерного введения 0,02% раствора декаметоксина с сеансами галотерапии, как элементов комплексной терапии на качество жизни и показатели функции внешнего дыхания больных инфекционным обострением ХОБЛ ІІ-ІІІ стадий в сочетании с ИБС у людей пожилого возраста. Материалы и методы. В исследование было включено 40 больных на ХОБЛ ІІ-ІІІ ст. в сочетании с ИБС в период инфекционного обострения. В соответствии с поставленной целью исследования, все больные были разделены на две группы. В I группе (основная) было 20 пациентов. Больным данной группы в схему лечения вместе с базисной терапией (левофлоксацин 0,5г один раз в сутки, аэрофиллинн 0,4г два раза в сутки, беродуал Н по 1 дозе три раза в день, амброксол 0,3г два раза в день), пролонгированными нитратами, статинами, включали небулизацию 4,0 мл 0,02% р-ра декаметоксина дважды в сутки, в течении семи дней и сеансы галотерапии на 10 дней, длительностью 45 мин. Во ІІ группу (контрольная) вошло 20 пациентов. Они получали только базисную и небулайзерну терапию. Определяли качество жизни пациентов по результатам прохождения САТ-теста (Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test), показателей общего анализа крови (СОЭ (скорость оседания эритроцитов), лейкоцитарную форму) и функцию внешнего дыхания (функциональную жизненную эмкость легких (ФЖЕЛ), объём форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (ИТ) соотношение (ОФВ1/ФЖЕЛ). Результаты. Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении воспалительного процесса, улучшении состояния проходимости дыхательных путей и качества жизни у пациентов I группы, где дополнительно были назначенны сеансы галотерапии. Выводы. 1. В процессе исследования имело место достоверное улучшение по САТ-тесту таких показателей как интенсивность кашля, ощущение сжатия в грудной клетке, сон, энергия. 2. Исследование показало, что применение 0,02% раствора декаметоксина путем небулизации и сеансов галотерапии у больных пожилого возраста с инфекционным обострением ХОБЛ II-III степеней в сочетании с ИБС оказывает положительное влияние на течение заболевания, что отражается в улучшении общеклинических и спирометрический показателей в обеих группах.
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень
коморбідність
САТ-тест
галотерапія
хроническая обструктивная болезнь легких
коморбидность
САТ-тест
галотерапия
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3754
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.