Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/378
Назва: Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в Полтавській області і в Україні в цілому за умов йододефіциту.
Інші назви: Прогностическая характеристика распространенности гипотиреоза в Полтавской области и в Украине в целом в условиях йододефицита
Prognostic characteristics of the prevalence of hypothyroidism in the Poltava region and in Ukraine under conditions of iodine deficiency
Автори: Городинська, Олена Юріївна
Городинская, Елена Юрьевна
Gorodinskаyа, О.
Бобирьова, Людмила Єгорівна
Бобирева, Людмила Егоровна
Bobyrova, L.
Ключові слова: щитовидна залоза
гіпотиреоз
йод
фтор
йоддефіцит
гипотиреоз
щитовидная железа
йод
фтор
йоддефицит
thyroid
hypothyroidism
iodine
fluorine
iodine deficiency
Дата публікації: 2016
Видавець: Видавничий дім "Заславський"
Бібліографічний опис: Городинська О. Ю. Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в полтавській області і в Україні в цілому за умов йододефіциту / О. Ю. Городинська, Л. Є. Бобирьова// Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – № 2 (74). – С.44–49.
Короткий огляд (реферат): Підвищення інтересу до проблем тиреоїдної патології, за останні роки, спричинене її зростаючою поширеністю серед населення України, а гіпотиреоз належить до найчастішої патології ендокринної системи. Мета дослідження – проведення аналізу захворюваності та поширеності гіпотиреозу в Україні і Полтавській області в умовах йоддефіциту. Матеріали і методи. Проведена порівняльна характеристика тиреоїдної патології в Україні та Полтавській області за останні 30 років, проаналізовані поширеність гіпотиреозу за 2005-2013 роки з подальшою побудовою прогнозної моделі поширеності гіпотиреозу на Полтавщині та в Україні в цілому. Результати. Полтавська область належить до зони помірного йодного дефіциту. З 1980 року виріс не тільки обсяг тиреоїдної патології загалом, але змінилася і її структура, питома вага гіпотиреозу у Полтавській області зросла у 4,9 рази, в той час як по Україні – в 5,3. Аналізуючи прогнозну модель поширеності гіпотиреозу в Полтавській області маємо, що з імовірністю 95,6% дана патологія може зрости з 2013 року до 2019 року майже вдвічі і коливатиметься (інтервальний прогноз) в межах від 5220 до 5853. Заключення. Отримані дані свідчать, що постійне зростання цієї патології в різних регіонах України, зокрема в Полтавській області, обумовлює необхідність виявлення особливостей розвитку, клінічного перебігу, визначення схем лікування та профілактики залежно від регіональних особливостей; . Повышение интереса к проблемам тиреоидной патологии, за последние годы, вызвано ее растущей распространенностью среди населения Украины, а гипотиреоз относится к самой частой патологии эндокринной системы. Цель исследования – проведение анализа заболеваемости и распространенности гипотиреоза в Украине и Полтавской области в условиях йоддефицита. Материалы и методы. Проведена сравнительная характеристика тиреоидной патологии в Украине и в Полтавской области за последние 30 лет, проанализированы распространенность гипотиреоза за 2005-2013 годы с последующим построением прогнозной модели распространенности гипотиреоза на Полтавщине и в Украине в целом. Результаты. Полтавская область относится к зоне умеренного йодного дефицита. С 1980 года вырос не только объем тиреоидной патологии в целом, но изменилась и ее структура, удельный вес гипотиреоза в Полтавской области вырос в 4,9 раза, в то время как по Украине – в 5,3. Анализируя прогнозную модель распространенности гипотиреоза в Полтавской области имеем, что с вероятностью 95,6% данная патология может вырасти с 2013 года по 2019 год почти вдвое и будет колебаться (интервальный прогноз) в пределах от 5220 до 5853. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что постоянный рост этой патологии в разных регионах Украины, в частности в Полтавской области, обусловливает необходимость выявления особенностей развития, клинического течения, определения схем лечения и профилактики в зависимости от региональных особенностей; The increasing interest in the problems of thyroid pathology in recent years due to its growing prevalence among the population of Ukraine, and hypothyroidism belongs to the most frequent pathology of the endocrine system. Objective – analysis of the incidence and prevalence of hypothyroidism in Ukraine and Poltava region in conditions of iodine deficiency. Materials and Methods. Comparative characteristics of thyroid pathology in Ukraine and in the Poltava region for the past 30 years, analyzed the prevalence of hypothyroidism for years 2005-2013, and then build a predictive model of prevalence of hypothyroidism in Poltava region and in Ukraine in general. Results. Poltava region belongs to the zone of moderate iodine deficiency. Since the 1980s increased not only the amount of thyroid disease in General, but has changed its structure, the proportion of hypothyroidism in Poltava region grew by 4.9 times, while in Ukraine – 5.3. Analyzing the predictive models of the prevalence of hypothyroidism in the Poltava region have that with a probability of 95.6%, this pathology can grow from 2013 to 2019 is almost double and will fluctuate (interval forecast) ranging from 5220 to 5853. Conclusion. These data suggest that the constant growth of this pathology in various regions of Ukraine, including in Poltava region, leads to the need to identify features of development, clinical course, determine treatment regimens and prevention depending on regional characteristics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/378
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Progn_harakt.pdf911,32 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.