UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3803
Назва: Профілактика стоматологічних захворювань серед дитячого та дорослого населення України в практиці сімейного лікаря
Інші назви: Профилактика стоматологических заболеваний среди детского и взрослого населения Украины в практике семейного врача
Prevention of dental diseases among children and adult population of Ukraine in the family doctor’s practice
Автори: Ляхова, Наталія Олександрівна
Філатова, Валентина Луківна
Голованова, Ірина Анатоліївна
Ляхова, Наталия Александровна
Филатова, Валентина Лукинична
Голованова, Ирина Анатольевна
Lyakhova, N. O.
Filatova, V. L.
Golovanova, I. A.
Дата публікації: 3-бер-2016
Бібліографічний опис: Ляхова Н. О. Профілактика стоматологічних захворювань серед дитячого та дорослого населення України в практиці сімейного лікаря : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Можливості превентивного та лікувального впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги», (12-13 квітня 2016 р., м. Ужгород) / Н. О. Ляхова, В. Л. Філатова, І. А. Голованова // Україна. Здоров’я нації. – 2016. – № 1–2 (37–38). – С. 132–136.
Короткий огляд (реферат): Мета – дослідити місце і роль сімейного лікаря в профілактиці стоматологічних захворювань. Методи: бібліосемантичний, контент-аналіз, системного аналізу. Результати. Стоматологічні захворювання мають значну поширеність і в структурі загальної захворюваності населення України посідають третє місце. У сучасних економічних умовах ефективність профілактичної роботи знизилася, що негативно впливає на стоматологічне здоров’я населення. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми мають відігравати сімейні лікарі, які є представниками первинного рівня медико-санітарної допомоги. Сімейний лікар повинен займати провідне місце в профілактиці і виявленні захворювань, у тому числі стоматологічних, особливу увагу приділяти гігієнічному навчанню і вихованню населення, санітарній просвіті. Висновки. Впровадження сімейної медицини дасть змогу наблизити первинну медичну допомогу до населення, забезпечити її якість, відповідальність лікаря первинної ланки за пацієнтів. Одним із напрямків роботи сімейного лікаря буде профілактика та раннє виявлення стоматологічних захворювань, пропаганда раціонального харчування і здорового способу життя для дорослих та дітей, збереження стоматологічного здоров’я.; Цель - исследовать место и роль семейного врача в профилактике стоматологических заболеваний.Методы: библиосемантичний, контент-анализ, системного анализа.Результаты. Стоматологические заболевания имеют значительную распространенность и в структуре общей заболеваемости населения Украины занимают третье место. В современных экономических условиях эффективность профилактической работы снизилась, что отрицательно влияет на стоматологическое здоровье населения. Важную роль в решении этой проблемы должны играть семейные врачи, которые являются представителями первичного уровня медико-санитарной помощи. Семейный врач должен занимать ведущее место в профилактике и выявлении заболеваний, в том числе стоматологических, особое внимание уделять гигиеническому обучению и воспитанию населения, санитарному просвещению. Выводы. Внедрение семейной медицины позволит приблизить первичную медицинскую помощь к населению, обеспечить ее качество, ответственность врача первичного звена за пациентов. Одним из направлений работы семейного врача будет профилактика и раннее выявление стоматологических заболеваний, пропаганда рационального питания и здорового образа жизни для взрослых и детей, сохранение стоматологического здоровья.; The aim is to investigate the place and role of the family doctor in the prevention of dental diseases. Methods: bibliosemantic, content analysis, system analysis. Results. Dental diseases have a significant prevalence and occupy the third place in the structure of the overall incidence of the Ukrainian population. In modern economic conditions, the effectiveness of preventive work has decreased, which adversely affects the dental health of the population. An important role in solving this problem should be played by family doctors who are representatives of the primary level of health care. The family doctor should take a leading place in the prevention and detection of diseases, including dental, special attention to hygienic education and education of the population, health education. Conclusions. The introduction of family medicine will make it possible to bring primary medical care closer to the population, to ensure its quality, the responsibility of the primary care physician for patients. One of the directions of the family doctor's work will be prevention and early detection of dental diseases, promotion of rational nutrition and healthy lifestyle for adults and children, preservation of dental health.
Ключові слова: сімейний лікар
профілактика стоматологічних захворювань
первинна медико-санітарна допомога
семейный врач
профилактика стоматологических заболеваний
первичная медико-санитарная помощь
family doctor
prevention of dental diseases
primary health care
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3803
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
PSZ.pdf444 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.