UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3822
Назва: Застосування ламотриджинів в терапії нейропатичних больових синдромів
Інші назви: Применение ламотриджинов в терапии нейропатических болевых синдромов
Application of Lamotridzhins in Therapy of Neuropathic Pain Syndromes
Автори: Силенко, Галина Ярославівна
Литвиненко, Наталія Володимирівна
Пінчук, Вікторія Анатоліївна
Кривчун, Анжеліна Михайлівна
Пурденко, Тетяна Йосипівна
Силенко, Галина Ярославовна
Литвиненко, Наталья Владимировна
Пинчук, Виктория Анатольевна
Кривчун, Анжелина Михайловна
Пурденко, Татьяна Иосифовна
Silenko, G. Ya
Litvinenko, N. V
Pinchuk, V. A.
Krivchun, A. M.
Purdenko, T. I.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Застосування ламотриджинів в терапії невропатичних больових синдромів / Г. Я. Силенко, Н. В. Литвиненко, В. А. Пінчук [та ін.] // Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – Вип. 2, т. 3 (109). – С. 191–193.
Короткий огляд (реферат): Метою проведеного дослідження стало вивчення ефективності лікування нейропатичних та невралгічних синдромів з застосування препарату «Епілептал®». За показниками психологічного тестування після лікуванння відмічалось зменшення депресивних проявів, що підтверджено показниками шкали депресії Бека і шкали тривожності. Згідно отриманих результатів ми виявили, що у пацієнтів основної групи рівень депресії значно знижувався в порівнянні з показниками до лікування та з групою традиційно лікованих. Реактивна тривожність після лікування в найбільшій мірі зменшувалася у хворих основної групи і достовірно була меншою в порівнянні з хворими, що лікувалися за традиційною схемою. В результаті проведеного лікування та аналізу отриманих результатів для підвищення ефективності лікування хворих з нейропатичним больовим синдромом ми рекомендуємо до схеми традиційного лікування додавати препарат Епілептал® вдозі 100 мг 2 раза на добу.Целью исследования стало изучение эффективности лечения нейропатических и невралгических синдромов при использовании препарата «Эпилептал®». По показателям психологического тестирования после лечения отмечалось уменьшение депрессивных проявлений, что подтверждено показателями шкалы депрессии Бэка и шкалы тревожности. Согласно полученных результатов было установлено, что у пациентов основной группы уровень депрессии значительно снижался по сравнению с показателями до лечению и с группой традиционно леченых. Реактивная тревожность после лечения в наибольшей мере уменьшалась у больных основной группы и достоверно была меньшей по сравнению с больными, которые лечились по традиционной схеме. В результате проведенного лечения и анализа полученных результатов для повышения эффективности лечения больных с нейропатическим болевым синдромом мы рекомендуем к схеме традиционного лечения добавлять препарат Эпилептал® в дозе 100 мг 2 раза на сутки. The study of efficiency of treatment of neuropathic and neuralgic syndromes became the purpose of the conducted research from application of Epileptal®. For the decision of the put purpose a clinical neurology inspection is conducted 30 patients (17 women, 13 men) by age 35-55 years with chronic pain syndromes, conditioned diabetic polyneuropathy (14 persons), pernicious polyneuropathy (1 person), by post-herpetic neuralgias (8 persons), vertebrogenic radiculopathy (7 persons). Patients were divided into two groups. And a group (basic) was laid down by 15 patients which in a complex with traditional therapy by Epileptal® in the dose of 100 мг 2 times during twenty-four hours period. To ІІ groups entered 15 patients which got base therapy. Base therapy included nonsteroid antiinflammatory preparations, analgetics, vitamin therapy, relaxants, preparations of lipoic acid, antiviral facilities. Conducted clinical-neurologic inspection, general laboratory methods of research, computer tomography, МРТ of backbone, electro-myography all patient. For objectivity the estimations of pain syndrome used: visual analog scale (YOUR), McGіll questionnaire, and scale of intensity of pain syndrome. For determination of neuropathic pain the special questionnaires applied: questionnaire DN4, pain scale of LANSS.
Ключові слова: Епілептал
нейропатичний біль
візуальна аналогова шкала
Эпилептал
нейропатическая боль
визуальная аналоговая шкала
Epilepta
neuropathic pain
visual analog scale
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3822
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Zastosuvannya_lamotridzhiniv_v_terapiyi_neyropatichnih_bolovih_sindromiv.pdf84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.