UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3869
Назва: Особенности манифестации и клинического течения атопической бронхиальной астмы у детей с генетическим полиморфизмом Тoll-подобного рецептора 4
Інші назви: Особливості маніфестації та клінічного перебігу атопічної бронхіальної астми у дітей із генетичним поліморфізмом Тoll-подібного рецептора 4
Manifestation and clinical flow of atopic bronchial asthma in children with genetic polymorphism of Тoll-like receptor 4
Автори: Лапшин, Владимир Фёдорович
Крючко, Татьяна Александровна
Вовк, Юлия Александровна
Ткаченко, Ольга Ярославовна
Лапшин, Володимир Федорович
Крючко, Тетяна Олександрівна
Вовк, Юлія Олександрівна
Ткаченко, Ольга Ярославівна
Lapshyn, V. Ph.
Kruchko, T. A.
Vovk, J. A.
Tkachenko, O. Y.
Дата публікації: 2011
Видавець: ООО "Группа компаний Мед Эксперт"
Бібліографічний опис: Особенности манифестации и клинического течения атопической бронхиальной астмы у детей с генетическим полиморфизмом Тoll-подобного рецептора 4 / В. Ф. Лапшин, Т. А. Крючко, Ю. А. Вовк, О. Я. Ткаченко // Перинатология и педиатрия. – 2011. – № 4. – С. 76–79.
Короткий огляд (реферат): Эффективность профилактики бронхиальной астмы предусматривает своевременность прогнозирования заболевания еще в раннем детском возрасте. Поэтому, поиск достоверных маркеров атопии – актуальная задача современной клинической иммунологии. Исследовали распространенность полиморфизма гена TLR4 Asp299Gly среди больных атопической бронхильной астмой (n=53). В контрольную группу вошли здоровые жители Полтавской области (n=95). Выявлено большую частоту мутантной аллели 299Gly у больных на атопическую БА (р<0,05). Доказана статистически значимая связь генотиппов Asp299Gly, Gly299Gly с ранним началом атопического «марша» у детей (р<0,001). Кроме того, наличие мутантного генотиппа определяло манифестацию заболевания до 3-летнего возраста (р<0,001), прогрессирующее течение БА (р<0,001) и формирование выраженого спектра сенсибилизации к алергенам (р<0,001). Доказана значимость отягощенной наследственности по аллергопатологии с наличием мутантного генотипа. Таким образом, обследование детей на генетический полиморфизм Asp299Gly гена TLR4 поможет спрогнозировать риск развития и особенности течения БА, что обосновывает своевременную превентивную терапию; Ефективна профілактика бронхіальної астми передбачає своєчасне прогнозування захворювання в ранньому віці. Тому, пошуки достовірних маркерів атопії залишаються актуальним питанням сучасної клінічної імунології. Ми дослідили поширеність поліморфної алелі Asp299Gly гену TLR4 серед дітей хворих на атопічну бронхіальну астму (n=53). Групу контролю склали здорові мешканці Полтавської області (n=95). Підтверджена вища поширеність мутантної алелі в групі хворих із атопічною БА .(р<0,001). Встановлений статистично значимий зв'язок генотипів Asp299Gly, Gly299Gly із раннім початком атопічного «маршу» у дітей (р<0,001). Крім того наявність поліморфізму визначало маніфестацію захворювання до 3-річного віку (р<0,001), прогресуючий перебіг БА, та формуванням вираженої сенсибілізації до алергенів (р<0,001). Доведений зв'язок обтяженої спадковості по алергопатології із наявністю мутантного генотипу. Таким чином, обстеження дітей на генетичений поліморфізм Asp299Gly гену TLR4 допоможе спрогнозувати ризик розвитку та особливості клінічного перебігу БА, що обґрунтує своєчасність початку превентивної терапії; Efficiency prophylaxis of bronchial asthma foresees the timeliness of prognostication of disease as early child's age. Therefore, a search of reliable markers of atopy is a - актуальная task of modern clinical immunology. Investigated prevalence of polymorphism Asp299Gly (TLR4) among patients by atopic bronchitis asthma (n=53). A control group was entered by the healthy habitants of the Poltava area (n=95). Statistically significant association of allele 299G with the presence atopy bronchial asthma in children. Where are meaningful connection of Asp299Gly, Gly299Gly with the early beginning of atopic "march" for children (р<0,001). In addition, the presence of mutant genotip determined manifestation of disease to 3-years-old age (р<0,001), making progress flow OH (р<0,001) and forming severe spectrum sensitization of allergen (р<0,001). Meaningfulness of the burdened heredity is well-proven on аллергопатологии with the presence of mutant genotype. Thus, the inspection of children on genetic polymorphism of Asp299Gly of gene of TLR4 will help prognosis the risk of development and feature of flow OH, that grounds timely preventive therapy.
Ключові слова: бронхиальная астма
дети
Toll-подобный рецептор
полиморфизм
прогнозирование
бронхіальна астма
діти
Toll-подібний рецептор 4
поліморфізм
прогнозування
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3869
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
OSOBEN~1.PDF361,09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.