UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3944
Назва: Оптимизация информационно-аналитического обеспечения системы здравоохранения Украины
Автори: Бєлікова, Інна Володимирівна
Беликова, Инна Владимировна
Bielikova, I. V.
Дата публікації: 30-вер-2015
Бібліографічний опис: Беликова И. В. Оптимизация информационно-аналитического обеспечения системы здравоохранения Украины/ И. В. Беликова // Public Health Forum. –2015. – № 1. – С. 39–42.
Короткий огляд (реферат): Вступ: соціально-економічні та політичні перетворення, які відбуваються в Україні, призвели до необхідності істотної зміни інформаційних відносин у суспільстві. Охорона здоров’я, як одна з найцінніших галузей, потребує зміни інформаційної складової, без якої неможлива реалізація завдання щодо забезпечення населення своєчасною, кваліфікованою медичною допомогою. Перед системами охорони здоров'я різних європейських країн стоять однакові основні завдання: забезпечення загальної доступності та високої результативності медичної допомоги, раціональне використання ресурсів, підвищення якості послуг та чутливість до потреб людей. На сьогодні, під час збору інформації про пацієнта і його взаємозв'язку з різними медичними закладами в країні накопичуються масивні бази персональних даних, але використовуються вони тільки для отримання загальних показників. Медична статистика стоїть на службі органів охорони здоров'я і призначена контролювати діяльність медичних закладів, стан здоров'я населення та надати керівникам оперативну достовірну інформацію. Для лікарів-практиків охорони здоров'я статистичні показники дозволяють сформувати своє уявлення про якість та ефективність лікувально-профілактичної роботи. Ціллю даного дослідження є аналіз інформаційно-аналітичної складової системи охорони здоров'я України з визначенням недоліків та можливих шляхів розвитку. Висновки: інформаційна система управління охороною здоров'я в Україні характеризується вираженою тенденцією до поліпшення матеріально-технічної бази. Існує величезна кількість програмних продуктів, які використовують лікувальні установи. Відзначені проблеми кадрового забезпечення інформаційно-аналітичної складової. Застосування тільки сучасних інформаційних технологій не зможе забезпечити систему охорони здоров'я належною інформацією. Тільки інформаційні технології з аналітичною складовою є основою прийняття управлінського рішення.; Вступление: социально-экономические и политические преобразования, которые происходят в Украине, привели к необходимости существенного изменения информационных отношений в обществе. Здравоохранение, как одна из наиболее значимых отраслей, нуждается в изменении информационной составляющей, без которой невозможна реализация задачи по обеспечению населения своевременной, квалифицированной медицинской помощью. Перед системами здравоохранения разных европейских стран стоят одинаковые главные задачи: обеспечение общедоступности и высокой результативности медицинской помощи, рациональное использование ресурсов, повышение качества услуг и чуткость к потребностям больных. В настоящее время в ходе сбора информации о пациенте и его взаимоотношения с различными медицинскими учреждениями в стране накапливаются обширные базы персонифицированных данных, но используются они только для получения обобщающих данных. Медицинская статистика стоит на службе органов здравоохранения и призвана контролировать деятельность медицинских учреждений, состояние здоровья населения и предоставлять руководителям оперативную достоверную информацию. Для врачей практического здравоохранения статистические показатели позволяют сформировать свое мнение о качестве и эффективности лечебной и ппрофилактической работы. Целью данного исследования является анализ информационно-аналитической составляющей системы здравоохранения Украины с определением недостатков и возможных путей развития. Выводы: информационная система управления здравоохранением в Украине характеризуется выраженной тенденцией к улучшению материально-технической базы. Существуют огромное количество программных продуктов, которые используют лечебные учреждения. Отмечены проблемы кадрового обеспечения информационно-аналитической составляющей. Применение одних только современных информационных технологий не сможет обеспечить систему здравоохранения должной информацией. Только информационные технологии с аналитической составляющей являются основой принятия управленческого решения.; Background: socio-economic and political changes that are taking place in Ukraine, led to the need for significant changes in information relations in society. The information component of public health needs to be changed. Without this action it is impossible to implement the task of providing the population with timely qualified medical assistance. Health systems of different European countries have the same main objectives: ensuring effectiveness of health care, rational use of resources, improving the quality of and sensitivity to the wishes of patients. At the present time there are accumulated a variety of data about the patients, but they are not used in full. The aim of research is to analyze the information and analytical component of the health system of Ukraine, to identify gaps and possible ways of development. Conclusions: the medical statistics is monitoring the activities of healthcare facilities to provide reliable information. Health management information system in Ukraine is characterized by the pronounced tendency to improvement of material and technical basis. There are many software products that are used in the hospitals. There are problems with frames for Medical Statistics. However, modern technology alone can not provide adequate health care system information. Only information technology with analytical component are the basis for making management decisions.
Ключові слова: охорона здоров’я
управління
інформатизація
здравоохранение
управление
информатизация
Health care
management
informatization
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3944
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
OIO.pdf269,97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.