UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3968
Назва: Формування інформаційного супроводу взаємодії лікаря первинної ланки та пацієнта
Інші назви: On organization of information support of general practitioner - patient cooperation
Автори: Бєлікова, Інна Володимирівна
Беликова, Инна Владимировна
Bielikova, I. V.
Дата публікації: 2-лют-2014
Бібліографічний опис: Бєлікова І. В. Формування інформаційного супроводу взаємодії лікаря первинної ланки та пацієнта / І. В. Бєлікова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, № 1 (45). – С. 25–28.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена необхідності інформаційної підтримки процесу взаємодії лікаря загальної практики сімейної медицини та пацієнта. Серед стратегічних механізмів реформування системи охорони здоров'я важливе місце відводиться впровадженню нових медичних технологій. Запропоновано визначити стратегію поетапного впровадження інформаційного супроводу, яке на кожному етапі впровадження було б ефективним. Особливе місце в процесі інформатизації відводиться пацієнтові і його згодою на обробку персональних даних і формування електронного документообігу. Для лікаря така тактика дозволить мати постійний доступ до інформації загальнодержавних і світових інформаційних джерел охорони здоров'я; сформувати своє клінічне мислення на принципах доказової медицини; фіксацію результатів взаємодії з пацієнтом і формування історії хвороби кожного пацієнта; зменшити непродуктивні витрати робочого часу на оформлення документів; скоротити час на формування обліково-звітної документації; своєчасне отримання директивної і методичної інформації.; Статья посвящена необходимости информационной поддержки процесса взаимодействия врача общей практики семейной медицины и пациента. Среди стратегических механизмов реформирования системы здравоохранения важное место отводится внедрению нових медицинских технологий. Предложено определить стратегию поэтапного внедрения информационного сопровождения, которое на каждом этапе внедрения было бы эффективным. Особое место в процессе информатизации отводится пациенту и его согласию на обработку персональных данных и формирование электронного документооборота. Для врача такая тактика позволит получить постоянный доступ к информации общегосударственных и мирових информационных источников здравоохранения; сформировать свое клиническое мышление на принципах доказательной медицины; фиксацию результатов взаимодействия с пациентом и формирование истории болезни каждого пациента; уменьшить непроизводительные затраты рабочего времени на оформление документов; сократить время на формирование учетно-отчетной документации; своевременное получение директивной и методической информации.; This paper focuses on the importance of information support of general practitioner – patient cooperation. Among the strategic mechanisms designed to reorganize the health care system an important part is played by the introduction of the latest medical technologies. The paper presents the strategy of step-by-step implementation of information support which would be effective and fruitful at each stage of its implementation. A special part in the process of informatization is assigned to a patient and his consent to the processing of personal data and the forming of the electronic documents circulation. This approach allows GPs to obtain a constant access to the information of national and global health information sources; to form their clinical thinking based on the principles of evidence-based medicine; to fix the results of health care professional – patient interaction in patient’s medical history recordings; to reduce non-productive time on paperwork as well as on recording and reporting.
Ключові слова: інформація
лікар загальної практики - сімейної медицини
пацієнт
информация
врач общей практики – семейной медицины
пациент
information
general practitioner
family medicine
patient
cooperation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3968
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
fis.pdf133,83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.