UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3969
Назва: Удосконалення стастичної звітності в аспекті розвитку менеджменту в охороні здоров’я
Інші назви: Совершенствование статистической отчетности в аспекте развития менеджмента в здравоохранении
Improving the statistical reporting in the aspect of health care management
Автори: Бєлікова, Інна Володимирівна
Беликова, Инна Владимировна
Bielikova, I. V.
Дата публікації: 1-лют-2015
Бібліографічний опис: Бєлікова І. В. Удосконалення статистичної звітності в розрізі аналізу якості медичної допомоги/ І. В. Бєлікова // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип 1 (49). – С. 59–62.
Короткий огляд (реферат): Своєчасне забезпечення якісною та достовірною інформацією керівників різного рівня, з метою підготовки прийняття управлінського рішення і впровадження сучасних принципів управління охороною здоров'я, є основним завданням медичної статистики. Існуюча система медико-статистичних звітів і методи збору інформації у вигляді річних звітів не завжди відповідає сучасним вимогам. Метою дослідження було проаналізувати стан сучасної статистичної звітності та встановити вплив отриманої інформації на якість управління галуззю. Висновок: Річні медико-статистичні звіти як і раніше є актуальними, проте вони потребують вдосконалення і адаптації до нових умов функціонування охорони здоров'я, а також вдосконалення автоматизованої обробки даних на всіх рівнях. При оптимізації системи статистичної звітності необхідно враховувати специфічність інформації, яка стає підґрунтям прийняття стратегічного управлінського рішення в охороні здоров’я. При плануванні обсягів та змістового навантаження звітів необхідно передбачити об’єм інформації та мету, з якою ми її збираємо. Ту інформацію, яка не задовольняє управлінських вимог, повинна бути виключена, тим самим ми зменшуємо кількість граф у звітах без втрати основного джерела інформації.; Своевременное обеспечение качественной и достоверной информацией руководителей разного уровня, с целью подготовки принятия управленческого решения и внедрения современных принципов управления здравоохранением, является основной задачей медицинской статистики. Существующая система медико-статистических отчетов и методы сбора информации в виде годовых отчетов не всегда соответствуют современным требованиям. Цель исследования: Проанализировать состояние современной статистической отчетности и установить влияние полученной информации на качество управления в системе здравоохранения. Методы исследования: Системного анализа. Вывод: Годовые медико-статистические отчеты попрежнему актуальны, однако они нуждаются в совершенствовании и адаптации к новым условиям функционирования здравоохранения. Бумажные учетные формы, которые исторически интегрированы в систему здравоохранения, большое количество отчетных форм, низкий уровень компьютерной грамотности врачей, низкая обеспеченность компьютерным оснащением лечебных учреждений - вот, далеко не полный перечень проблем, которые замедляют процесс внедрения основ менеджмента в здравоохранение.; Present-day support of health care managers of different levels with high-quality and reliable information in order to prepare them to make management decisions and introduce modern principles of health management is the main task of medical statistics. The existing system of health care statistics and data collection techniques in the form of annual reports do not always meet modern requirements. The objective of this study is to analyze the current state of statistical reporting and to establish the impact of the information received on the quality of management in health care system. Conclusions. The annual health statistics reports are still relevant, but they need to be improved and adapted to the new conditions of health care functioning. Paper registration forms that have historically integrated into the health care system, a large number of reporting forms, a low level of doctor computer literacy, poor supply of medical settings with computer equipment is an incomplete list of issues that slow down the process of introducing the basics of management in health care.
Ключові слова: управлінське рішення
медична статистика
звітна документація
управленческое решение
медицинская статистика
отчетная документация
management decision
medical statistics
reporting documentation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3969
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
usz.pdf362,42 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.