UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3970
Назва: Застосування принципів логістики як основи для оптимізації інформаційно-аналітичної системи охорони здоров’я України
Інші назви: Применение принципов логистики как основы для оптимизации информационно-аналитической системы здравоохранения
Applying principles of logistics as basis to improve information and analytical system of Healthcare
Автори: Бєлікова, Інна Володимирівна
Беликова, Инна Владимировна
Bielikova, I. V.
Костріков, Анатолій Васильович
Костриков, Анатолий Васильевич
Kostrikov, A. V.
Дата публікації: 1-вер-2015
Бібліографічний опис: Бєлікова І. В. Застосування принципів логістики як основи для оптимізації інформаційно-аналітичної системи охорони здоров’я України / І. В. Бєлікова, А. В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2015. – Т. 15, Вип. 3 (51), Ч. 2. – 2015. – С. 81–84.
Короткий огляд (реферат): Для досягнення поставлених цілей по забезпеченню потреб населення у якісній медичній допомозі першочерговим завданням є вдосконалення інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Щоб реалізувати можливість постійного збирання якісної інформації, необхідно спроектувати інформаційну систему, яка б об’єднувала різні технологічні процеси, що мають місце у різних медичних закладах, які надають медичну допомогу різного виду складності. Метою даного дослідження є визначення основних позицій щодо підходів до управління інформаційними потоками в галузі охорони здоров’я з використанням основ логістики для подальшої оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я. Для досягнення поставленої мети було застосовано метод системного аналізу інформаційно-аналітичної системи охорони здоров’я, а також метод аналітичного моделювання, зокрема, пошук оптимальної моделі управління інформацією в системі охорони здоров’я. Запропонована модель галузевого інформаційного забезпечення та управління інформацією з застосуванням принципів логістики дає нове бачення процесу управління, в тому числі управління інформацією. Шляхом скорочення внутрішньогалузевих взаємодій між учасниками процесу передачі, збору, обробки та споживання інформації за рахунок впровадження єдиного інформаційного простору відбувається оптимізація потоку інформації під конкретну управлінську задачу.; Для достижения поставленных целей по обеспечению потребностей населения в качественной медицинской помощи первоочередной задачей является совершенствование информационного обеспечения управленческой деятельности. Чтобы реализовать возможность постоянного сбора качественной информации необходимо спроектировать информационную систему, которая бы объединяла различные технологические процессы, имеющие место в различных медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь разного вида сложности. Целью данного исследования является определение основных позиций относительно подходов к управлению информационными потоками в области здравоохранения с использованием основ логистики для дальнейшей оптимизации информационно-аналитического обеспечения системы здравоохранения. Для достижения поставленной цели был применен метод системного анализа информационно-аналитической системы здравоохранения, а также метод аналитического моделирования, в частности, поиск оптимальной модели управления информацией в системе здравоохранения. Предложенная модель отраслевого информационного обеспечения и управления информацией с применением принципов логистики дает новое видение процесса управления, в том числе управления информацией. Путем сокращения внутриотраслевых взаимодействий между участниками процесса передачи, сбора, обработки и потребления информации за счет внедрения единого информационного пространства происходит оптимизация потока информации под конкретную управленческую задачу.; Achieving the goals in order to meet the needs of the population in high-quality health care is a priority for improving the information security management. To realize the ability in continuing collection of qualitative information, it is necessary to design an information system that integrates the various processes taking place in various medical institutions and providing medical care of various complicacies. The aim of this study is to determine the key positions in terms of the main approaches to information management in healthcare using the principles of logistics and analytical support of the health system. To achieve this goal we use the method of system analysis of information and analytical health system and the method of analytical modelling, in particular, the search for an optimal model of information management in the healthcare system. We proposed the model of the field information security and information management by applying the principles of logistics that resulted in a new vision of management, including the information management. By reducing internal interaction between participants of the transfer, collection, processing and consumption of information through the implementation of overall information space it is possible to improve the flow of information needed to solve specific management tasks.
Ключові слова: управління
інформація
логістика
галузь охорони здоров’я
управление
информация
логистика
отрасль охраны здоровья
management
information
logistics
health care
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3970
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
zpl.pdf248,93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.