UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3973
Назва: Концептуальні підходи до оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я з точки зору інформаційної логістики
Інші назви: Концептуальные подходы к оптимизации информационно-аналитического обеспечения системы здравоохранения с точки зрения принципов информационной логистики
Conceptual approaches to the optimization of information analysis support of the health system from the perspective of the principles of the logistics information
Автори: Бєлікова, Інна Володимирівна
Беликова, Инна Владимировна
Bielikova, I. V.
Дата публікації: 11-вер-2015
Бібліографічний опис: Бєлікова І. В. Концептуальні підходи до оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я з точки зору інформаційної логістики / І. В. Бєлікова // Економіка охорони здоров’я. – 2015. – № 1 (1). – С. 7–10.
Короткий огляд (реферат): Резюме. Мета – виявити основні концептуальні напрями оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я України, використовуючи принципи інформаційної логістики. Метод: аналітичний. Результати. Потреба в структурно-функціональному удосконаленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення охорони здоров’я обумовлена, з одного боку, підвищенням вимог до управлінської інформації, а з іншого – збільшенням кількості суб’єктів її обміну та опрацювання. Оскільки однією із завдань логістики як науки є управління інформаційними потоками, доцільно застосовувати основні принципи логістики в оптимізації інформаційно- аналітичного забезпечення та охорони здоров’я. Висновки. На підставі вивчення факторів, які впливають на якість та ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення системи охорони здоров’я, пропонуються такі методи оптимізації системи інформаційного забезпечення на основі логістичної концепції: скорочення внутрішньогалузевих взаємодій між учасниками процесу передачі, збору, обробки та споживання інформації за рахунок впровадження єдиного інформаційного простору; при розробці та впровадженні прикладних медичних інформаційних систем першочергове значення має приділятися якості інформаційних ресурсів, тобто достовірності та специфічності; оптимізація потоку інформації під конкретну управлінську задачу; мінімізація циклу передачі інформації – основа динаміки інформаційного потоку, особливо важливо поєднувати в ряді форм звітності даних економічної та лікувально-профілактичної діяльності медичних організацій, а також даних державної та приватної системи охорони здоров’я.; Резюме. Цель – определить основные направления оптимизации информационно-аналитического обеспечения системы здравоохранения Украины, используя принципы информационной логистики. Метод: аналитический. Результаты. Потребность в структурно- функциональном совершенствовании системы информационно-аналитического обеспечения здравоохранения обусловлена, с одной стороны, возрастанием требований к управленческой информации, а с другой – увеличением количества субъектов ее обмена и обработки. Так как одной из задач логистики как науки является управление информационными потоками, целесообразно использовать основные принципы логистики в оптимизации информационно-аналитического обеспечения и здравоохранения. Выводы. На основании изучения факторов, влияющих на качество и эффективность информационно- аналитического обеспечения системы здравоохранения, предлагаются методы, основанные на принципах информационной логистики: сокращение внутриотраслевых взаимодействий между участниками процесса передачи, сбора, обработки и потребления информации за счет внедрения единого информационного пространства; при разработке и внедрении прикладных медицинских информационных систем первостепенное значение должно уделяться качеству информационных ресурсов, то есть достоверности и специфичности; оптимизация потока информации под конкретную управленческую задачу; минимизация цикла передачи информации – основа динамики информационного потока, особенно важно сочетать в ряде форм отчетности данных экономической и лечебно-профилактической деятельности медицинских организаций всех форм собственности.; Abstract. Purpose – determine the main directions optimization of information and analysis support of the health system in Ukraine, using the principles of the logistics information. Method: analytical. Results. Necessary to improve the provision of health care information. Increasing requirements for of management information increases number of subjects of its exchange and handling. Logistics – the science about the management of information, is why appropriate to use the basic principles of logistics n the health system. Conclusion. Based on the study of factors, we propose a method based on the principles of the logistics information. We are proposed the reduce the number of participants in the proceedings of collection, transmission and processing of data due to the introduction of e-health. The paid to attention to quality of and validity of the information. Is necessary optimize the collection of information for specific management tasks. The combine the information about medical institutions of all forms of ownership.
Ключові слова: інформатизація
логістика
управління
информатизация
логистика
управление
informatization
logistics
management
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3973
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kpo.pdf412,18 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.