UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3980
Назва: Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки у щурів при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти
Інші назви: Морфометрическая характеристика стенки тощей кишки у крыс при одноразовом подкожнном введении криоконсервированой плаценти
Morphometric characteristics of rats'jejunum wall in single subcutaneous in troduction of cryopreserved placenta
Автори: Шепітько, Костянтин Володимирович
Шепитько, Константин Владимирович
Shepitko, K. V.
Дата публікації: 2014
Видавець: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Міжнародна академія інтегративної антропології
Бібліографічний опис: Шепітько К. В. Морфометрична характеристика стінки порожньої кишки у щурів при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти / К. В. Шепітько // Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – № 22. – С. 47–50.
Короткий огляд (реферат): Проведено експериментальне дослідження на 60 статевозрілих щурах самцях. Показана динаміка змін мор- фометричних параметрів загальної товщини стінки, товщини слизової, підслизової, м'язової та серозної оболонок порожньої кишки. Морфометричні показники стінки порожньої кишки достовірно не різняться між показниками інтактної та контрольної (розріз шкіри з послідуючим ушиванням рани) груп тварин. Одноразове підшкірне введення кріоконсервованої плаценти викликає зміни досліджених морфометричних показників. Так показники загальної товщини стінки, товщини слизової, тов- щини підслизової оболонок реагували шляхом достовірного збільшення їх показника максимально на 5 добу з відновленням його на 30 добу експерименту до значень інтактної групи. Метричний показник товщини м'язової оболонки максимально достовірно збільшувався з 1-7 добу з відновленням до значень контролю на 30 добу. Товщина серозної оболонки реагувала шляхом достовірного збільшення на 5 добу спостереження. З повним її відновленням на 30 добу експерименту. Провед ено экспериментальное исследование на 60 половозрелых крысах самцах. П оказана динамика изменений морфометрич еских параметров общей толщины стенки, толщины слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболоч ек тощей кишки. Од нократное п од кожное введ ение криоконсервированой п лаценты вызывает изменения иссле- дованных морфометрических показателей. Так показатели общей толщины стенки, толщины слизистой, толщины подсли- зистой оболоч ек реагировали путем достоверного увеличения их показателя максимально на 5 сутки с восстановлением их на 30-е сутки эксп еримента до знач ений интактной груп пы. Метрический показатель толщ ины мышечной оболоч ки максимально д остоверно увеличивался с 1 по 7 сутки с восстановлением до значений контроля на 30 сутки. Т олщина серозной оболочки реагировала путем достоверного увеличения на 5 сутки наблюдения. С полным ее восстановлением на 30- е сутки эксп еримента. Нe experimental study has been carried out on 60 senior male rats. Dynamics of changes of morphometric parameters of total wall thickness, thickness of mucosa, submucosa, muscular and serous coats of jejunum has been shown. Single subcutaneous introduction of cryopreserved placenta causes changes of studied morphometric parameters. In this way indices of total w all thickness, thickness of mucosa and submucosa coats reacted by significant increase of their index maximum on the 5th day w ith their recovery on the 30th day of the experiment to the values of intact group. The metric index of muscular coat thickness w as at most significantly increasing from the 1st to 7th days w ith recovery to control values at the 30th day. The thickness of serous coat reacted by the significant thickening on the 5th day of observation. Its full recovery w as observed on the 30th day of the experiment.
Ключові слова: порожня кишка
кріоконсервована плацента
морфометрія
тощая кишка
щури
криоконсервированная плацента
морфометрія
крысы
jejunum
cryopreserved placenta
morphometric
rats
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3980
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
kuwka.pdf299,08 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.