UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3981
Назва: Морфометрична характеристика стінки дванадцатипалої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів
Інші назви: Морфометрическая характеристика стенки денадцатиперстной кишки при введении криоконсервированной плаценты на фоне острого асептического воспаления брюшной полости
Morphometric characteristics of the duodenal wall when administered injection of the cryopreservated placenta with an acute aseptic abdominal inflammation
Автори: Шепітько, Костянтин Володимирович
Чайковський, Юрій Богданович
Шепитько, Константин Владимирович
Чайковский, Юрий Богданович
Shepitko, K. V.
Tchaikovsky, Y. B.
Дата публікації: 2013
Видавець: ДЗ « Луганський державний медичний університет »
Бібліографічний опис: Шепітько К.В. Морфометрична характеристика стінки дванадцатипалої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів / К. В. Шепітько, Ю. Б. Чайковський // Український морфологічний альманах. – 2013. – Т. 11, № 4. – С. 84–87.
Короткий огляд (реферат): Проведено експериментальне дослідження на 60 статевозрілих щурах самцях. Показана дина-міка змін морфометричних параметрів загальної товщини стінки, товщини слизової, підслизової, м'язової та серозної оболонок дванадцятипалої кишки. Встановлено, що морфометричні показники стінки достовірно не різняться між показниками інтактної та контрольної груп тварин. Одноразове підшкірне введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини викликає зміни досліджених морфометричних показників. Так, показники загальної товщини стінки, товщини слизової, підслизової, м’язової оболонок реагували шляхом достовірного збільшення їх показника максимально на 5-10 добу з відновленням цих параметрів на 14-у добу експерименту до значень інтактної групи. Товщина серозної оболонки була суттєво збільшена при порівнянні з інтактною групою 2-15 доби. Проведено экспериментальное исследование на 60 половозрелых крысах самцах. Показана динамика изменений морфометрических параметров общей толщины стенки, толщины слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек двенадцатиперстной кишки. Установлено, что морфометрические показатели достоверно не отличаются между показателями интактной и контрольной группами животных. Одноразовое подкожное введение криоконсервированной плаценты на фоне острого асептического воспаления брюшной полости вызывает изменения исследуемых морфометрических показателей. Так, показатели общей толщины стенки, толщины слизистой, подслизистой, мышечной оболочки реагировали путем достоверного увеличения этих показателей максимально на 5-10 сутки с восстановлением этих параметров на 14 сутки експеремента к значениям интактной группы. Толщина серозной оболочки была увеличена при сравнении с интактной группой на 2-15 сутки. The experimental study of 60 adult male rats was conducted. It shows the dynamics of changes in morphometric parameters of the total thickness of the wall, thickness of the mucosa, submucosa, muscular and serous membranes of the duodenum.Herewith was found that morphometric parameters were not significantly different between intact and control parameters of the groups of animals. Disposable subcutaneous injection of the cryopreserved placenta with acute aseptic inflammation of the abdominal cavity causes changes of the studied morphometric parameters. Thus, the indications of the total wall thickness , the thickness of the mucosa, submucosa , muscle membrane reacted with the true increase of these indicators maximum on the 5-10-th day with restoration of these parameters on the 14-th day of the experiment to the intact group values. Thickness of serosa was increased in comparison with the intact group on the 2-15-th day.
Ключові слова: дванадцятипала кишка
слизова оболонка
кріоконсервована плацента
асептичне запалення
двенадцатиперстная кишка
слизистая оболочка
криоконсервированная плацента
асептическое воспаление
duodenum
mucosa
cryopreserved placenta
aseptic inflammation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3981
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
stenka.pdf286,76 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.