UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4088
Назва: Техніка передпротезної корекції знімними пластинковими протезами м’яких тканин порожнини рота хірургічним шляхом
Інші назви: Техника передпротезнои коррекции съемными пластиночными протезами мягких тканей полости рта хирургическим путем
Technique of pre-prosthetic correction of soft fabrics of mouth’s cavity removable plate prosthetic appliances surgical way
Автори: Швець, Анатолій Іванович
Горбаченко, Олег Борисович
Половик, Олександр Юрійович
Швец, Анатолий Иванович
Горбаченко, Олег Борисович
Половик, Александр Юрьевич
Shvec, A. I.
Gorbachenko, O. B.
Polovik, A. Yu.
Дата публікації: 2012
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Швець А. І. Техніка передпротезної корекції знімними пластинковими протезами м’яких тканин порожнини рота хірургічним шляхом / А. І. Швець, О. Б. Горбаченко, О. Ю. Половик // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 2, т. 2 (93). – С. 277–280.
Короткий огляд (реферат): Обстежено 55 пацієнтів з частковою або повною вторинною адентією і несприятливими клінічними умовами для протезування,обумовленими деформаціями м’яких тканин порожнини рота. Встановлено,що пластичні реконструктивні перед протезні оперативні втручання рекомендується проводити із застосуванням технологічних чинників: спеціальних інструментів,шовного матеріалу,композиту «Кергап» з магніколіном під макро-мікроскопічним контролем хірурга за перебігом операції і післяопераційним опромінюванням рани гелій-неоновим лазером ,значно покращує остаточний результат і дозволяє в короткі терміни приступити до протезування. Передпротезна реконструктивно-пластична хірургія м’яких тканин порожнини рота дозволяє значно підвищити ефективність протезування щелеп знімним констукціями;Обследовано 55 пациентов с частичной или полной вторичной адентией и неблагоприятными клиническими условиями для протезирования, обусловленными деформациями мягких тканей полости рта. Установлено, что пластические реконструктивные перед протезные оперативные вмешательства рекомендуется проводить с применением технологических факторов: специальных инструментов, шовного материала, композита «Кергап» с магниколином под макро-микроскопическим контролем хирурга за ходом операции и послеоперационным облучением раны гелий-неоновым лазером, значительно улучшает окончательный результат и позволяет в короткие сроки приступить к протезированию. Передпротезна реконструктивно-пластическая хирургия мягких тканей полости рта позволяет значительно повысить эффективность протезирования челюстей съемным констукциями; There were examined 55 pàtients with pàrtial or full second àdentia and unfavorable clinical conditions for prosthetics stipulated by deformations of soft tissens of the oral cavity. It was determined that plastic reconstructive predentune operative interventions is recommended to be conducted with use of technological factors: special instruments, sutural material, Kergap composite with magnecolin under macro-microscopic surgeons control on the operation and postoperative irradiation of the wound by the helium-neon laser that improves the final results and allovs to start prosthetics in short time. The predenture reconstructive-plastic surgury of soft tissues of the oral cavity allows to increase the effect of prosthetics with removable constructions
Ключові слова: порожнина рота
м'які тканини
передпротезна хірургічна корекція
пластинкові протези
полость рта
мягкие ткани
предпротезная хирургическая коррекция
пластиночные протезы
cavity of mouth
soft fabrics
pre-prosthetic surgical correction
plate prosthetic appliances
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4088
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.