Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/414
Назва: Поширеність поліморфізму гену TLR7 Gln11Leu серед хворих на хронічний гепатит С в Полтавській області
Інші назви: Распространенность полиморфизма гена TLR7 Gln11Leu среди больных хроническим гепатитом С в Полтавской области
Prevalence of TLR7 gene polymorphizm Gln11Leu among patients with chronic hepatitis C in Poltava region
Автори: Сизова, Людмила Михайлівна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Полторапавлов, Володимир Анатолійович
Лимаренко, Ніна Петрівна
Сизова, Людмила Михайловна
Коваль, Татьяна Игоревна
Полторапавлов, Владимир Анатольевич
Лимаренко, Нина Петровна
Sizova, L. M.
Koval, T. I.
Poltoraрavlov, V. A.
Limarenko, N. P.
Ключові слова: хронічний гепатит С
поліморфізм
ген TLR7
генотип
гендерна ознака
хронческий гепатит С
полиморфизм
ген TLR7
генотип
гендерный признак
chronic hepatitis C
polymorphism
gene TLR7
genotype
gender
Дата публікації: 2015
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Поширеність поліморфізму гену TLR7 Gln11Leu серед хворих на хронічний гепатит С в Полтавській області / Л. М. Сизова, Т. І. Коваль, В. А. Полторапавлов, Н. П. Лимаренко // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, № 3 (51), Ч. 1. – С. 101‒104.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було з'ясування поширеності поліморфізму гену TLR7 серед хворих на хронічний гепатит С. Проведено обстеження 125 хворого на хронічний гепатит С (ХГС), які знаходились на лікуванні в Полтавській обласній клінічній інфекційній лікарні. Проведені дослідження показали, що у хворих на ХГС виявляються як «дикі», так і «мутантні» генотипи TLR7. Загалом «мутантні» генотипи Gln/Leu і Leu/Leu виявилися у 18,4% обстежених: гетерозиготні - у 16,8% і гомозиготні - у 1,6%. У чоловіків “дикий тип” виявляли у 87% обстежених, а "мутантний" - у 13%, що достовірно відрізнялось від аналогічних показників у жінок, серед яких їхні частоти склали 72,9% та 27,1% відповідно (χ2=3,91, р<0,05; rs=0,177, р=0,048). Тобто поліморфнозмінені генотипи TLR7 серед хворих на ХГС жінок виявлялися в 2,1 рази частіше ніж серед чоловіків, що, можливо, пояснюється Х-хромосомною локалізацією гену TLR7. Встановлено переважання 1 генотипу ВГС серед хворих як з «дикими», так і з «мутантними» генотипами, незалежно від гендерної ознаки (61,5-70%), а також достовірно частіша реєстрація високого рівня вірусного навантаження (ВН) у чоловіків загалом - 55,8% (р=0,009; rs= - 0,240, р=0,007) і, зокрема, у чоловіків з нормальним розподілом алелей досліджуваного гену - 58,2% (р=0,0007). Виявлена в 2,3 рази вища частота високого рівня ВН у жінок з поліморфізмом гену TLR7 (р=0,07; rs=0,297, р=0,04); Целью исследования было выяснение распространенности полиморфизма гена TLR7 среди больных хроническим гепатитом С. Проведено обследование 125 больных хроническим гепатитом С (ХГС), которые находились на лечении в Полтавской областной клинической инфекционной больнице. Исследования показали, что у больных с ХГС выявляются как «дикие», так и «мутантные» генотипы TLR7. В целом «мутантные» генотипы Gln/Leu и Leu/Leu были определены у 18,4% обследованных: гетерозиготные - у 16,8% и гомозиготные - у 1,6%. Среди мужчин “дикий тип” гена TLR7 выявлен у 87% обследованных, а "мутантный" - у 13%, что достоверно отличалось от аналогичных показателей у женщин, среди которых их частоты составили 72,9% и 27,1% соответственно (χ2=3,91, р<0,05; rs=0,177, р=0,048). То есть, полиморфноизмененные генотипы TLR7 среди больных ХГС женщин выявлялись в 2,1 раза чаще, чем среди мужчин, что, возможно, объясняется Х-хромосомной локализацией гена TLR7. Установлено преобладание 1 генотипа ВГС среди больных как с «дикими», так и с «мутантными» генотипами, независимо от гендерного признака (61,5-70%), а также достоверно более частая регистрация высокого уровня вирусной нагрузки (ВН) у мужчин в целом - 55,8% (р=0,009; rs= - 0,240, р=0,007) и, в частности, у мужчин с нормальным распределением аллелей исследуемого гена - 58,2% (р=0,0007). Частота выявления высокой ВН в 2,3 раза выше у женщин с полиморфизмом гена TLR7 (р=0,07; rs=0,297, р=0,04); The aim of the study was to determine the prevalence of TLR7 gene polymorphism among patients with chronic hepatitis C. The study involved 125 patients with chronic hepatitis C (CHC) who were treated at the Poltava Regional Clinical Hospital of Infectious Diseases. Studies have shown that in patients with HCV are identified as "wild" and "mutant" genotypes TLR. In general, "mutant" genotypes Gln/Leu and Leu/Leu were determined in 18.4% of patients: heterozygous - at 16.8% and homozygous - at 1.6%. Among men, the "wild type" gene TLR7 detected in 87% of patients, and "mutant" in 13%, which was significantly different from woman, including their frequency 72.9% and 27.1%, respectively (χ2=3.91, p<0.05; rs=0.177, p=0.048). Polymorphic genotypes TLR7 among HCV patients were detected in women 2.1 times more often than men, which may explain the X-chromosomal location of the gene TLR7. Recognized а рrevalence of HCV 1 genotype among patients with both "wild" and a "mutant" genotypes, irrespective of gender (61.5-70%), as well as significantly more frequent check high viral load (VL) in men in general – 55.8% (p=0.009; rs= - 0.240, p=0.007) and in men with a normal distribution of alleles of the gene under study – 58.2% (p=0.0007). Detected 2.3 times more frequent high level of VL HCV among women with polymorphism of the gene TLR7 (р=0.07; rs=0.297, p=0.04).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/414
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
poshirenist-polimorfizmu-genu-tlr7-gln11leu-sered-hvorih-na-hronichniy-gepatit-s-v-poltavskiy-oblasti.pdf421,49 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.