Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/415
Назва: Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту С на основі оцінки ранньої вірусологічної відповіді у хворих з поліморфізмом Asp299Gly гену TLR4 та Gln11Leu гену TLR7
Інші назви: Прогнозирование эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С на основании оценки раннего вирусологического ответа у больных с полиморфизмом Asp299Gly гена TLR4 и Gln11Leu гена TLR7
Predicting the effectiveness of antiviral therapy of chronic hepatitis C on the basis of the evaluation of early virological response in patients with Asp299Gly polymorphism of TLR4 gene and Gln11Leu of TLR7 gene
Автори: Дубинська, Галина Михайлівна
Сизова, Людмила Михайлівна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Шликова, Оксана Анатоліївна
Дубинская, Галина Михайловна
Сизова, Людмила Михайловна
Коваль, Татьяна Игоревна
Шлыкова, Оксана Анатольевна
Dubinskaya, G. M.
Sizova, L. M.
Koval, T. I.
Shlykova, O. A.
Ключові слова: хронічний гепатит С
ген TLR4
ген TLR7
поліморфізм
противірусна терапія
вірусна кінетика
хронический гепатит С
ген TLR4
ген TLR7
полиморфизм
противовирусная терапия
вирусная кинетика
chronic hepatitis C
gene TLR4
gene TLR7
polymorphism
antiviral therapy
viral kinetics
Дата публікації: 2015
Видавець: Українська військово-медична академія
Бібліографічний опис: Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту С на основі оцінки ранньої вірусологічної відповіді у хворих з поліморфізмом Asp299Gly гену TLR4 та Gln11Leu гену TLR7 / Г. М. Дубинська, Л. М. Сизова, Т. І. Коваль, О. А. Шликова // Проблеми військової охорони здоров’я : зб. наук. праць Української військово-медичної академії. – 2015. – Т. 2, № 44. − С. 102‒112.
Короткий огляд (реферат): Метою дослідження було проаналізувати кінетику вірусного навантаження перших 12 тижнів противірусної терапії (ПВТ) пегільованим інтерфероном (PEG-IFN) з рибавірином (RBV) в залежності від наявності поліморфізму генів TLR4 (Asp299Gly) та TLR7 (Gln11Leu). Для досягнення поставленої мети проведено проспективне когортне дослідження, в яке було включено 125 хворих на хронічний гепатит С (ХГС), які знаходилися на лікуванні в Полтавській обласній клінічній інфекційній лікарні. Дослідження показали, що наявність поліморфізму Asp299Gly гену TLR4 у хворих на ХГС в ході ПВТ ХГС PEG-IFN і RBV знижує в 1,9 разів частоту досягнення повної ранньої вірусологічної відповіді (ОR=0,20 (95% CI 0,07-0,57); р=0,003,) і в 1,3 - ранньої вірусологічної відповіді загалом (ОR=0,23 (95% CI 0,07-0,73); р=0,017). Припинення ПВТ у зв'язку нуль-відповіддю на 12 тижні ПВТ у даної категорії хворих відбувається в 3,3 рази частіше (ОR=4,38 (95% CI 1,38-14,08); р=0,017). Статистично значимої різниці вірусної кінетики протягом перших 12 тижнів ПВТ між хворими на ХГС із нормальним і поліморфнозміненими генотипами Gln11Leu, Leu11Leu гену TLR7 виявлено не було; Целью исследования было проанализировать кинетику вирусной нагрузки первых 12 недель противовирусной терапии (ПВТ) пегилированным интерфероном (PEG-IFN) с рибавирином (RBV) в зависимости от наличия полиморфизма генов TLR4 (Asp299Gly) и TLR7 (Gln11Leu). Для достижения поставленной цели проведено проспективное когортное исследование, в которое было включено 125 больных хроническим гепатитом С (ХГС), которые находились на лечении в Полтавской областной клинической инфекционной больнице. В исследовании выявлено, что наличие полиморфизма Asp299Gly гена TLR4 у больных ХГС в ходе ПВТ ХГС PEG-IFN и RBV снижает в 1,9 раза частоту достижения полного раннего вирусологического ответа (ОR=0,20 (95% CI 0,07-0,57), р=0,003,) и в 1,3 - раннего вирусологического ответа в целом (ОR=0,23(95% CI 0,07-0,73), р=0,017). Прекращение ПВТ в связи ноль-ответом на 12 неделе ПВТ у данной категории больных происходит в 3,3 раза чаще (ОR=4,38 (95% CI 1,38-14,08), р=0,017). Статистически значимой разницы вирусной кинетики в течение первых 12 недель ПВТ между больными ХГС с нормальным и полиморфноизмененными генотипами Gln11Leu, Leu11Leu гена TLR7 обнаружено не было; The aim of the study was to analyze the kinetics of viral load of the first 12 weeks of antiviral therapy (АVT) pegylated interferon (PEG-IFN) and ribavirin (RBV) according to the presence gene polymorphism of TLR4 (Asp299Gly) and TLR7 (Gln11Leu). To achieve this goal conducted prospective cohort study among the 125 patients with chronic hepatitis C (CHC) who were treated at the Poltava Regional Clinical Hospital of Infectious Diseases. Study has shown that the presence of the polymorphism Asp299Gly TLR4 gene in patients with CHC during АVT CHC PEG-IFN and RBV reduced by 1.9 times the frequency of achieving complete early virologic response (OR=0.20 (95% CI 0.07-0.57); p=0.003) and 1.3 - early virologic response in general (OR=0.23 (95% CI 0.07-0.73); p=0.017). Stop АVT is determsnation with a null - response at week 12 in this category of patients is 3.3 times more likely (OR=4.38 (95% CI 1.38-14.08); p=0.017). A statistically significant difference in viral kinetics over the first 12 weeks of АVT between CHC patients with normal and polymorphic genotypes Gln11Leu, Leu11Leu of TLR7 gene was not found.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/415
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
prvozd_2015_44(2)__19.pdf458,9 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.