UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4264
Назва: Особливості стану тканин пародонта, імунологічних та біохімічних змін ротової рідини ВІЛ-інфікованих
Інші назви: Особенности состояния тканей пародонта, иммунологических и биохимических изменений ротовой жидкости ВИЧ-инфицированных
Specific traits of periodontal tissues and immunological and biochemical changes in oral fluid of HIV-positive patients
Автори: Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Іленко, Наталія Володимирівна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Иленко, Наталия Владимировна
Petrushanko, T.
Ilenko, N.
Дата публікації: 2013
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Петрушанко Т. О. Особливості стану тканин пародонта, імунологічних та біохімічних змін ротової рідини ВІЛ–інфікованих / Т. О. Петрушанко, Н. В. Іленко // Актуальні проблеми сучасної. – 2013. – Т. 13, Вип. 2 (42). – С. 46–49.
Короткий огляд (реферат): Метою нашого дослідження став аналіз зв’язку особливостей клінічного перебігу захворювань тканин пародонта ВІЛ-інфікованих із змінами імунологічних та біохімічних показників ротової рідини. Було обстежено 94 ВІЛ-інфіковані особи віком 23-49 років, що склали дослідну групу (І). До групи контролю (ІІ) увійшли 35 осіб без статусу ВІЛ віком 21-45 років. Здійснювали огляд порожнини рота з визначенням індексів КПВ, ГІ за J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА в модифікації Parma, ПІ за Ramfjord, КПІ за Леусом, проби Писарєва-Шиллера, йодного числа Свракова, індексу кровоточивості за H.P.Muhlemann, тесту із флосом та апаратної галіметрії. Імунологічні та біохімічні параметри ротової рідини вивчали у 37 ВІЛ-інфікованих осіб та у 8 осіб без статусу ВІЛ. Визначали рівень концентрації ФНП-α, ІЛ-10, кортизолу, каталазний показник, рівень концентрації СОД та ТБКактивних продуктів. Проведене дослідження розповсюдженості запальних змін тканин пародонта у дослідній та контрольній групах виявило вищу поширеність та інтенсивність уражень у ВІЛінфікованих осіб. Дисбаланс імунних механізмів та стрес-індуковані гормональні зміни в ротовій рідині ВІЛ-інфікованих пацієнтів супроводжуються поглибленням тяжкості перебігу запальних захворювань тканин пародонта. Зміни інтенсивності вільно радикальних процесів та активності антиоксидантних систем у змішаній слині осіб із статусом ВІЛ допомагають об'єктивізувати індивідуальну тривалість стресорного впливу, рівень тканинних пошкоджень пародонта; Целью нашего исследования стал анализ взаимосвязи особенностей клинического течения заболеваний тканей пародонта ВИЧ-инфицированных с изменениями иммунологических и биохимических показателей ротовой жидкости. Было обследовано 94 ВИЧ-инфицированных возрастом 23-49 лет. Они составили группу исследования (І). В группу контроля (ІІ) вошли 35 человек без статуса ВИЧ в возрасте 21-45 лет. Осуществляли осмотр полости рта с определением индексов КПУ, ГИ по J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА в модификации Parma, ПИ по Ramfjord, КПИ по Леусу, пробы ПисареваШиллэра, йодного числа Свракова, индекса кровоточивости по H.P.Muhlemann, теста с флосом и апаратной галиметрии. Иммунологические и биохимические параметры ротовой жидкости исследовали у 37 ВИЧ-инфицированных и у 8 не инфицированных ВИЧ людей. Определяли уровень концентрации ФНО-α, ИЛ-10, кортизола, каталазный показатель, уровень концентрации СОД и ТБК-активных продуктов. Проведенное исследование выявило более высокий уровень распространенности и интенсивности пародонтопатологии у ВИЧ-инфицированных. Дисбаланс иммунных механизмов и стрессиндуцированные гормональные изменения в ротовой жидкости ВИЧ-инфицированных пациентов сопровождаются углублением тяжести течения воспалительных заболеваний тканей пародонта. Изменение интенсивности свободо радикальних процесов и активности антиоксидантних систем в смешанной слюне людей со статусом ВИЧ помогает объективизировать индивидуальную длительность стресорного влияния, уровень тканевых поражений пародонта; The aim of our study was to analyze the correlation between the peculiarities of the clinical course of periodontal diseases and immunological and biochemical parameters of oral fluid in HIV-positive patients. 94 HIV-positive persons aged 23-49 and 35 HIV-negative persons aged 21-45 were involved into the study. General clinical examination of oral cavity was performed with evaluation of CPE, OHI-S J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА modified by Parma, PI by Ramfjord, CPI by Leus, test by Pisarev-Shiller indexes, determination of iodine number by Svrakov, bleeding index by H.P.Muhlemann, the test with floss and halimetria. Immunological and biochemical parameters of oral liquid were investigated in 37 HIV- persons and in 8 HIV-negative patients. The concentration of tumor necrosis factor - α (TNF-α) and interleukin-10 (IL-10), the level of cortisol, the catalase index, the concentration of superoxide dismutase and TBA-active products were higher in immunosuppressed persons. The study revealed high prevalence and intensity of periodontal diseases in HIV-infected patients. Imbalance of immune mechanisms and stress-induced hormonal changes in the oral fluid of HIV-infected persons were accompanied by aggravating the severity of inflammatory periodontal diseases. The changes in the intensity of peroxidation processes and activity of antioxidant systems in oral fluid of HIV-patients help to determine the individual duration of stress influence and the severity of periodontal affection.
Ключові слова: ВІЛ-інфекція
пародонтопатологія
фактор некрозу пухлин-α
інтерлейкін-10
кортизол
каталазний показник
супероксиддисмутаза
ТБК-активні продукти
ВИЧ-инфекция
пародонтопатология
фактор некроза опухоли-α
интерлейкин-10
кортизол
каталазный показатель
супероксиддисмутаза
ТБК-активные продукты
HIV
periodontal diseases
tumor necrosis factor - α
interleukin -10
cortisol
catalase index
superoxide dismutase
TBA-active products
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4264
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Specific traits of periodontal tissues and immunological .pdf366,25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.