UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/432
Назва: Оптимізація інтенсивної терапії синдрому поліорганної недостатності у новонароджених та оцінка її ефективності
Інші назви: Оптимизация интенсивной терапии и синдрома полиорганной недостаточности у новорожденных и оценка ее эффективности
Оptimization of intensive care of newborns’ multiorgan failure syndrome and estimation of its efficienc
Автори: Шкурупій, Дмитро Анатолійович
Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
Shkurupiy, D. A.
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Шкурупій Д. А. Оптимізація інтенсивної терапії синдрому поліорганної недостатності у новонароджених та оцінка її ефективності / Д. А. Шкурупій // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. – Т. 3, № 3. – С. 78–81.
Короткий огляд (реферат): У статті представлено напрямок оптимізації інтенсивної терапії синдрому поліорганної недостатності у новонароджених та проведена оцінка його ефективності. У крові новонароджених були визначені концентрації молочної і піровиноградної кислот, активність сукцинатдегідрогенази, склад лейкоцитарного ростку, експресія кластерів детермінації лімфоцитів СD4+, CD8+, CD95+, гену, концентрація інтерлейкіну-1β і інтерферону-α. Встановлено, що у новонароджених із синдромом поліорганної недостатності введення сукцинату натрію та інтерферону-α підвищує ефективність циклу Кребса, зменшує клінічні прояви синдрому системної запальної відповіді, збільшує фракцію СD8+ - лімфоцитів без змін імунорегуляторного індексу, сприяє динамічному зменшенню рівня інтерлейкіну-1β, підвищує рівень інтерферону-α, знижує рівень летальності, ступінь агресивності кисневореспіраторної терапії, частоту реєстрації ознак самого синдрому поліорганної недостатності, середню кількість одночасно уражених органів і систем, тяжкість стану пацієнтів. Зроблено висновок, що призначення сукцинату натрію та Інтерферону-α при синдромі поліорганної недостатності підвищує ефективність інтенсивної терапії і знижує летальність новонароджених. В статье представлено направление оптимизации интенсивной терапии синдрома полиорганной недостаточности у новорожденных и оценка его эффективности. В крови новорожденных были определены концентрации молочной и пировиноградной кислот, активность сукцинатдегидрогеназы, состав лей- коцитарного ростка, экспрессия кластеров детерминации лимфоцитов Сd4+, Cd8+, Cd95+, гена toll-like рецепторов 2 типа, концентрацию интерлейкина-1β и интерферона-α. Установлено, что у новорожденных с синдромом полиорганной недостаточности введениея сукцината натрия и интерферона-α повышает эффективность цикла Кребса, уменьшает клинические проявления синдрома системного воспалительного ответа, увеличивает фракцию Сd8+-лимфоцитов без изменений имунорегуляторного индекса, способствует динамическому уменьшению уровня интерлейкина 1β, повышает уровень интерферона-α, снижает уровень летальности, степень агрессивности кислородно-респираторной терапии, частоту регистрации признаков собственно синдрома полиорганной недостаточности, среднее количество одновременно пораженных органов и систем, тяжесть состояния пациентов. Оptimization of intensive care of newborns’ multiorgan failure syndrome and estimation of its efficiency presented in the article. fre lactate, pyruvate, interleukin-1β and succinate dehydrogenase activity, composition of leukocyte sprout, expression of clusters of leukocytes determination Сd4+, Cd8+, Cd95+ and expression of toll-like receptors of the 2-nd type gene were defined in the blood of newborns. it is set that in newborns with multiorgan failure syndrome sodium succinate infusion and interferon-α inhalation promotes efficiency of the Krebs cycle, diminishes the clinical displays of systemic inflammatory response syndrome, multiplies the faction Сd8+- leukocytes without the changes of immunoregulatory index, reduces of interleukin-1β level, promotes the interferon-α level, reduces the level of lethality, degree of aggressiveness of oxygen-respiratory therapy, frequency of registration of signs actually multiorgan failure syndrome, middle amount of the simultaneously staggered organs and systems, severity of the state of patients. authors came to a conclusion that setting of sodium succinate and interferon-α in the multiorgan failure syndrome promoted efficiency of intensive care and reduced lethality of newborn.
Ключові слова: новонароджені
синдром поліорганної недостатності
клітинне енергозабезпечення
сукцинат натрію
Інтерферон-α
newborns
multiorgan failure syndrome
cellular energizing
sodium succinate
interferon-α.
новорожденные
синдром полиорганной недостаточности
клеточное энергообеспечение
сукцинат натрия
интерферон-α
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/432
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Nkhpm_2013_3_3_15.pdf345,56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.