UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4378
Назва: Моделювання трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків-брахіцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників
Інші назви: Моделирование трансверзальных размеров верхней и нижней челюстей и сагиттальных характеристик зубной дуги у юношей-брахицефалов в зависимости от особенностей одонтометринеских и кефалометрических показателей
Modeling of the transversal sizes of the upper and lower jaws and sagittal characteristics of the dental arch in brachycephalic boys, depending on the characteristics of odontometry and kefalometric parameters
Автори: Марченко, Алла Володимирівна
Марченко, Алла Владимировна
Marchenko, A. V.
Дата публікації: 2017
Видавець: Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Бібліографічний опис: Марченко А. В. Моделювання трансверзальних розмірів верхньої й нижньої щелепи та сагітальних характеристик зубної дуги в юнаків- брахіцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників / А. В. Марченко // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 396–400.
Короткий огляд (реферат): В статті описано і проведено аналіз регресійних математичних моделей індивідуальних лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у юнаків-брахіцефалів із ортогнатичним прикусом у залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників. Із 18 можливих лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у юнаків-брахіцефалів з ортогнатичним прикусом в залежності від особливостей одонтометричних і кефалометричних показників побудовані усі 18 достовірних моделей (коефіцієнт детермінації від 0,894 до 0,965). До побудованих моделей із коефіцієнтом детермінації більше 0,6 більш часто входять розміри зубів (74,5 %, з яких 20,0 % приходиться верхні різці, 21,8%- на нижні різці, 6,4% - на верхні ікла, 8,2% - на нижні ікла, 5,5% - на верхні малі кутні зуби, 9,1 % - на нижні малі кутні зуби, 3,6% - на верхні перші велики кутні зуби), ніж кефалометричні показники (25,5 %). Серед розмірів верхніх і нижніх різців, іклів, малих та перших великих кутніх зубів до моделей найбільш часто входять наступні показники: мезіодистальні розміри коронки зубів (16,4%, з яких 11,8% на верхній щелепі); присінково - язикові розміри коронки зубів (12,7 %, з яких 5,5 % на верхній щелепі) та ширина дентинно-емалевої межі у мезіодистальному напрямку (10,0 %, з яких 3,6% на верхній щелепі). Серед кефалометричних показників до моделей найбільш часто входять: сагітальна дуга (2,7 %); висота верхньої губи (2,7 %); висота нижньої частини обличчя (2,7 %); висота червоної кайми губ (2,7 %); В статье описано и проведен анализ регрессионных математических моделей индивидуальных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у юношей-брахицефалов с ортогнатическим прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей. Из 18 возможных линейных размеров необходимых для построения корректной формы зубной дуги у юношей-брахицефалов с ортогнатическим прикусом в зависимости от особенностей одонтометрических и кефалометрических показателей построены все 18 достоверных моделей (коэффициент детерминации от 0,894 до 0,965). В построенные модели с коэффициентом детерминации больше чем 0,6 более часто входят размеры зубов (74,5%, из которых 20,0% приходится верхние резцы, 21,8% - на нижние резцы, 6,4% - на верхние клыки, 8,2% - на нижние клыки, 5,5% - на верхние малые коренные зубы, 9,1% - на нижние малые коренные зубы, 3,6% - на верхние первые большие коренные зубы), чем кефалометрические показатели (25,5%). Среди размеров верхних и нижних резцов, клыков, малых и первых больших коренных зубов к моделям наиболее часто входят следующие показатели: мезиодистальные размеры коронки зубов (16,4%, из которых 11,8% на верхней челюсти) преддверно - языковые размеры коронки зубов (12,7%, из которых 5,5% на верхней челюсти) и ширина дентинно-эмалевой границы в мезиодистальном направлении (10,0%, из которых 3,6% на верхней челюсти). Среди кефалометрических показателей к моделям наиболее часто входят: сагиттальная дуга (2,7%); высота верхней губы (2,7%); высота нижней части лица (2,7%); высота красной каймы губ (2,7%); The article describes and analyzes the regression mathematical models of individual linear sizes necessary for constructing the correct shape of the dental arc in brachiess-footed young men with orthognathic bite, depending on the features of odometometric and kefalometric indices. Of the 18 possible linear sizes needed to construct the correct shape of the dental arch in brachiesses with orthognathic bite, depending on the odontoometric and kefalometric characteristics, all 18 valid models (determination coefficient from 0,894 to 0,965) were constructed. To constructed models with a determination coefficient more than 0,6 more often include the size of teeth (74,5%, of which 20,0% are upper incisors, 21,8% - on the lower incisors, 6,4% - on the upper canines, 8,2% - on the lower canines, 5,5% - on the upper premolares, 9,1% - on the lower premolares, 3,6% - on the upper first molares) than the cellometric indices (25,5%) Among the sizes of the upper and lower incisors, the canines, small and first molares, the most frequent indicators are the following: mesiodistal dimensions of the crown of the teeth (16,4%, of which 11,8% on the upper jaw); The horse-tongue size of the crown of the teeth (12,7%, of which 5,5% on the upper jaw) and the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal direction (10,0%, of which 3,6% on the upper jaw). Among the kephalometric indices to models most often include: sagittal arc (2,7%); height of the upper lip (2,7%); height of the lower part of the face (2,7%); height of red border of lips (2,7%).
Ключові слова: юнаки-брахіцефали з ортогнатичним прикусом
регресійний аналіз
одонтометричні і кефалометричні показники
коректна форма зубної дуги
юноши-брахицефалы с ортогнатическим прикусом
регрессионный анализ
одонтометрические и кефалометрические показатели
корректная форма зубной дуги
boys brachitsefali with orthognathic bite
regression analysis
odometometric and kefalometric indices
correct form of dental arc
ISSN: 1817-7883
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4378
Розташовується у зібраннях:Наукові праці

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Modeling of the transversal sizes of the upper and lower .pdf475,09 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.