UMSA
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4396
Назва: Ехокардіоскопічні особливості гіпертрофії міокарду лівого шлуночка у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому, рівня артеріальної гіпертензії та отриманого лікування
Інші назви: Эхокардиоскопические особенности гипертрофии левого желудочка у больных ревматоидным артритом в зависимости от наличия метаболического синдрома, уровня артериальной гипертензии и полученного лечения
Echocardioscopic characteristics of left ventricle myocardium hypertrophy in patients with rheumatoid arthritis depending on the presence of metabolic syndrome, severity of arterial hypertension and therapy
Автори: Іваницький, Ігор Валерійович
Иваницкий, Игорь Валериевич
Ivanickiy, I.
Дата публікації: 2009
Видавець: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Бібліографічний опис: Іваницький І. В. Ехокардіоскопічні особливості гіпертрофії міокарду лівого шлуночка у хворих на ревматоїдний артрит в залежності від наявності метаболічного синдрому, рівня артеріальної гіпертензії та отриманого лікування / І. В. Іваницький // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9, Вип. 4 (28), Ч. 1. – С. 91–96.
Короткий огляд (реферат): Отримані нами дані свідчать про те, що терапія аторвастатином у хворих на РА та піоглітазоном у хворих на РА з МС на фоні адекватної базисної та антигіпертензивної терапії сприяє зниженню АТ, показників гіпертрофії міокарду, підвищує його скоротливість за рахунок зниження активності сисемного запального процесу, рівня інсулінорезистентності, активного впливу на рівень адипоцитокінів; Полученные нами данные свидетельствуют о том, что терапия аторвастатином у пациентов с РА и пиоглитазоном у пациентов с РА и МС на фоне адекватной базисной и антигипертензивной терапии способствует снижению артериального давления, показателей гипертрофии миокарда, повышает его сократимость за счёт снижения активности системного воспалительного процесса, уровня инсулинорезистентности, активного влияния на уровень адипоцитокинов; The obtained results indicate the therapy with atorvastatin for the patients with rheumatoid arthritis and with pioglitazone for the patients with rheumatoid arthritis and metabolic syndrome against the background of the basic and antihypertension therapy contributes to the lowering of arterial pressure, indices of myocardial hypertrophy, increases its contractility due to the reduction of systemic inflammation activity, and active influence on adipocytokines.
Ключові слова: ревматоїдний артрит
метаболічний синдром
гіпертрофія міокарду
аторвастатин
піоглітазон
ревматоидный артрит
метаболический синдром
гипертрофия міокарда
аторвастатин
пиоглитазон
rheumatoid arthritis
metabolic syndrome
myocardial hypertrophy
atorvastatin
pioglitazone
ISSN: 2077-1096
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4396
Розташовується у зібраннях:Наукові праціУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.